Myslenie založené na posúdení rizika v praxi
Služba overovania GWP

Vážiace zariadenia môžu zlepšiť kvalitu súčiastok a komponentov a eliminovať riziká v procese výrobe. Tieto riziká môžu obsahovať zlyhania vo výrobe alebo poruchy a rozdiely v službách, ktoré sklamú vašich zákazníkov a poškodia vašu povesť. Nová norma ISO 9001:2015 v jej najnovšom vydaní má za úlohu potlačiť tieto riziká a celosvetovo zabezpečiť jednotnosť pri zavádzaní tejto koncepcie posúdenia rizika.          

Podľa ISO môže identifikácia a riadenie rizika zlepšiť kvalitu výroby, keď výrobca prijme výhody možností na zlepšenie založené na analýze rizika. Výberom váženia ako jedného z prvkov riadenia kvality a dodržiavaním metodiky METTLER TOLEDO GWP® môžete v praxi aplikovať riadenie kvality založené na posúdení rizika a eliminovať riziká ohrozujúce výrobu. GWP alebo Good Weighing Practice™ je štandardizovaná vedecká metodika pre bezpečný výber, kalibráciu a používanie vážiaceho vybavenia.

GWP vám pomôže splniť požiadavky normy ISO 9001:2015:

  • Znížením rizika zlej kvality. Zaveďte váženie ako kontrolný bod vo výrobe súčiastok a komponentov.
  • Výberom správneho vybavenia. Výber vybavenia podľa vašich individuálnych požiadaviek a tolerancií.
  • Poskytnutím profesionálnej inštalácie. Vážte hneď od začiatku a znížte riziko vo výrobe spôsobené nesprávnou manipuláciou a zlým vážením.
  • Vytvorením komplexného plánu kalibrácií. Znížte riziko nesprávneho váženia prostredníctvom životnosti vážiaceho vybavenia.
  • Vykonávaním len takých skúšok, ktoré majú opodstatnenie. Naučte sa, kedy skúšať a zistite, kde môžete ušetriť prostriedky nevykonávaním zbytočným skúšok.

Viac o dôležitosti analýzy rizika vo vašom výrobnom proces sa dozviete v našej aplikačnej poznámke a zabezpečte si zhodu riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy ISO

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.