Techniky pipetovania | Rainin GPP – Good Pipetting Practice
 

Program Good Pipetting Practice

Techniky pipetovania na zlepšenie vášho výkonu

Zvýšte kvalitu svojich údajov pomocou programu Good Pipetting Practice™ (GPP™) – komplexného a systematického prístupu spoločnosti METTLER TOLEDO k maximalizovaniu presnosti a opakovateľnosti pipetovania.

Program GPP zahŕňa množstvo tém relevantných pre výskumníkov v biologických odboroch alebo kohokoľvek, kto pravidelne používa pipety: 

 • Zoznámte sa so širokou škálou pipiet a nástrojov na manipuláciu s kvapalinami, ktoré sú k dispozícii.
 • Zistite, ako môžete optimalizovať svoje pracovné postupy pipetovania.
 • Získajte zručnosti v oblasti pipetovania potrebné na získavanie spoľahlivých údajov.
 • Zistite, ako môžu zásady ergonómie pipetovania ovplyvniť vytváranie údajov a spríjemniť prácu.
 • Spoznajte riziká spojené s používaním nekalibrovaných pipiet a dôležitosť rutinných kontrol a profesionálneho servisu pipiet.

Päť techník pipetovania na zlepšenie vášho výkonu

Nasledujúce tipy a triky sú krátkou ukážkou jednej z mnohých tém, ktorým sa venujeme v našich seminároch a elektronických školeniach programu GPP.

Nižšie uvádzame časté chyby pri pipetovaní spolu s radami, ako im predchádzať.

 1. 1. Nesprávna hĺbka ponorenia špičky

  Správna hĺbka ponorenia špičky môže zvýšiť presnosť až o 5 %. Špička by sa mala ponoriť v rozsahu od 1 do 2 mm pri mikroobjemových pipetách a 3 až 6 mm pri pipetách s normálnym rozsahom, v závislosti od veľkosti špičky. Ak sa špička ponorí príliš hlboko, dôjde k stlačeniu objemu plynu obsiahnutého v špičke, v dôsledku čoho sa nasaje priveľké množstvo kvapaliny.
 2. 2. Nesprávny uhol pipetovania

  Uhol ponorenia špičky pipety do vzorky by mal byť čo najvertikálnejší a nemal by sa o viac než 20 stupňov odchyľovať od vertikálnej polohy. Horizontálnejší uhol spôsobí, že sa do špičky dostane priveľa kvapaliny, výsledkom čoho bude nepresné nasatie. Napríklad pri odklone 30 stupňov od vertikálnej polohy môže dôjsť k nasatiu až o 0,7 % viac kvapaliny, než je potrebné.
 3. 3. Nekonzistentné dávkovanie

  Vyššia presnosť a reprodukovateľnosť medzi vzorkami sa dá dosiahnuť tak, že sa posledná zostávajúca kvapôčka kompletne vypustí, aby nezostala na konci špičky. Pri väčšine aplikácií sa odporúča dávkovať s koncom špičky opretým o stenu nádoby, keďže sa tým znižuje alebo eliminuje množstvo vzorky zostávajúce v špičke. Táto technika môže zvýšiť presnosť o 1 % alebo viac.
 4. 4. Nevykonávanie predbežného prepláchnutia

  Dávkovanie kvapaliny z pipety zanechá na špičke kvapalinový povlak, v dôsledku čoho je vylúčený objem o niečo nižší, ako by mal byť. Minimálne dvojnásobné predbežné prepláchnutie novej špičky kvapalinou, ktorá sa bude používať, ustáli vnútorný priestor špičky.
 5. 5. Nekonzistentný rytmus pipetovania

  Pri každej vzorke zachovávajte rovnaký rytmus pipetovania. Neponáhľajte sa a nerobte prudké pohyby, aby ste všetky kroky pipetovacieho cyklu vykonávali rytmicky.

Týchto päť jednoduchých techník môže mať veľký vplyv na vaše výsledky, ale zvážiť treba aj ďalšie faktory.

V rámci svojho programu Good Pipetting Practice™ vyvinula spoločnosť METTLER TOLEDO rýchle hodnotenie rizika Risk Check, ktoré vám pomôže vyhodnotiť vaše osobné riziká pri pipetovaní a zistiť, ako im môžete predchádzať. Získate personalizovanú správu o analýze rizika, ktorú môžete zobraziť online a vytlačiť.

Cieľom programu GPP je pomôcť vám zlepšiť presnosť pipetovania a zistiť, kedy vaše pipety nepracujú správne.

Hodnotenie rizika Risk Check v rámci programu Good Pipetting Practice
Minimalizujte riziká súvisiace s pracovnými postupmi pipetovania

Vyhodnotenie vašich rizík v oblasti pipetovania trvá len niekoľko minút a navyše získate užitočné tipy na zníženie týchto rizík.

Certifikát programu GPP

Získajte certifikát programu GPP ešte dnes

Vedeli ste, že ak ste absolvovali seminár GPP, môžete požiadať o certifikát?
Ak máte záujem o personalizovaný certifikát o školení GPP, kliknite na prepojenie a postupujte podľa pokynov.

Literatúra o pipetovaní  

Získajte prístup k brožúram a iným poučným materiálom o pipetovaní založeným na princípoch programu Good Pipetting Practice.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.