Služby vo farmaceutickom priemysle
Služby vo farmaceutickom priemysle

Ponuka servisu zariadení na kontrolu výrobkov vo farmaceutickom priemysle

Cestou k zabezpečeniu zhody a zvýšeniu produktivity je profesionálne uvedenie zariadení do prevádzky, kvalifikovaný personál a pravidelná údržba zariadení

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Služby vo farmaceutickom priemysle

 

Ponuka servisu zariadení na kontrolu výrobkov na začiatku životného cyklu: 

Po objednávke

Maximalizujte svoj počiatočný potenciál

Služby vo farmaceutickom priemysle
Služby vo farmaceutickom priemysle

Ponúkame balík profesionálneho overenia spôsobilosti zariadení pri uvedení do prevádzky (EQPac) našimi špecialistami. To zahŕňa dôkladné preskúšanie optimálnej výkonnosti vybraných procesov a rozsiahlu dokumentáciu zhody so všetkými platnými farmaceutickými predpismi, ako sú predpisy Amerického úradu pre potraviny a lieky (FDA). Okrem toho ponúkame zmluvu o rozšírenej starostlivosti, ktorú si je možné zakúpiť len do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky a ktorá vám zabezpečí najlepší možný priebežný servis, súpravy náhradných dielov a profesionálne školenia po dobu 24 mesiacov.

Po uvedení do prevádzky

Maximalizujte produktivitu a zabezpečte zhodu

Služby vo farmaceutickom priemysle
Služby vo farmaceutickom priemysle

Po úspešnom uvedení do prevádzky je potrebné sa postarať, aby vaše zariadenia vždy dosahovali maximálny výkon a výsledky meraní spĺňali požiadavky na produktivitu, kvalitu a zhodu s predpismi. Pre maximálne zabezpečenie ponúkame zmluvu o rozšírenej starostlivosti, ktorú je možné získať len do 30 dní od uvedenia do prevádzky. Tým získate maximálnu efektivitu prevádzky podľa vašich požiadaviek a tiež súpravy náhradných dielov a školenia na ďalších 24 mesiacov. Okrem toho si môžete podľa svojich potrieb vybrať podporu z nasledovnej ponuky služieb.

Po uplynutí záručnej doby

Pripravte sa na efektívne dlhodobé používanie

Služby vo farmaceutickom priemysle
Služby vo farmaceutickom priemysle

Keď už vaše zariadenie na kontrolu výrobkov nie je kryté zárukou, odporúčame zvážiť možnosti, ako zachovať jeho výkonnosť po celú dobu životnosti. Zmluva o starostlivosti zabezpečuje pravidelnú preventívnu údržbu a kontrolné prehliadky po celú dobu životnosti zariadenia. Investovať do školení pracovníkov netreba len kvôli predpisom – je to zároveň aktívny príspevok k zabezpečeniu maximálneho času prevádzky a celkovej efektívnosti zariadenia. Naše súpravy náhradných dielov vám zabezpečia, aby ste v prípade akéhokoľvek výpadku zariadenia mali pohotovo k dispozícii dôležité diely.

  • Súvisiace služby
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.