Systémy a riešenia mostových váh/automobilové váhy | METTLER TOLEDO
Systémy a riešenia mostových váh

Systémy a riešenia mostových váh

Mostové váhy, automobilové váhy, snímače zaťaženia, modernizácia a príslušenstvo

Systémy a riešenia mostových váh

Presné mostové váhy pomôžu prevádzkam lepšie sledovať príjem a výdaj zásob zo závodu a získavať tak cenný prehľad o využívaní surovín. Naše softvér...

Presné mostové váhy pomôžu prevádzkam lepšie sledovať príjem a výdaj zásob zo závodu a získavať tak cenný prehľad o využívaní surovín. Naše softvérové riešenia vrátane programu DataBridge™ ponúkajú obsluhe používateľsky prívetivé rozhranie na správu transakcií. Z jediného systému možno jednoducho vydávať lístky, sledovať údaje a analyzovať výsledky.

Spoločnosť METTLER TOLEDO vo svojich závodoch v USA a Číne vyrába elektronické mostové váhové riešenia vrátane váh na váženie hmotnosti kamiónov, mostových váh a snímačov zaťaženia. Naše balíky komplexnej starostlivosti priamo od výrobcu elektronických mostových váh vám pomôžu udržať si dôležité zariadenia v dobrom prevádzkovom stave, takže vám budú spoľahlivo slúžiť, keď ich budete najviac potrebovať. Služba kalibrácie automobilových mostových váh pomáha zabezpečovať trvalú presnosť automobilových mostových váh a ich zhodu s metrologickými normami pre regulovanú obchodnú sféru, ktoré sa vzťahujú na automobilové mostové váhy. Súčasťou našej každodennej ponuky v oblasti automobilových mostových váh sú aj služby ako kontrola stavu váh, čistenie, lakovanie a modernizácia. Všetky tieto služby vykonávajú špičkovo kvalifikovaní servisní technici priamo v podniku. V spolupráci so spoločnosťou METTLER TOLEDO určite nájdete tú správnu elektronickú mostovú váhu za primeranú predajnú cenu.

Bez ohľadu na aplikáciu ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO ako popredný svetový výrobca elektronických mostových váh vysokovýkonné mostové váhy, rozhrania, softvér a príslušenstvo tak, aby vyhovovalo vašim potrebám v súvislosti s vážením a prevádzkou. Tieto váhy na váženie hmotnosti kamiónov a systémy mostových váh sú navrhnuté tak, aby boli najinovatívnejšími, najpresnejšími a najspoľahlivejšími systémami svojho druhu.  Tieto pozitívne vlastnosti zabezpečia každodenný chod vášho systému mostovej váhy a tým aj vašej firmy.

Čo je to automobilová mostová váha a ako funguje systém mostovej váhy?
Mostové váhy, známe aj ako automobilové váhy, sú systémy zložené z viacerých komponentov, ktoré spoločne poskytujú údaje o hmotnosti automobilu, keď sa na váhu postaví. Pozostávajú zo základu, mostu alebo plošiny, systému snímača zaťaženia, terminálu a ľubovoľného príslušenstva. Tieto dielce spoločne poskytujú údaje o hmotnosti, ktoré možno využiť na finančné transakcie, sledovanie zásob a kontrolu zákonných hmotnostných obmedzení pre cestné aj terénne vozidlá. Mostové/automobilové váhy môžu byť rôznych veľkostí – pre malých farmárov aj pre veľké nadnárodné závody.

Koľko stojí mostová váha? Koľko stojí automobilová mostová váha?
Ceny mostových váh sa môžu výrazne odlišovať v závislosti od viacerých premenných:

 • veľkosť, napríklad dĺžka modulu automobilovej váhy alebo šírka podľa potrieb zákazníka,
 • kvalita systému mostovej váhy,
 • materiál, napríklad oceľová alebo betónová plošina,
 • snímač zaťaženia zakúpený k mostovej váhe,
 • inštalačné náklady, ktoré sa rôznia v závislosti od zložitosti inštalácie,
 • softvér na správu mostovej váhy a požadované príslušenstvo k váhe

