การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์

การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์

การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดทางกฎหมายระบุให้กระบวนการลอจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์ยาทั่วโลกต้องมีความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบหมายเลขกำกับยานั้น จะต้องรับประกันความปลอดภัยสูงสุดในขั้นตอนต่างๆ และต้องควบคุมคุณภาพในบริเวณพื้นที่ที่บรรจุหีบห่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ การใช้งานและการประสานรวมขั้นตอนต่างๆ เข้ากับกระบวนการบรรจุหีบห่อจึงต้องมีความง่ายดายไร้รอยต่อเป็นสำคัญ


METTLER TOLEDO นำเสนอระบบการตรวจสอบหมายเลขกำกับยาที่ปรับใช้งานได้ สามารถติดฉลากและการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ รูปแบบของระบบสามารถผสานการทำงานร่วมกับเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก Garvens ได้อีกด้วย


Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) และ METTLER TOLEDO กำลังมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบหมายเลขกำกับยาและการผสานระบบกับกระบวนการติดตามตรวจสอบให้ทำงานร่วมกัน


ระบบการออกหมายเลขกำกับ
โซลูชันการรวมกลุ่ม
ซอฟต์แวร์ Track and Trace

ระบบการออกหมายเลขกำกับ

โซลูชันการรวมกลุ่ม

ซอฟต์แวร์ Track and Trace

การใช้โซลูชันของเรา ผู้ผลิตจะประกันความสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย อุตสาหกรรมและข้อบังคับเกี่ยวกับ Track & Trace ของบริษัทสำหรับแต่ละแพคเกจ
โซลูชันการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งาน Track & Trace ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลและอุตสาหกรรมทั่วโลก
ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกหมายเลขกำกับและการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบไอทีภายในองค์กรหรือภายนอกที่สูงขึ้น
โซลูชันการออกหมายเลขกำกับอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมาย การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลหมายเลขกำกับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเภสัชกรรม
ระบบการออกหมายเลขกำกับเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอมของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยาของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีหรือชุด OEM ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ
โซลูชันการรวมกลุ่มอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมายเฉพาะและการตรวจสอบรหัสของแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่รวมกลุ่มในหลายระดับ - จากกล่องไปจนถึงลังไม้
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
โซลูชันการรวมกลุ่มช่วยในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอม (FMD) ของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยา (DSCSA) ของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีและชุด OEM สำหรับการใช้งานในเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
การจัดการคำสั่งซื้อและการผลิตจากส่วนกลาง
PCE Line Manager (PLM) และ PCE Site Manager (PSM) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบต่างๆ ของกระบวนการ Track & Trace จะได้รับการประสานงานอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลการผลิตได้
การประมวลผลเวิร์กโฟลว์ทั้งกระบวนการแบบครบวงจร
โซลูชันแบบลูปปิดของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบไอทีได้ อุปกรณ์สายการผลิตที่ป้อนข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วจะถูกส่งไปยังระบบ ERP
การรวมระบบที่ยืดหยุ่น
การใช้ PCE Site Manager หรือด้วยการเชื่อมโยงโดยตรง, PCE Line Manager จะสื่อสารกับระบบ ERP, MAS หรือ Cloud ระดับบน ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและข้อมูลสถานะกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องได้
ระบบการออกหมายเลขกำกับ

การใช้โซลูชันของเรา ผู้ผลิตจะประกันความสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย อุตสาหกรรมและข้อบังคับเกี่ยวกับ Track & Trace ของบริษัทสำหรับแต่ละแพคเกจ

โซลูชันการออกหมายเลขกำกับอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมาย การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลหมายเลขกำกับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเภสัชกรรม
ระบบการออกหมายเลขกำกับเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอมของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยาของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีหรือชุด OEM ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ
โซลูชันการรวมกลุ่ม

โซลูชันการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งาน Track & Trace ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลและอุตสาหกรรมทั่วโลก

โซลูชันการรวมกลุ่มอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมายเฉพาะและการตรวจสอบรหัสของแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่รวมกลุ่มในหลายระดับ - จากกล่องไปจนถึงลังไม้
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
โซลูชันการรวมกลุ่มช่วยในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอม (FMD) ของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยา (DSCSA) ของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีและชุด OEM สำหรับการใช้งานในเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
ซอฟต์แวร์ Track and Trace

ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกหมายเลขกำกับและการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบไอทีภายในองค์กรหรือภายนอกที่สูงขึ้น

การจัดการคำสั่งซื้อและการผลิตจากส่วนกลาง
PCE Line Manager (PLM) และ PCE Site Manager (PSM) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบต่างๆ ของกระบวนการ Track & Trace จะได้รับการประสานงานอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลการผลิตได้
การประมวลผลเวิร์กโฟลว์ทั้งกระบวนการแบบครบวงจร
โซลูชันแบบลูปปิดของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบไอทีได้ อุปกรณ์สายการผลิตที่ป้อนข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วจะถูกส่งไปยังระบบ ERP
การรวมระบบที่ยืดหยุ่น
การใช้ PCE Site Manager หรือด้วยการเชื่อมโยงโดยตรง, PCE Line Manager จะสื่อสารกับระบบ ERP, MAS หรือ Cloud ระดับบน ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและข้อมูลสถานะกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องได้

การให้บริการ

สำรวจบริการของเรา - ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเครื่องมือสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การสอบเทียบ และการซ่อมแซมเครื่องมือ

  • การสัมนาออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.