การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์

การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์

การติดตามตรวจสอบหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดทางกฎหมายระบุให้กระบวนการลอจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์ยาทั่วโลกต้องมีความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบหมายเลขกำกับยานั้น จะต้องรับประกันความปลอดภัยสูงสุดในขั้นตอนต่างๆ และต้องควบคุมคุณภาพในบริเวณพื้นที่ที่บรรจุหีบห่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ การใช้งานและการประสานรวมขั้นตอนต่างๆ เข้ากับกระบวนการบรรจุหีบห่อจึงต้องมีความง่ายดายไร้รอยต่อเป็นสำคัญ


METTLER TOLEDO นำเสนอระบบการตรวจสอบหมายเลขกำกับยาที่ปรับใช้งานได้ สามารถติดฉลากและการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ รูปแบบของระบบสามารถผสานการทำงานร่วมกับเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก Garvens ได้อีกด้วย


Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) และ METTLER TOLEDO กำลังมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบหมายเลขกำกับยาและการผสานระบบกับกระบวนการติดตามตรวจสอบให้ทำงานร่วมกัน


ระบบการออกหมายเลขกำกับ
โซลูชันการรวมกลุ่ม
ซอฟต์แวร์ Track and Trace

ระบบการออกหมายเลขกำกับ

โซลูชันการรวมกลุ่ม

ซอฟต์แวร์ Track and Trace

การใช้โซลูชันของเรา ผู้ผลิตจะประกันความสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย อุตสาหกรรมและข้อบังคับเกี่ยวกับ Track & Trace ของบริษัทสำหรับแต่ละแพคเกจ
โซลูชันการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งาน Track & Trace ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลและอุตสาหกรรมทั่วโลก
ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกหมายเลขกำกับและการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบไอทีภายในองค์กรหรือภายนอกที่สูงขึ้น
โซลูชันการออกหมายเลขกำกับอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมาย การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลหมายเลขกำกับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเภสัชกรรม
ระบบการออกหมายเลขกำกับเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอมของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยาของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีหรือชุด OEM ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ
โซลูชันการรวมกลุ่มอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมายเฉพาะและการตรวจสอบรหัสของแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่รวมกลุ่มในหลายระดับ - จากกล่องไปจนถึงลังไม้
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
โซลูชันการรวมกลุ่มช่วยในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอม (FMD) ของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยา (DSCSA) ของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีและชุด OEM สำหรับการใช้งานในเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
การจัดการคำสั่งซื้อและการผลิตจากส่วนกลาง
PCE Line Manager (PLM) และ PCE Site Manager (PSM) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบต่างๆ ของกระบวนการ Track & Trace จะได้รับการประสานงานอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลการผลิตได้
การประมวลผลเวิร์กโฟลว์ทั้งกระบวนการแบบครบวงจร
โซลูชันแบบลูปปิดของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบไอทีได้ อุปกรณ์สายการผลิตที่ป้อนข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วจะถูกส่งไปยังระบบ ERP
การรวมระบบที่ยืดหยุ่น
การใช้ PCE Site Manager หรือด้วยการเชื่อมโยงโดยตรง, PCE Line Manager จะสื่อสารกับระบบ ERP, MAS หรือ Cloud ระดับบน ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและข้อมูลสถานะกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องได้
ระบบการออกหมายเลขกำกับ

การใช้โซลูชันของเรา ผู้ผลิตจะประกันความสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย อุตสาหกรรมและข้อบังคับเกี่ยวกับ Track & Trace ของบริษัทสำหรับแต่ละแพคเกจ

โซลูชันการออกหมายเลขกำกับอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมาย การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลหมายเลขกำกับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเภสัชกรรม
ระบบการออกหมายเลขกำกับเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอมของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยาของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีหรือชุด OEM ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ
โซลูชันการรวมกลุ่ม

โซลูชันการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งาน Track & Trace ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลและอุตสาหกรรมทั่วโลก

โซลูชันการรวมกลุ่มอัตโนมัติ
โซลูชันสำหรับการทำเครื่องหมายเฉพาะและการตรวจสอบรหัสของแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่รวมกลุ่มในหลายระดับ - จากกล่องไปจนถึงลังไม้
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
โซลูชันการรวมกลุ่มช่วยในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอม (FMD) ของสหภาพยุโรป, พระราชบัญญัติความปลอดภัยโซ่อุปทานยา (DSCSA) ของ FDA และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยาอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์
โซลูชันประกอบด้วยระบบแบบสแตนด์อะโลนสำหรับการรวมสายการผลิตทันทีและชุด OEM สำหรับการใช้งานในเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
ซอฟต์แวร์ Track and Trace

ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกหมายเลขกำกับและการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบไอทีภายในองค์กรหรือภายนอกที่สูงขึ้น

การจัดการคำสั่งซื้อและการผลิตจากส่วนกลาง
PCE Line Manager (PLM) และ PCE Site Manager (PSM) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบต่างๆ ของกระบวนการ Track & Trace จะได้รับการประสานงานอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลการผลิตได้
การประมวลผลเวิร์กโฟลว์ทั้งกระบวนการแบบครบวงจร
โซลูชันแบบลูปปิดของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบไอทีได้ อุปกรณ์สายการผลิตที่ป้อนข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วจะถูกส่งไปยังระบบ ERP
การรวมระบบที่ยืดหยุ่น
การใช้ PCE Site Manager หรือด้วยการเชื่อมโยงโดยตรง, PCE Line Manager จะสื่อสารกับระบบ ERP, MAS หรือ Cloud ระดับบน ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและข้อมูลสถานะกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องได้

การให้บริการ

สำรวจบริการของเรา - ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเครื่องมือสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การสอบเทียบ และการซ่อมแซมเครื่องมือ

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.