Pri nákupe automobilovej alebo mostovej váhy treba zvážiť oveľa viac faktorov, než len jej cenu. Je dôležité vziať do úvahy dlhodobé náklady spojené so systémom mostovej váhy a kúpiť váhu len od niektorého z neveľkého počtu osvedčených výrobcov mostových váh. V spoločnosti METTLER TOLEDO, ktorá je jedným z najpoprednejších výrobcov elektronických mostových váh, sme presvedčení, že mostová váha, ktorú vám predáme, by vám mala vydržať aspoň 20 rokov. Časom sa ale rôzne dielce opotrebujú a náklady na servis a výmenu komponentov mostovej váhy sa môžu nasčítať. Investíciou do váhy vyššej kvality od spoľahlivého výrobcu elektronických mostových váh môžete v budúcnosti ušetriť na starostlivosti o systém mostovej váhy tisíce eur.

Treba si uvedomiť, že nákup automobilovej váhy nie je vôbec jednoduchá vec. Môže to byť zložitá a nákladná záležitosť. Dôkladným prieskumom ešte pred samotným nákupom si však môžete v budúcnosti ušetriť čas, starosti aj peniaze.

Pri nákupe automobilovej váhy môže byť lákavé vybrať si váhu za nízku cenu. Táto nízka cena sa ale môže dramaticky zvýšiť, keď sa objavia problémy. Skôr, než sa rozhodnete kúpiť si lacnú váhu, overte si všetky fakty. Koľko za svoju automobilovú váhu v skutočnosti zaplatíte v priebehu pätnástich rokov?

Prvotnú nákupnú cenu automobilovej váhy možno rozčleniť nasledovne:

 • 35 % váhový most
 • 20 % systém snímačov zaťaženia
 • 20 % základ
 • 15 % dodanie a inštalácia
 • 10 % terminál a softvér

Toto sú štandardné náklady, ktoré sa vzťahujú na všetky nákupy automobilových váh bez ohľadu na jej výrobcu. Ak chce výrobca ponúknuť nižšiu cenu prvotného nákupu, obyčajne ušetrí povrchnejšou prácou vo výrobnom procese a použitím menej kvalitného systému snímačov zaťaženia. Tieto faktory dokážu dramaticky ovplyvniť celkové náklady v priebehu vlastníctva váhy, takže vás taká váha nakoniec bude stáť oveľa viac, než ste čakali.

Dlhodobé náklady na vlastníctvo váhy možno rozčleniť nasledovne:

 • 76 % systém snímačov zaťaženia
 • 10 % terminál
 • 5 % váhový most
 • 5 % príslušenstvo
 • 4 % softvér

V prípade nízkej kvality systému snímačov zaťaženia sa budú náklady rýchlo sčítavať. Náklady na vlastníctvo zahŕňajú údržbu, opravy, náhradné diely a prácu. Do úvahy treba vziať aj neblahé účinky prestojov a chybného váženia na váš podnik, najmä pokiaľ hromadne vážite cenné suroviny.

Tento graf znázorňuje skutočné náklady na váhu v priebehu desiatich rokov na základe údajov zozbieraných z terénu. Aj keď prvotná nákupná cena vysokokvalitnej váhy  POWERCELL® PDX® je vyššia, stačí niekoľko rokov a na lacnejšiu analógovú váhu budete vyhadzovať peniaze ako do deravého vreca.

Ak si myslíte, že kúpou lacnejšej váhy ušetríte, dobre si to rozmyslite. K najlepším výsledkom v súčasnosti aj v budúcnosti vedie len jedna cesta: METTLER TOLEDO.

Ako dlho automobilová alebo iná mostová váha vydrží?
Spoločnosť METTLER TOLEDO ako jeden z najlepších výrobcov elektronických mostových váh považuje systém mostovej váhy za dlhodobú investíciu, ktorá by mala vydržať aspoň 20 rokov. To sa však môže líšiť v závislosti od využívania, prostredia, konštrukčnej kvality a výrobcu danej mostovej váhy. Napríklad váha, ktorou denne prejde len 50 vozidiel, bude mať pravdepodobne dlhšiu životnosť ako váha, na ktorú sa denne postaví 500 vozidiel. Pri nákupe automobilovej alebo mostovej váhy je dobré položiť si otázky, akými skúškami životného cyklu bola preverená trvácnosť danej váhy. Väčšina výrobcov využíva na konštrukčné skúšky svojich váh počítačovú simuláciu metódou konečných prvkov. Spoločnosť METTLER TOLEDO ide o krok ďalej a všetky modely mostových a iných váh pred uvedením na verejný trh podrobuje skúške skutočného životného cyklu. Pomocou nášho jedinečného skúšobného zariadenia testujeme naše konštrukcie na 1 až 2 milióny cyklov – čo v prípade našich mostových a iných váh predstavuje 20 rokov intenzívneho využívania. Výsledky týchto skúšok a množstvo kvalitných automobilových váh, ktoré sa už dlhé roky používajú, sú dôkazom trvácnosti našich automobilových váhových systémov a mostových váh.

