เครื่องวัดค่า pH และเซ็นเซอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและการใช้งานภาคสนาม
เครื่องวัดค่า pH และเซ็นเซอร์

เครื่องวัดค่า pH และเซ็นเซอร์

เครื่องวัดแบบช่องเดียวและหลายช่อง สำหรับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

เครื่องวัดค่า pH
เครื่องวัดค่า pH
เครื่องวัดค่า pH

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา

เซ็นเซอร์

เครื่องมือแบบช่องเดียวหรือหลายช่องที่ใช้ง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อความแม่นยำสูงสุด และการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
เครื่องวัดค่า pH แบบพกพาที่มีช่องเดียวหรือสองช่อง ทั้งทนทานและถูกหลักสรีระการทำงาน เหมาะกับการใช้วัดค่า pH แบบเคลื่อนที่ในห้องปฏิบัติการ สายการผลิต และภาคสนาม
เซ็นเซอร์คุณภาพสูงที่ครอบคลุมการใช้งานและพารามิเตอร์การวัดค่า ได้แก่ pH ORP การนำไฟฟ้า ความเข้มข้นของอิออน และสารละลายออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้
สารละลายบัฟเฟอร์ pH น้ำยามาตรฐานและสารละลายอิเล็กโทรไลต์
เครื่องวัดค่า pH
เครื่องวัดค่า pH

สารละลายบัฟเฟอร์ pH น้ำยามาตรฐานและสารละลายอิเล็กโทรไลต์

ระบบวัดค่า pH อัตโนมัติและซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องวัดค่า pH

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดค่า pH

สารละลายสำหรับสอบเทียบ ตรวจสอบยืนยัน และบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มเวลาทำงานของเครื่องและความแม่นยำในการวัด
โซลูชันซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวด
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานของคุณ ได้แก่ ตัวยึดอิเล็กโทรดที่ถูกต้องตามหลักสรีระการทำงาน แท่งกวนแม่เหล็ก โมดูลการขยายพารามิเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องวัดค่า pH

เครื่องมือแบบช่องเดียวหรือหลายช่องที่ใช้ง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อความแม่นยำสูงสุด และการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

เครื่องวัดค่า pH

เครื่องวัดค่า pH แบบพกพาที่มีช่องเดียวหรือสองช่อง ทั้งทนทานและถูกหลักสรีระการทำงาน เหมาะกับการใช้วัดค่า pH แบบเคลื่อนที่ในห้องปฏิบัติการ สายการผลิต และภาคสนาม

เครื่องวัดค่า pH

เซ็นเซอร์คุณภาพสูงที่ครอบคลุมการใช้งานและพารามิเตอร์การวัดค่า ได้แก่ pH ORP การนำไฟฟ้า ความเข้มข้นของอิออน และสารละลายออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้

สารละลายบัฟเฟอร์ pH น้ำยามาตรฐานและสารละลายอิเล็กโทรไลต์

สารละลายสำหรับสอบเทียบ ตรวจสอบยืนยัน และบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มเวลาทำงานของเครื่องและความแม่นยำในการวัด

เครื่องวัดค่า pH

โซลูชันซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวด

เครื่องวัดค่า pH

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานของคุณ ได้แก่ ตัวยึดอิเล็กโทรดที่ถูกต้องตามหลักสรีระการทำงาน แท่งกวนแม่เหล็ก โมดูลการขยายพารามิเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และอื่นๆ อีกมากมาย

การให้บริการ

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ

ศึกษาเกี่ยวกับบริการของเราที่ออกแบบมาให้เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดค่าของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

สิ่งพิมพ์

 • คู่มือ
 • เอกสารไวท์เปเปอร์

คำถามที่พบบ่อย

pH คืออะไร

pH เป็นมาตรวัดที่ใช้ในการระบุความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายในของเหลว ค่า pH ที่สัมพันธ์กับความเข้มข้น (หรือกล่าวให้ชัดเจนขึ้นก็คือ ค่า pH ที่สัมพันธ์กับกิจกรรม) ของอิออนไฮโดรเจน สารละลายที่มี pH น้อยกว่า 7 จัดอยู่ในสภาวะกรด (ไฮโดรเจนอิออนมีความเข้มข้นสูง) และสารละลายที่มี pH สูงกว่า 7 จัดอยู่ในสภาวะด่าง (ไฮโดรเจนอิออนมีความเข้มข้นต่ำ)

