Elektronické pipety | Ergonomické elektronické pipety | Rainin
electronic pipettes

Elektronické pipety

Elektronické pipety E4 XLS+ sú výkonné, bohaté na funkcie a ľahko sa používajú

Elektronická pipeta je digitálne optimalizovaná verzia manuálnej pipety, ktorá umožňuje automatizovať postupnosť objemov, protokolov a nastavení a režimov chránených heslom na zabezpečenie zhody s normami GLP/GMP. Elektronické pipety od spoločnosti Rainin sú výnimočne flexibilné, bohaté na funkcie, ľahko sa používajú a sú k dispozícii ako jednokanálové, viackanálové a pipety s nastaviteľným rozstupom špičiek.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Odborný servis – ideálny pre vašu prácu s pipetami

Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje podporu a servis pre vaše pipety po celú dobu ich životnosti, pričom rozsah služieb siaha od správnej techniky pipetovania cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravu zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Najčastejšie otázky

Čo je to elektronická pipeta?

Elektronické pipety sú ručné prístroje, ktoré sa bežne používajú v akademických, biotechnologických, farmaceutických a iných laboratóriách na prenos presných množstiev kvapaliny z jednej nádoby do druhej.  Elektronické pipety Rainin sa vyznačujú veľkým farebným displejom, pákovým ovládačom a grafickým rozhraním, ktoré uľahčuje prepínanie medzi funkciami a obsluhu pipiet.

Okrem prispôsobenia všetkých funkcií elektronickej pipety E4 XLS+ je možné uložiť aj niekoľko protokolov na neskoršie použitie. Súčasne si môžete prezerať a vyberať svoje protokoly jednoduchým pohybom joysticku. Už viac nemusíte opakovane zadávať uprednostňované protokoly!

Ukladá táto pipeta moje údaje?

Áno. Nastavenia, protokoly a servisnú signalizáciu je možné chrániť heslom, aby sa zabezpečilo dodržanie noriem GLP/GMP. Údaje GLP, ako sú napríklad servisné záznamy, cykly a údaje o stave, sú navyše úplne chránené pred neoprávnenými zásahmi.

Servisné údaje v zariadení sú maximálne bezpečné a umožňujú rýchly prístup. Vyhnite sa chybám kalibrácie pomocou ochrany prístupu k signalizácii servisných intervalov heslom. Minimalizujte odchýlky štandardných prevádzkových postupov uzamknutím nastavení protokolov.

Potrebujem príručku, aby som začal používať elektronickú pipetu E4?

Nie, nepotrebujete. Vďaka veľkej farebnej obrazovke E4, otočnej navigácii a ovládaniu joystickom je obsluha jednoduchá a intuitívna. Tento nástroj dokáže všetko od jednoduchých úkonov až po komplexné využitie. Batéria zaistí na jedno krátke nabitie celý deň pipetovania a vydrží po celú dobu životnosti systému – tisíce nabití.

Pipety E4 XLS+ sú presné a precízne

Zabudovaný mikroprocesor riadi pohyby piestov do nastavenej vzdialenosti a pravidelnou rýchlosťou bez potreby obsluhy. Vylepšený krokový motor má 4 000 oddelených úkonov, vďaka ktorým produkuje vysoko presné výsledky merania kvapalín. Na konci každého cyklu sa pipeta E4 XLS+ nanovo kalibruje tým, že sa vynuluje.

Vysoko konfigurovateľné

Správcovský režim pipety E4 ju umožňuje konfigurovať akýmkoľvek požadovaným spôsobom. Na zabezpečenie pohodlia alebo bezpečnosti odstráňte nepotrebné režimy alebo ich uzamknite v nastaveniach. Vytvorte prispôsobené profily nastavení na nastavenie pipety na uprednostňovanú konfiguráciu.

Bezpečné podľa noriem GLP/GMP

Servisné údaje v zariadení sú maximálne bezpečné a umožňujú rýchly prístup. Vyhnite sa chybám kalibrácie pomocou ochrany prístupu k signalizácii servisných intervalov heslom. Minimalizujte odchýlky štandardných prevádzkových postupov uzamknutím nastavení protokolov.

Pipety XLS boli prvé pipety na svete vybavené čipom rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) na ukladanie servisných a údajových profilov, sledovanie kalibračných údajov a riadenie zásob pipiet.