Aký je rozdiel medzi analógovými a digitálnymi snímačmi zaťaženia?
Mostové váhy s tradičnými analógovými systémami musia zahŕňať sčítací box alebo spojovaciu skrinku. Spojovacie skrinky sú náchylnejšie na rušenie vplyvmi prostredia, ako sú:

 • poškodenie skrinky a káblov vodou,
 • výkyvy presnosti váženia vplyvom teploty,
 • poruchy v dôsledku zásahu bleskom.

Okrem toho sú dokázateľne menej presné ako digitálne systémy. Snímače zaťaženia POWERCELL od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúkajú lepšiu ochranu pred vplyvmi prostredia a presnejšie váženie. Elimináciou spojovacích skriniek z našich systémov POWERCELL PDX sme odstránili najčastejšiu príčinu porúch mostových váh. Podľa našich servisných údajov z terénu majú naše snímače zaťaženia poruchovosť nižšiu ako 0,02 % – čo je pre mostové váhy bezprecedentná miera spoľahlivosti. Snímače POWERCELL PDX majú aj funkciu následného spracovania signálu po konverzii z analógového na digitálny, ktorá pomáha eliminovať chyby spôsobené teplotou, linearitou a hysterézou – čo vedie k ešte čistejšiemu a presnejšiemu čítaniu hmotnosti na automobilových váhach.

Musíte vo svojich mostových váhach stále vymieňať snímače zaťaženia? Zoznámte sa s modernizačnými súpravami snímačov zaťaženia.
Modernizačné súpravy snímačov zaťaženia sú k dispozícii pre automobilové váhy, ktoré majú mostovú váhu stále v dobrom stave. Ak máte relatívne novú mostovú váhu, ale systém snímačov zaťaženia sa často kazí, dobrým riešením môže byť modernizačná súprava od spoločnosti METTLER TOLEDO. Modernizáciou svojej automobilovej váhy na systém POWERCELL PDX získate všetky výhody novej váhy:

 • vyššiu presnosť váženia,
 • väčšiu spoľahlivosť,
 • menej porúch,
 • nižšie náklady na servis,
 • dlhšiu životnosť váhy,

to všetko za skvelú cenu – len za zlomok ceny novej mostovej váhy.

Ako možno automaticky sledovať transakcie na mojej mostovej váhe?
Sledovanie zásob, ktoré prejdú vašou váhou, a súvisiacich transakcií môže byť náročné, najmä ak stále používate manuálny zápis transakcií alebo zastaraný softvér. Také systémy zároveň ponechávajú väčší priestor pre chyby ľudského faktora. So softvérom DataBridge od spoločnosti METTLER TOLEDO na správu dát možno tento proces plne automatizovať. Ďalšie výhody:

 • lepšie sledovanie zásob,
 • funkcie tvorby správ,
 • rozhranie pre terminály bez obsluhy,
 • technológia na pripojenie používateľských aplikácií,
 • pokročilá funkcia predchádzania podvodom.

Tieto výhody vám umožnia sústrediť sa na dôležitejšie činnosti, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť.

Akými spôsobmi zákazníci najčastejšie podvádzajú pri mostových váhach?
K podvádzaniu na automobilových váhach dochádza čoraz častejšie a podvodníci po celom svete používajú čoraz sofistikovanejšie metódy. Mnohé podniky vynakladajú čas aj peniaze na ochranu svojich závodov bránami a závorami, a neuvedomujú si, že zákazníci ich môžu okrádať na automobilovej váhe. Zamerali sme sa na 5 spôsobov, ktorými vodiči zvyknú na automobilových váhach podvádzať:

 1. Nesprávne umiestnenie
 2. Manipulácia so snímačmi zaťaženia
 3. Manipulácia s hmotnosťou
 4. Kradnutie tovaru
 5. Manipulácia s údajmi

Stiahnite si našu bezplatnú príručku na predchádzanie podvodom a dozviete sa viac.

