Špičky na prípravu vzoriek - Prehľad - METTLER TOLEDO
Špičky na prípravu vzoriek

Špičky na prípravu vzoriek

PureSpeed je pohodlná nízkonákladová metóda na purifikáciu biomolekúl.

Živicové špičky PureSpeed Affinity
Špičky PureSpeed s iónovou výmenou
PureSpeed C18 Desalting Tips
Príslušenstvo PureSpeed

Živicové špičky PureSpeed Affinity

Špičky PureSpeed s iónovou výmenou

PureSpeed C18 Desalting Tips

Príslušenstvo PureSpeed

Živicové špičky PureSpeed Affinity radikálne zjednodušujú purifikáciu natívnych alebo rekombinantných proteínov.
Špičky PureSpeed s iónovou výmenou urýchľujú purifikáciu a zjednodušujú prípravu vysokokvalitných vzoriek proteínov a biomolekúl s vysokou koncentráciou.
Greater desalting capacity and less ergonomic strain make PureSpeed C18 Desalting Tips superior to other technologies.
Maximalizujte účinnosť a efektívnosť vášho systému PureSpeed pomocou nášho kompletného sortimentu príslušenstva.
Výnimočná čistota
Lepší ako súčasné technológie.
Vysoká koncentrácia
Netreba žiadne dodatočné koncentračné úkony.
Rýchlosť
Purifikujte vzorky len za 15 minút.
Vysoký výkon
Spracujte až 12 vzoriek naraz.
Rýchlosť
Systém PureSpeed purifikuje vzorky za menej ako 10 minút.
Flexibilita
Purifikácia biomolekúl nad rámec afinity.
Inovatívne
Systém PureSpeed dokáže purifikovať naraz 8 až 12 vzoriek.
Highest capacity
PureSpeed C18, highest peptide capacity, >10 μg.
Better sequence coverage
Minimal loss, higher mass spec sequence coverage.
Affordable semi-automation
Excellent semi-automated solution with E4XLS.
Živicové špičky PureSpeed Affinity

Živicové špičky PureSpeed Affinity radikálne zjednodušujú purifikáciu natívnych alebo rekombinantných proteínov.

Výnimočná čistota
Lepší ako súčasné technológie.
Vysoká koncentrácia
Netreba žiadne dodatočné koncentračné úkony.
Rýchlosť
Purifikujte vzorky len za 15 minút.
Vysoký výkon
Spracujte až 12 vzoriek naraz.
Špičky PureSpeed s iónovou výmenou

Špičky PureSpeed s iónovou výmenou urýchľujú purifikáciu a zjednodušujú prípravu vysokokvalitných vzoriek proteínov a biomolekúl s vysokou koncentráciou.

Rýchlosť
Systém PureSpeed purifikuje vzorky za menej ako 10 minút.
Flexibilita
Purifikácia biomolekúl nad rámec afinity.
Inovatívne
Systém PureSpeed dokáže purifikovať naraz 8 až 12 vzoriek.
PureSpeed C18 Desalting Tips

Greater desalting capacity and less ergonomic strain make PureSpeed C18 Desalting Tips superior to other technologies.

Highest capacity
PureSpeed C18, highest peptide capacity, >10 μg.
Better sequence coverage
Minimal loss, higher mass spec sequence coverage.
Affordable semi-automation
Excellent semi-automated solution with E4XLS.
Príslušenstvo PureSpeed

Maximalizujte účinnosť a efektívnosť vášho systému PureSpeed pomocou nášho kompletného sortimentu príslušenstva.

Publikácie na stiahnutie

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Odborný servis – ideálny pre vašu prácu s pipetami

Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje podporu a servis pre vaše pipety po celú dobu ich životnosti, pričom rozsah služieb siaha od správnej techniky pipetovania cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravu zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Prípadové štúdie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.