ฉันต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการวัดค่า pH

การวัดค่า pH มีส่วนประกอบที่จำเป็นสามส่วน ได้แก่

 1. เครื่องวัดค่า pH พร้อมความสามารถในการวัดค่าในช่วง -500 ถึง 500 mV จากนั้นจะแปลงไปเป็นค่า pH จำเป็นต้องมีข้อมูลป้อนเข้าสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหรืออย่างน้อยต้องมีการป้อนค่าอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่ในการชดเชยค่าอุณหภูมิ
 2. เซ็นเซอร์วัดค่า pH ประกอบด้วยเซลครึ่งเซลสองอัน ได้แก่ เซลการวัดค่าและเซลอ้างอิง ซึ่งโดยปกติแล้วจะรวมกันอยู่ในแท่งเดียวกัน (เซ็นเซอร์วัดค่า pH แบบผสมผสาน) ต้องเลือกเซ็นเซอร์อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ และอาจจำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว (เซ็นเซอร์วัดค่า pH แบบ 3 in 1) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีหรือไม่ก็ได้ เซ็นเซอร์ที่ยังไม่มีสายเคเบิลตรึงไว้ต้องมีสายเคเบิลที่เหมาะสม
 3. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบัฟเฟอร์การสอบเทียบค่า pH สองอันเป็นอย่างน้อย ค่า pH ของบัฟเฟอร์ต้องไม่ต่างกันน้อยกว่า 2 และต้องไม่มากกว่า 3 และต้องครอบคลุมช่วงของค่า pH ทั้งหมดของตัวอย่าง เช่น ช่วงของค่า pH 5 - 9 ต้องมีบัฟเฟอร์สามอย่างที่มี pH 4.01, pH 7.00 และ pH 9.21 (หรือ pH 10)

อุปกรณ์เสริมที่ใช้หรือไม่ก็ได้ ได้แก่

 • แขนอิเล็กโทรด (โดยทั่วไปจะรวมอยู่ในชุดมิเตอร์บนแท่นวาง)
 • แท่งกวนแม่เหล็ก
 • เครื่องพิมพ์
 • สารละลายสำหรับเติมและบำรุงรักษา
 • ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานของอุปกรณ์โดยเฉพาะ
 • อุปกรณ์แบบพกพา อย่างเช่น กล่องพกพาหรือซองยาง
 • เครื่องเปลี่ยนตัวอย่าง

ฉันควรมีเครื่องมือแบบหลายพารามิเตอร์หรือเครื่องมือสำหรับแต่ละพารามิเตอร์โดยเฉพาะ

คำตอบจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ เครื่องวัดแบบช่องเดียวสำหรับการวัดพารามิเตอร์เดียวโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ค่า pH ORP ความเข้มข้นของอิออน การนำไฟฟ้า หรือออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ เครื่องมือแบบหลายพารามิเตอร์ช่วยให้วัดค่าพารามิเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งค่าในสถานที่ทำงานเดียวกัน

METTLER TOLEDO มีตัวเลือกใดบ้างสำหรับวัดค่า pH

ไม่ว่าคุณจะต้องการวัดค่า pH ORP ความเข้มข้นของอิออน การนำไฟฟ้า หรือออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ (DO, BOD) METTLER TOLEDO และประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมให้การสนับสนุนที่คุณต้องการ เรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การทำงานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ และการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการใช้งานทางเคมีไฟฟ้าที่หลากหลายที่สุดสำหรับทุกภาคส่วน และมีสารละลายสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ตลอดจนสารละลายสำหรับวัดค่าในการทำงานที่ทำเป็นประจำที่ไม่ซับซ้อน

METTLER TOLEDO มีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการวัดค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็น pH ORP ความเข้มข้นของอิออน การนำไฟฟ้า และออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ (DO, BOD)

 • เครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา
 • เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่า pH การนำไฟฟ้า ความเข้มข้นของอิออน ออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ (DO), ORP
 • สารละลายสำหรับสอบเทียบและการบำรุงรักษา ได้แก่ บัฟเฟอร์ น้ำยามาตรฐาน อิเล็กโทรไลต์
 • การบริการ

ค้นหาเซ็นเซอร์ที่เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณได้ที่นี่: www.mt.com/electrode-guide

ปรับปรุงกระบวนการเคมีไฟฟ้า และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ การตรวจสอบความเสี่ยง GEP เป็นวิธีการที่เป็นระบบ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูงสุด โดยระบุส่วนที่ควรปรับปรุงและแนะนำวิธีดำเนินการที่เหมาะสม

 • กิจกรรม
Join the GEP eLearning Program
Know the Risk of Your pH Measurement
pH Theorie Guide
pH Toolbox for Life Sciences
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.