Špeciálne pipety | Špecializovaná manipulácia s kvapalinami | Rainin
specialized pipetting

Špeciálne pipety

Prenos veľkých objemov, ako aj prchavých, viskóznych alebo hustých kvapalín

Špeciálne pipety sú určené na prchavé, viskózne a husté kvapaliny a na prenášanie veľkých objemov kvapalín v laboratóriu. Tieto nástroje pomáhajú pri jedinečných úlohách manipulácie s kvapalinami v laboratórnom prostredí. Spoločnosť Rainin ponúka široký výber špeciálnych pipiet vrátane pipiet s priamym posunutím, opakovacích pipiet, sérologických pipetovacích systémov, dávkovačov na fľaše a stolových systémov na vákuovú aspiráciu.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
opakovacie pipety
Dávkovač na fľaše
podtlakový aspirátor
pipeta s priamym posunutím
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Odborný servis – ideálny pre vašu prácu s pipetami

Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje podporu a servis pre vaše pipety po celú dobu ich životnosti, pričom rozsah služieb siaha od správnej techniky pipetovania cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravu zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to špeciálne pipetovanie?

Na špeciálne aplikácie a náročné kvapaliny ponúka spoločnosť Rainin špecializované vysokokvalitné nástroje na optimalizáciu prenosu kvapalín.

Spoločnosť Rainin ponúka tie správne nástroje pre vaše aplikácie manipulácie s kvapalinami, od pipiet s priamym posunutím a opakovacích pipiet cez sérologické ovládače až po prenos veľkých objemov kvapalín.

Čo je to pipetovanie s priamym posunutím?

Pipety je možné klasifikovať podľa metódy, ktorú používajú na aspiráciu a dávkovanie kvapalných vzoriek. Pipety s priamym posunutím sú jedným z týchto spôsobov. Pipety s priamym posunutím používajú jednorazový piest a kapilárny systém (tiež známy ako injekčný hrot) na vytvorenie prázdneho priestoru so zvoleným objemom. Piest je v priamom kontakte so vzorkou a pri jeho pohybe nahor sa vzorka nasaje do kapiláry.

Čo je to opakovacia pipeta?

Opakovacia pipeta je príkladom pipety, ktorá sa používa metódu priameho posunutia na dávkovanie kvapalín. Sú navrhnuté na nasatie veľkého objemu kvapalnej vzorky, ktorá sa potom dávkuje viacerými rovnakými dávkami. Sú k dispozícii v elektronických alebo manuálnych verziách a používajú jednorazové striekačky so širokou škálou objemov.

Čo je to ovládač pipiet?

Existujú špecifické aplikácie, ktoré si vyžadujú prenos makroobjemov (t. j. V > 1 ml), ale nevyžadujú vysokú presnosť. Zmiešavanie buniek v banke, prenos živín, nasatie alikvotných dávok vody zo sklenenej fľaše sú príklady týchto situácií. Ovládače pipiet používajú jednorazové špičky s objemom od 1 ml do 50 ml. Tieto spotrebné materiály môžu byť vyrobené z plastu a/alebo skla.

Ovládače pipiet môžu byť manuálne alebo elektronické zariadenia, ktoré zabezpečujú sanie pre sklenené alebo plastové sérologické pipety. Hlavným rozdielom medzi pipetou a ovládačom pipiet je, že používateľ rozhoduje, či sa očakáva nasatý objem pomocou ovládača pipiet, zatiaľ čo pipeta používa mechanické princípy na nasávanie/dávkovanie objemu nastaveného používateľom.

Prečo by sme mali používať dávkovač na fľaše? Sú bezpečné?

Niektoré laboratórne kvapaliny vzhľadom na ich povahu (napr. korozívne či toxické kvapaliny) je najlepšie ponechať na mieste v digestoroch alebo bezpečnostných skrinkách a nenechať ich pohybovať sa v laboratóriu. Dávkovač nasaditeľný na fľašu je užitočný na bezpečný prenos relatívne malých množstiev týchto kvapalín. Dávkovač funguje na princípe činnosti čerpadla a novšie verzie umožňujú presné a bezpečné podanie nebezpečných kvapalín v objemoch až do 50 ml.