Ako často treba kalibrovať mostovú váhu?
Interval kalibrácie mostových váh závisí od pracoviska a hlavne od miery využívania. Automobilovú váhu, ktorou prejde denne 50 vozidiel, nie je potrebné kalibrovať tak často ako váhu, ktorou prejde denne 400 vozidiel. Okrem toho môžu z hľadiska potrebného intervalu kalibrácie váhy zohrávať úlohu aj podmienky prostredia. Najlepším spôsobom, ako správne určiť kalibračný harmonogram pre vaše pracovisko, je objednať si servisného technika spoločnosti METTLER TOLEDO na kontrolu stavu váhy. Na základe výsledkov tejto kontroly a informácií, ktoré viete uviesť o používaní váhy, vám technik odporučí vhodný harmonogram kalibrácie a postupy preventívnej údržby.

Akú starostlivosť okrem kalibrácie si vyžaduje mostová váha?
Aj keď je kalibrácia dôležitou súčasťou starostlivosti o mostovú váhu a zabezpečovania jej presnosti, existujú aj mnohé ďalšie úkony preventívnej údržby, ktorými môžete predĺžiť životnosť svojej váhy. Niekoľko bodov na zváženie:

 • Ako udržiavať čistotu váhy
 • Plánovaná údržba na predchádzanie poruchám
 • Kontrola chybových záznamov terminálu
 • Kontrola snímačov zaťaženia

Ak sa chcete dozvedieť viac o starostlivosti o mostové váhy, stiahnite si našu príručku preventívnej údržby.

Aká je platnosť kalibračného certifikátu mostovej váhy?
Kalibráciou automobilovej váhy sa určujú jej vážiace vlastnosti. Pravidelnou kalibráciou a justážou váh môžete zaistiť bezpečné meranie, zhodu s normami a predísť strate zisku spojenej s nepresnými meraniami. Dosiahnite a udržte si zhodu prostredníctvom konzistentných postupov a dodržiavania miestnych a globálnych pravidiel a noriem, ako sú príručka NIST 44, OIML a NMI.

Akú starostlivosť okrem kalibrácie si vyžaduje mostová váha? 
Aj keď je kalibrácia dôležitou súčasťou starostlivosti o mostovú váhu a zabezpečovania jej presnosti, existujú aj mnohé ďalšie úkony preventívnej údržby, ktorými môžete predĺžiť životnosť svojej váhy. Niekoľko bodov na zváženie, keď hľadáte mostovú váhu na predaj:

 • Ako udržiavať čistotu váhy
 • Plánovaná údržba na predchádzanie poruchám
 • Kontrola chybových záznamov terminálu
 • Kontrola snímačov zaťaženia

Ak sa chcete dozvedieť viac o starostlivosti o mostové váhy na predaj, stiahnite si našu príručku preventívnej údržby. Spoločnosť METTLER TOLEDO patrí medzi popredných výrobcov, dodávateľov a vývozcov mostových váh a dodáva mostové váhy najvyššej kvality. Nové mostové váhy na predaj nájdete na stránke mt.com.


Správa softvéru mostových váh/Automobilové váhy
Automobilové váhy na cestné nákladné vozidlá
modernizácia snímačov zaťaženia v automobilových váhach
mostové váhy na terénne vozidlá

