ปิเปตและทิปของ Rainin - การซ่อมบำรุงปิเปตของ Rainin - METTLER TOLEDO

  การซ่อมบำรุงปิเปตของ Rainin

  การซ่อมบำรุงและการสอบเทียบปิเปตโดยผู้เชี่ยวชาญ

  +66 (0)2 723 0381 คุณสุรเชษฐ์

  การซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ - ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการปิเปตของคุณได้อย่างลงตัว

  METTLER TOLEDO จะช่วยเหลือและซ่อมบำรุงปิเปตของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่เรื่องเทคนิคการปิเปตที่ดีไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการสอบเทียบ และการซ่อมแซมอุปกรณ์

  รวดเร็วทันท่วงที
  การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
  ประสิทธิภาพที่วางใจได้
  การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
  เป็นไปตามข้อกำหนด
  การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
  เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
  การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  METTLER TOLEDO Careers
  • กรณีศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.