Dátová pripojiteľnosť, zber, automatizácia a kontrola údajov - Prehľad - METTLER TOLEDO
Dátová pripojiteľnosť, zber, automatizácia a kontrola údajov

Dátová pripojiteľnosť, zber, automatizácia a kontrola údajov

Na integráciu údajov o výkone detektorov kovov do informačných systémov správy výrobnej linky

 

Pomoc pri plnení legislatívnych požiadaviek

Možnosti zberu údajov detektormi METTLER TOLEDO Safeline pomôžu vášmu podniku dosahovať zhodu s normami HACCP a širšími požiadavkami externých p...

Možnosti zberu údajov detektormi METTLER TOLEDO Safeline pomôžu vášmu podniku dosahovať zhodu s normami HACCP a širšími požiadavkami externých predpisov a noriem potravinovej bezpečnosti.

Zber údajov z kritických kontrolných bodov (CCP – Critical Control Points) vo vašom výrobnom postupe môže pomôcť pri dosahovaní zhody s normami GFSI a externými kódexmi praxe, medzi ktoré patria:

  • Svetová norma pre bezpečnosť potravín vydaná Britským maloobchodným konzorciom (BRC v6)
  • Medzinárodná potravinárska norma (IFS v6)
  • Nadácia pre certifikáciu bezpečnosti potravín 22000 (FSSC 22000)
  • Kódex Bezpečné kvalitné potraviny 2000 7.2 (SQF 2000)
  • Holandská norma analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (holandská HACCP)
  • Všetky hlavné maloobchodné normy

Zber údajov pomocou USB kľúča a ručných tlačiarní

Detektory kovov Safeline môžu byť nakonfigurované so zásuvkami, ktoré umožňujú externým tlačiarňam a USB kľúčom zhromažďovať údaje. Tieto údaje sa môžu použiť pri vydávaní bločkov alebo poskytovaní elektronických záznamov. Vytlačené bločky sa môžu použiť ako papierové doklady o pravidelnom testovaní a úpravách nastavenia, údaje zhromaždené na USB kľúči sa zas môžu preniesť a elektronicky uložiť na budúce použitie.

Integrácia do pokročilého systému správy závodu

OPC DA je jedna z celosvetovo najrýchlejšie sa rozširujúcich noriem výmeny údajov o kontrole postupov. Zavedenie technológie OPC DA umožňuje komunikáciu viacerých častí výrobného a baliaceho zariadenia, ktorých údaje sú v odlišných softvérových formátoch, vďaka ich zjednoteniu do uniformného jazyka. Tieto údaje môžu byť prenesené do systému, ktorý pracuje s programom SCADA, a do softvérových riešení na správu závodu s cieľom poskytnúť celkový prehľad prevádzkových informácií.

Jazyk baliaceho zariadenia (PackML)

PackML v3.0 je najčastejšia verzia „jazyka baliaceho zariadenia“, ktorý zadefinovala Organizácia pre automatizáciu a riadenie strojov (OMAC). Spája známy vzhľad a prostredie s rozhraniami iných baliacich zariadení a zabezpečuje konzistentnosť prevádzky využitím priemyselne definovaných stavov a režimov.

V stave a režime zariadenia je možné získať údaje z akéhokoľvek kompatibilného detektora kovov pomocou existujúceho RS232 a ethernetového rozhrania alebo cez modul rozhrania Fieldbus.

Modul rozhrania Fieldbus (FIM)

Modul rozhrania Fieldbus FIM od spoločnosti Safeline je možné použiť so sieťami EtherNet/IPTM a Modbus® TCP Fieldbus a predstavuje zásadné premostenie medzi detektormi kovov a zákazníckou sieťou Fieldbus, ktoré umožňuje komplexný zber dôležitých informácií o procesoch.<0}

Softvér na správu údajov

ProdX – V spoločnosti METTLER TOLEDO sme analyzovali najnovšie výrobné procesy, bežnú prax a výzvy v oblasti kontroly výrobkov, vplyv zvyšujúcej sa produktivity a požiadavky na bezpečnosť výrobkov.

Softvér na správu údajov ProdX od spoločnosti METTLER TOLEDO v sebe spája produktivitu, kvalitu výrobkov, bezpečnosť a zrozumiteľnosť. ProdX obohacuje systém správy produktov o množstvo informácií v reálnom čase, čím umožňuje efektívnu kontrolu procesov a zariadení na kontrolu produktov vo výrobe s neustále rastúcimi požiadavkami.

FreeWeigh.Net* – Detektory kovov Safeline sú plne kompatibilné s FreeWeigh.Net, výkonným softvérovým programom štatistickej kontroly kvality (SQC) od spoločnosti METTLER TOLEDO, ktorý dokonale zohľadňuje všetky aspekty kontroly kvality balenia a plnenia v potravinárskych a farmaceutických spoločnostiach.

*Model Profile Advantage v súčasnosti nepodporuje Freeweigh.Net

Funkcia zhromažďovania údajov prostredníctvom USB*

Pri zadávaní objednávky nového zariadenia je možné uviesť ako požiadavku USB port. Ďalšou možnosťou je inštalácia portu do existujúceho zariadenia. Port umožňuje jednoduchý a efektívny prenos informácií získaných prostredníctvom detektora do počítača alebo iných elektronických systémov ukladania údajov. Tým sa eliminuje potreba záznamov na papieri, zaisťujú sa komplexné údaje o procese na doloženie náležitej starostlivosti a je to tiež pomoc pri informovanom rozhodovaní pri zlepšovaní procesov.

*Detektory kovov HMI s tlačidlovým panelom nepodporujú technológiu USB

Výber štandardných správ a formátov

Je možné nakonfigurovať množstvo štandardných správ vrátane správ o pravidelnom overovaní výkonu, správ zo zmien a správ všetkých nastavení. Všetky správy sú dostupné vo formátoch TXT, CSV a TSV.


 

Zber údajov o overení nadväznosti a výkonnosti, o súlade s normami a o plnení požiadaviek náležitej starostlivosti je nevyhnutnou požiadavkou pre vaše podnikanie. Účinný a efektívny zber údajov o vašich procesoch však môže byť náročný. Riešenia zberu údajov od spoločnosti METTLER TOLEDO môžu tento proces zjednodušiť.

Detektory kovov Safeline dokážu zužitkovať široké spektrum metód zberu údajov, aby vám tým zabezpečili vždy správne informácie na splnenie požiadaviek vášho podniku aj vašich zákazníkov. Vašim požiadavkám plne vyhovejú riešenia Mettler Toledo, ktoré poskytujú rôzne možnosti pripojenia od jednoduchého zapojenia tlačiarne k zariadeniu USB až po pokročilé elektronické riešenia pripojenia.

Kontrola výrobkov podľa noriem HACCP
Softvér na kontrolu výrobkov ProdX

Služby

Služby súvisiace s detekciou kovov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.