Modul čerpadla na meranie celkového obsahu organického uhlíka - Prehľad - METTLER TOLEDO

Modul čerpadla na meranie celkového obsahu organického uhlíka

Spoľahlivé čerpanie vzoriek

Modul čerpadla využíva presné objemové čerpadlo, ktoré zabezpečuje veľmi stabilný a regulovaný tok vody z procesu do snímača TOC. Tým sa zabezpečí spoľahlivý a konzistentný výkon merania celkového obsahu organického uhlíka.

Modul čerpadla je ideálny na destiláciu, RO permeát, procesy čistenia CIP a farmaceutické umývanie.

Modul čerpadla na meranie celkového obsahu organického uhlíka
Modul čerpadla na meranie celkového obsahu organického uhlíka

Podrobnosti

Toto príslušenstvo odporúčame použiť v prípadoch, keď je tlak systému príliš nízky, aby zabezpečil primeraný prietok cez senzor TOC, alebo v prípade nízkotlakového využitia, kde sa môže prevádzkový tlak bežne meniť.

Vlastnosti

  • Mechanizmus objemového čerpania
  • Prietok nezávislý od vstupného tlaku
  • Na prevádzku je potrebné len mokré nasávanie
  • Prietok nastavený na 20 ml/min
  • Univerzálne napájanie striedavým prúdom
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.