multichannel pipettes

Viackanálové pipety

Konzistentný odber vzoriek vo všetkých kanáloch

Viackanálové pipety sú rozšírenou verziou klasickej pipety. Ručný nástroj na dávkovanie presných množstiev kvapalín cez viaceré kanály. Viackanálové pipety sú ideálne pre vysoko výkonné aplikácie. Sú k dispozícii ako manuálne alebo elektronické verzie v 8- alebo 12-kanálových formátoch. Spoločnosť Rainin ponúka ergonomické viackanálové pipety s možnosťou prvotriedneho odberu vzoriek vo všetkých kanáloch. Ako variant viackanálového systému je k dispozícii pipeta s nastaviteľným rozstupom špičiek, ktorá presne pipetuje vzorky zo skúmaviek jedným pohybom zápästia.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Biele knihy

Minimalizácia RSI v laboratóriu
Tento článok je napísaný pre každého, kto sa podieľa na tvorbe bezpečného laboratória – zamestnancov, manažérov a iných strategických partnerov.
Biela kniha automatizácie práce s pipetou
Zlepšite sledovateľnosť a integritu údajov automatizáciou riadenia práce s pipetami. Zistite viac o správe pipiet pre regulované laboratóriá.
stratégie manipulácie s kvapalinami pre nové laboratóriá
Táto biela kniha obsahuje informácie o tom, ako je úspešná stratégia manipulácie s kvapalinami kritickým faktorom úspechu pre malé a začínajúce spoloč...
chromatin immunoprecipitation
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is a technique used to study the association of proteins with distinct regions of genomic DNA. Discover how this...
Application Note: High Performance Immunoprecipitation Indirect IP Method
In biomedical research, it is often necessary to isolate specific proteins from natural sources in order to study them. One of the most commonly used...
+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis

Odborný servis – ideálny pre vašu prácu s pipetami

Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje podporu a servis pre vaše pipety po celú dobu ich životnosti, pričom rozsah služieb siaha od správnej techniky pipetovania cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravu zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je viackanálová pipeta?

Viackanálová pipeta je ručný mechanický prístroj používaný v mnohých laboratóriách biologických odborov. Viackanálové pipety majú obyčajne 8 alebo 12 kanálov, ktoré dokážu prenášať malé objemy kvapaliny súčasne cez jednotlivé špičky.

Viackanálové pipety umožňujú odber vzoriek viackrát súbežne, čím sa zvyšuje výkon pracovných postupov s 96- alebo 384-jamkovými doštičkami. Viackanálové pipety sú k dispozícii v manuálnych aj elektronických modeloch. Objem prenosu kvapalín, požadovaná presnosť a stupeň opakovania sú faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere medzi týmito dvoma modelmi.

Kedy by sme mali používať viackanálovú pipetu?

Viackanálové pipety sa odporúčajú na prenos činidiel zo zásobníkov do jamkových doštičiek alebo medzi jamkovými doštičkami rôznych veľkostí.

Viackanálové pipety umožňujú zrýchliť prenos kvapalín až 12-krát počas jednej operácie v porovnaní s jednokanálovými pipetami (napr. prenos kvapaliny 12-krát pomocou jednokanálovej pipety je časovo náročnejší ako používanie 12-kanálovej pipety).

Prečo je viackanálová pipeta Rainin unikátna?

Na trhu je k dispozícii mnoho 8- a 12-kanálových pipiet. Existujú však dva dôvody, prečo sú viackanálové pipety Rainin jedinečné:

  • Používajú revolučný systém LiteTouch System (LTS), ktorý výrazne znižuje silu potrebnú na nasadenie a vysunutie špičiek pre lepšiu ergonómiu a maximálny komfort.
  • Viackanálové pipety Rainin preukazujú konzistentnú a opakovateľnú presnosť a výkonnosť kanálových pipiet. Viackanálové pipety Rainin pri použití správnej techniky a odporúčaných pipetových špičiek zabezpečujú konzistentný odber vzoriek vo všetkých kanáloch.