Zníženie počtu ľudských chýb vo výrobe súčiastok - METTLER TOLEDO

Zníženie počtu ľudských chýb vo výrobe súčiastok

Zvládnutie najčastejších zdrojov chýb pri výrobe súčiastok. Naučte sa, ako vám šikovné váhy pomôžu eliminovať chyby.

Znížte počet chýb
Znížte počet chýb
Zníženie počtu ľudských chýb vo výrobe súčiastok
Znížte počet chýb

Váženie predstavuje dôležitý výrobný krok. Ak zákazníkovi nedodáte správne množstvo dielcov, môže byť spochybnená kvalita vašich výrobných postupov. Môže to viesť k nákladnému sťahovaniu z obehu a strate dôvery vo vás. Vráteniu zásielok a sťahovaniu z obehu sa dá predísť bezchybným vážením.

Výskumy ukázali, že ľudské chyby predstavujú najčastejší zdroj nepresných výsledkov váženia. Kvôli komplikovanejšiemu vybaveniu, vyššiemu tlaku na produktivitu a fluktuácii sa stále zvyšuje podiel týchto chýb.

Preto prístroje musia byť ľahko ovládateľné a musia sa dať bezpečne používať. Striedanie zmien a úroveň vzdelania pracovníkov nesmú mať vplyv na kvalitu.

Použivateľské profily

Zariadenia METTLER TOLEDO vám umožnia nastaviť používateľské profily pre váhy, kde sa rozlišuje medzi úrovňou správcu a obsluhy. Správcovia majú prístup na plnú funkcionalitu, aktívne softvérové tlačidlá a menu. Obsluha má na druhej strane prístupné len určené softvérové tlačidlá na vykonávanie váženia. S používateľskými profilmi môžete priradiť určité činnosti príslušným pracovníkom a zákazníkom v prípade potreby poskytnúť všetky potrebné informácie.

Zníženie počtu ľudských chýb vo výrobe súčiastok
Znížte počet chýb

ColorWeight®

Indikátor colorWeight®je podsvietený displej zobrazujúci tromi farbami výsledky váženia. Obsluha na prvý pohľad a za každých svetelných podmienok dokáže posúdiť výsledok váženia. Riziko odčítania nesprávneho výsledku je nulové. Pomáha to zabezpečiť správne počítanie a vytvoriť bezpečné váženie.

Jazyk a komunikácia s používateľom

Jazyk operátora pracujúceho na výrobnej linke nie je dôležitý. Každý používateľský profil možno na váhach METTLER TOLEDO nastaviť v príslušnom jazyku. Preferovaný jazyk možno nastaviť jednoducho prihlásením alebo odhlásením. Navádzanie používateľa umožní vykonávať s váhami všetky činnosti.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.