Softvér na sledovanie | METTLER TOLEDO
Sledovanie

Softvér na sledovanie

Softvérové riešenia pre aplikácie na sledovanie

Softvér na sledovanie

Program PCE Site Manager (PSM) poskytuje viditeľnosť celopodnikových výrobných údajov, čo umožňuje manažmentu robiť dobre podložené obchodné rozhod...

Program PCE Site Manager (PSM) poskytuje viditeľnosť celopodnikových výrobných údajov, čo umožňuje manažmentu robiť dobre podložené obchodné rozhodnutia. Program PSM dokáže podporiť viacero výrobných liniek, ktoré tvoria základ jedinečnej serializácie na úrovni položky a agregácie sériových   čísel na baliace jednotky. Tento softvér spravuje písanie, čítanie a tlač sériových čísel (a poskytuje sériové čísla pri balení.

Vzhľadom na to, že čoraz viac priemyselných odvetví začne uplatňovať smernice pre serializáciu produktov, je prirodzené nájsť riešenie, ktoré bude v súlade s existujúcimi právnymi požiadavkami a požiadavkami na ochranu značky, a zároveň poskytovať platformu, ktorú možno ľahko prispôsobiť a modernizovať v dôsledku zmeny oblasti regulácie. Napríklad všetky systémy PCE dostupné výrobcom liekov sú v zhode s normami a kompatibilné s normou 21 CFR, časť 11.

Integrovaný pracovný postup
Programy PSM aj PCE Line Manager (PLM) majú prepojenie so systémami založenými na SAP a inými systémami ERP, ktoré zabezpečujú plne integrovaný tok údajov s existujúcimi IT systémami výrobcov. To umožňuje, aby sa vopred určené sériové čísla zadávali do linkových zariadení a informácie o balených produktoch boli odoslané späť do systému ERP.

Správa a riadenie z mobilných zariadení

Program PCE Site Manager je prístupný aj pomocou mobilnej technológie – umožňuje používateľom vykonávať rovnaké funkcie na mobilnom zariadení rovnako ako na stacionárnom zariadení výrobnej linky. Operátori alebo správcovia môžu jednoducho ovládať niekoľko liniek pomocou modulu na správu objednávok.

Program PCE Line Manager monitoruje výrobu v reálnom čase a riadi funkčnosť, údaje a hlásenia stroja. Program PLM spravuje a harmonizuje inteligentné zariadenia na jednom baliacom stroji alebo kompletných baliacich linkách prostredníctvom siete Ethernet. Program PLM riadi aktivity výroby a dátové funkcie potrebné na podporu metrík výkonu, serializácie a agregačných aktivít. To zaručuje maximálnu bezpečnosť v procese balenia. Všetky systémy PCE sú založené na normách a zhode s normou 21 CFR, časť 11.

Riadenie kontroly
Systémy sledovania PCE využívajú inteligentné kamery a skenery na overenie a schválenie vytlačených kódov. Softvér riadenia kontroly riadi používanie kamier a skenerov ako súčasť systému sledovania, vrátane overovania kódov pridelených baleniam prostredníctvom programov PLM a PSM.

Pripojiteľnosť k databáze
Softvér PCE využíva databázovú štruktúru založenú na systéme Microsoft SQL Server a Oracle 11g, ktorá slúži ako informačná platforma pre programy PLM a PSM. Štruktúra bola vyvinutá so zreteľom na vysoký výkon, rovnako ako schopnosť držať tempo s vysokou rýchlosťou výroby. Štruktúra databázy pomáha zvládnuť správu používateľov, spracovanie formátov, riadenie liniek, informácie o produktoch a systémy riadenia objednávok – ale čo je najdôležitejšie, vytvára ustanovenia na vytvorenie kontrolných záznamov, ktoré sú potrebné na dodržiavanie niektorých priemyselných predpisov (napríklad vo farmaceutických aplikáciách).


Softvér na sledovanie
Softvér na sledovanie
Efektivita v takmer všetkých prostrediach
Softvér na sledovanie

Produkty

Prispôsobené softvérové riešenia pre vaše potreby sledovania

 
Produkty

Dokumentácia

Ďalšie údaje o sledovaní

Príručka o kontrole výrobkov

Príručka o technológii kontroly kvality výrobkov
Stiahnite si nové príručky o kontrole kvality výrobkov, ktoré opisujú všetko, čo potrebujete vedieť o vytvorení účinného programu kontroly kvality výr...

Brožúry

Softvér na správu údajov ProdX
Systém ProdX umožňuje prepojiť a ovládať celý proces riadenia kontroly kvality výrobkov z jediného miesta alebo z viacerých vzdialených miest, čím eli...

POTREBA POTIAHNUTIA

Biele knihy

Serializácia farmaceutických produktov
Serializácia predstavuje priradenie a umiestnenie jedinečného kódu na jednotlivé balenia na účely sledovania farmaceutických produktov. Prevezmite si...
Obaly farmaceutických výrobkov s ochranou proti neoprávnenej manipulácii
Táto biela kniha vysvetľuje implikácie smernice EÚ 2011/62/EÚ a normy EN 16679 a ich dosah na balenie farmaceutických výrobkov. Konkrétne sa zaoberá t...
Understanding Regulations in Medical Device Labeling
This white paper looks at the aggregation process which defines the track and trace data relationship between the parent and child.
Food Safety Standards and Legislation White Paper
This white paper looks at the Communicating Reliable Information and Standards for Agriculture and Logistics (CRISTAL); a communications framework for...

Prípadové štúdie

Petrochemicals manufacturer implements Track & Trace solutions
In a first for the industry, a manufacturer of lubricants and other petrochemicals recently elected to implement a complete Track & Trace program in t...
Simplify Your Aggregation with OEM Integration
R-Pharm Germany GmbH has rounded out its service portfolio with the Case Aggregation Kit from METTLER TOLEDO PCE – in combination with a compatible ca...
State-of-the-Art Track & Trace Solution
The XMV datamatrix station from METTLER TOLEDO PCE supports August Faller in providing sustainable marking and verification of cardboard boxes, carton...
Medac Serialises Products for Safety
In this case study pharmaceutical company Medac successfully uses a combination of checkweigher and marking system to achieve serialisation requiremen...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.