Softvér do mostových váh/Softvér na správu automobilových váh

Automobilové váhy na cestné nákladné vozidlá

Modernizácia automobilových váh

Mostové váhy na terénne vozidlá

Majte plnú kontrolu nad svojimi údajmi z váženia vďaka systému správy automobilových váh, ktorý zvyšuje produktivitu a zisky.
Mostové váhy na cestné nákladné vozidlá dostupné s oceľovou aj betónovou rampou.
Modernizácia starých váh pridaním najnovšej technológie váženia vozidiel, ktorá eliminuje problémy a predlžuje životnosť váh.
Váhy na váženie väčších a ťažších nákladných vozidiel, ktoré sa používajú v náročnom teréne.
Lepšie podnikanie
Rýchlejšie transakcie, menej chýb a lepšia informovanosť
Tá správna voľba
Balíky pre podniky všetkých veľkostí
Pevnosť
Osvedčená konštrukcia váh na náročné činnosti
Životnosť
Prvotriedne materiály a výrobné procesy zabezpečujú dlhú životnosť
Viac konfigurácií
Váženie celého vozidla, jednotlivých náprav alebo len jednej nápravy
Väčšia spoľahlivosť
Eliminujte príčiny častých odstávok a nákladné opravy
Ochrana ziskov
Vyrieši skryté poruchy váženia, ktoré znižujú zisky z vašich transakcií
Extrémne zaťaženie
Váženie až do 500 ton s bezkonkurenčným výkonom POWERCELL
Odolná konštrukcia
Zvládne ťažké náklady a odolá náročným podmienkam po mnoho rokov
Automobilové váhové terminály
Príslušenstvo k automobilovým váham
Snímače zaťaženia do mostových/automobilových váh
Kombinované automobilové a koľajové váhy

Automobilové váhové terminály

Príslušenstvo k automobilovým váham

Snímače zaťaženia do mostových/automobilových váh

Kombinované automobilové a koľajové váhy

Správny terminál váhy, či už je súčasťou jednoduchých alebo integrovaných systémov riadenia, vyhovie vašim požiadavkám.
Celý rad periférnych zariadení, ktoré zvýšia kapacitu vašej váhy.
Pokročilé snímače zaťaženia určené pre automobilové a koľajové váhy zvyšujú presnosť váženia a spoľahlivosť v náročných podmienkach.
Sekcia váženia koľajových vozidiel v kombinácii s betónovou rampou na váženie nákladných vozidiel.
Jasné informácie
Prácu obsluhy uľahčujú farebné obrazovky, jednoduché ovládanie a možnosti nastavenia
Lepšia integrácia
Pripojenie k tlačiarni, vzdialené displeje a softvér na váženie spravujúci informácie
Lepšia prístupnosť
Transakcie váženia kedykoľvek v priebehu procesu prostredníctvom bezobslužných váhových terminálov
Lepšia komunikácia
Vodiči môžu byť kvalitne informovaní prostredníctvom displejov, tlačiarní a ďalšieho príslušenstva
Riadenie premávky
Automatizácia riadenia premávky s použitím snímačov
Prvotriedna kvalita
Laserovo zváraná nehrdzavejúca oceľ znamená bezkonkurenčný výkon
Ochrana životného prostredia
Zhotovené do tých najnáročnejších podmienok na Zemi
Vysoká presnosť váženia
Špičkové inovácie v technológii váženia
Všestrannosť
Vážte rozličné typy vozidiel jedinou váhou, čím ušetríte priestor aj náklady
Prvotriedna výkonnosť
Dokáže obslúžiť nakladacie rampy viacerých vozidiel
Správa softvéru mostových váh/Automobilové váhy

Majte plnú kontrolu nad svojimi údajmi z váženia vďaka systému správy automobilových váh, ktorý zvyšuje produktivitu a zisky.

Automobilové váhy na cestné nákladné vozidlá

Mostové váhy na cestné nákladné vozidlá dostupné s oceľovou aj betónovou rampou.

modernizácia snímačov zaťaženia v automobilových váhach

Modernizácia starých váh pridaním najnovšej technológie váženia vozidiel, ktorá eliminuje problémy a predlžuje životnosť váh.

mostové váhy na terénne vozidlá

Váhy na váženie väčších a ťažších nákladných vozidiel, ktoré sa používajú v náročnom teréne.

Automobilové váhové terminály

Správny terminál váhy, či už je súčasťou jednoduchých alebo integrovaných systémov riadenia, vyhovie vašim požiadavkám.

Príslušenstvo k automobilovým váham

Celý rad periférnych zariadení, ktoré zvýšia kapacitu vašej váhy.

Snímače zaťaženia do mostových/automobilových váh

Pokročilé snímače zaťaženia určené pre automobilové a koľajové váhy zvyšujú presnosť váženia a spoľahlivosť v náročných podmienkach.

Kombinované automobilové a koľajové váhy

Sekcia váženia koľajových vozidiel v kombinácii s betónovou rampou na váženie nákladných vozidiel.

Služby

Mostové váhy, snímače zaťaženia, modernizácia a príslušenstvo

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Literatúra o automobilových a mostových váhach

Sprievodca nákupom mostových váh

Videá o automobilových váhach

Pozrite si automobilové váhy a komponenty v akcii

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.