News: ISO 9001 zavádza prístup založený na rizikách ¦ METTLER TOLEDO
ISO 9001 konečný termín 2018
Táto biela kniha objasňuje zmeny v revidovanej norme ISO 9001:2015 a poskytuje návod na dosiahnutie zhody s procesným prístupom založeným na rizikách.

Norma ISO 9001 je navrhnutá flexibilne, takže je použiteľná pre rôzny druhy organizácií. Preto nešpecifikuje presne, aké majú byť ciele vo vzťahu ku “kvalite” alebo “uspokojovaniu potrieb zákazníka”. Namiesto toho vyžaduje, aby si organizácie definovali tieto ciele a trvalo zlepšovali procesy na dosiahnutie tohto cieľa.

Spoločnosti, ktoré neurobia potrebné zmeny, po skončení prechodného obdobia do konca septembra 2018, nebudú schopné predávať svoje výrobky alebo poskytovať služby organizáciám, ktoré vyžadujú certifikáciu ISO 9001.  Nechajte odborníkov zo spoločnosti METTLER TOLEDO, aby vám pomohli manažovať riziká a kvalitu v súlade s najnovšou revíziou normy ISO.

Táto biela kniha ISO9001 má za cieľ:

  • Vysvetliť zmeny v revidovanej norme ISO 9001:2015
  • Poukázať na efekt týchto zmien na vážiace zariadenia a procesy váženia
  • Poskytnúť návod a odporúčania na dosiahnutie zhody s procesným prístupom založeným na rizikách
  • Predstaviť dokument Good Weighing Practice™, ktorý je perfektne zosúladený s ISO 9001:2015, aby vám bol poskytnutý jednoduchý spôsob implementovať pre váš systém manažérstva kvality prístup založený na rizikách
     

Nechajte nášho odborného konzultanta, aby to urýchlil pomocou GWP® VerificationTM , službou, ktorá dokumentuje neistoty merania vážiaceho vybavenia za reálnych prevádzkových podmienok. Posudzuje vaše tolerancie a procesné riziká, poskytujúc kompletnú dokumentáciu, ktorá obstojí v každom audite, a ktorá vám zabezpečí dosiahnutie zhody s ISO 9001:2015.

S týmito znalosťami budete mať istotu, že prijímate prístup pre procesy váženia založený na rizikách, ktorý splní požiadavky ISO 9001:2015 do konca septembra.

 

Other Related Content