ปิเปตและทิปของ Rainin - การซ่อมบำรุงปิเปตของ Rainin - METTLER TOLEDO

  การซ่อมบำรุงปิเปตของ Rainin

  การซ่อมบำรุงและการสอบเทียบปิเปตโดยผู้เชี่ยวชาญ

  +66 (0)2 723 0381 คุณสุรเชษฐ์

  การซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ - ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการปิเปตของคุณได้อย่างลงตัว

  METTLER TOLEDO จะช่วยเหลือและซ่อมบำรุงปิเปตของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่เรื่องเทคนิคการปิเปตที่ดีไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการสอบเทียบ และการซ่อมแซมอุปกรณ์

  รวดเร็วทันท่วงที
  การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
  ประสิทธิภาพที่วางใจได้
  การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
  เป็นไปตามข้อกำหนด
  การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
  เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
  การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.