Hmotnostné komparátory - Prehľad - METTLER TOLEDO
Mass Comparators

Hmotnostné komparátory

Komparátory od 0,1 µg do 6000 kg

Nepretržité inovácie – spoločník pre vašu budúcnosť

Komparátory METTLER TOLEDO dokážu porovnať aj tie najmenšie rozdiely v hmotnosti. Poskytujú najvyššie rozlíšenie a vynikajúcu opakovateľnosť – kritické faktory pre výkon vášho komparatívneho váženia. Ponúkame rôzne modely s presnosťou odčítania len 0,1 μg a kapacitou až 5400 kilogramov.

Stroje a elektronika
Rad XPE-SC je orientovaný na oblasť výroby a poskytuje tú najvyššiu presnosť s najmenšími toleranciami na zabezpečenie komponentov a dielov špičkovej kvality.

Petrochemický priemysel
Rad XPE-LC je obľúbený pri aplikáciách plnenia plynových nádob. Jeho robustnosť a vysoké rozlíšenie pomáhajú znížiť neistotu na minimum a zvýšiť tak kvalitu zmesí plynov.

Kalibračné laboratóriá
Balík ComparatorPacTM predstavuje komplexné riešenie presnej a jednoduchej kalibrácie závaží, ktorý zabezpečí efektívne pracovné postupy a spoľahlivé výsledky.

Veľkoobjemové chemické látky
Rad XPE-KC ponúka najvyššiu efektivitu pre najväčšie kapacity a pomáha minimalizovať straty pri práci s veľkými množstvami chemických komponentov pri plnení, čím výrazne znižuje výrobné náklady.

Vákuové hmotnostné komparátory M_one a M_10
Robotic Mass Comparators
Automatické hmotnostné komparátory

Vákuové hmotnostné komparátory M_one a M_10

Robotic Mass Comparators

Automatické hmotnostné komparátory

Naše svetoznáme vákuové komparátory s nanogramovým rozlíšením stanovujú štandardy v určovaní hmotnosti a používajú ich národné metrologické ústavy.
Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.
Naše všestranné automatické hmotnostné komparátory vykonávajú merania automaticky, vďaka čomu zabezpečia mimoriadne vysoké rozlíšenie a neporovnateľnú opakovateľnosť.
Technické údaje
Váživosť do 10 kg a presnosť odčítania až 0,1 µg
Medzinárodná referencia
Bezkonkurenčná opakovateľnosť na splnenie požiadaviek národných laboratórií.
Automatická kalibrácia závaží
Maximálne 6 závaží, plne automatické meranie
Neprerušované meranie viacerých artefaktov
Vkladanie artefaktov pomocou systému Load-Lock pri konštantnom vákuu
Prispôsobený prístup
Cez predné dvierka, systém Load-Lock a vertikálny zdvih
Kontrolované prostredie
Klimet A30 a A30V pre kontrolu podmienok prostredia, konštantný tlak a vákuum
Celosvetové porovnanie vedeckých artefaktov
Eliminácia vplyvov prostredia umožňuje porovnanie medzi rôznymi krajinami
Technical Specification
Capacity up to 20 kg and Readabilty up to 0.1 µg
Fully Automated
Nano-accuracy, high-speed, outstanding performance
Maximum Efficiency
Combine up to 4 systems to cover 0.1 µg to 20 kg
Software Controlled
Perform overnight measurements for best results
Minimize Error Sources
Eliminate errors with automatic weight handling
Air Buoyancy Correction - Environmental Solutions
Klimet A30 & ClimaLog30 environmental systems
Technické údaje
Váživosť do 50 kg a presnosť odčítania až 0,1 µg
Bezkonkurenčný výkon
Bezkonkurenčná presnosť s neotrasiteľnou precíznosťou
Plne automatický manipulačný prvok na závažia
Jedinečná presnosť pre rozmiestnenie závaží
Riadené softvérom
Vykonávajte merania cez noc a dosiahnite najlepšie výsledky
Minimalizujte zdroje chýb
Eliminujte chyby vďaka automatickej manipulácii so závažiami
Korekcia aerostatického vztlaku – riešenia merania parametrov prostredia
Systémy na meranie parametrov prostredia Klimet A30 a ClimaLog30
ComparatorPac™
Systémy pre objem, hustotu a magnetizmus
Manuálne hmotnostné komparátory

ComparatorPac™

Systémy pre objem, hustotu a magnetizmus

Manuálne hmotnostné komparátory

Kompletný balík komparátorov a softvéru ComparatorPac™ je ideálne štartovacie riešenie na jednoduchú kalibráciu závaží s hmotnosťou do 20 kg a presnosťou OIML F2.
Jednoduché a spoľahlivé riešenia na stanovenie objemu, hustoty a magnetizmu spĺňajúce najvyššie požiadavky národných metrologických ústavov.
Vďaka kombinácii vysoko ergonomického používateľského rozhrania so stanovením hmotnosti prostredníctvom ponúk dokáže softvér zjednodušiť a zdokonaliť prácu každého operátora.
Technické údaje
3 komparátory XPE a softvér MC Link
Komplexná ponuka
Úsporný štartovací balík
Prispôsobiteľné potrebám zákazníka
Balík vhodný pre vaše lokálne potreby
Zvýšenie produktivity
Súčasťou je softvér MC Link na kalibráciu závaží jediným kliknutím
Zjednodušená validácia na mieste
Vopred overený softvér podporujúci bezproblémové schválenie
Efektívny pracovný postup
Zrýchlite proces kalibrácie až o 40 %
Technické údaje
Objem a hustota: 1 g až 20 kg Magnetizmus: 1 g až 50 kg
Aplikácie
Stanovenie objemu, hustoty a magnetizmu závaží
VMS na stanovenie hustoty a hmotnosti
Používanie štandardných komparátorov XPE – jednoduché a spoľahlivé
VC1005X – 1 g až 1 kg
Rýchle a presné merania hustoty s hmotnosťou len 1 g
Merač magnetickej susceptibility S50-K
Jednoduché a hospodárne stanovenie magnetizmu
Riadené pracovné postupy
Softvérové riadenie prevádzky a manipulácia s výsledkami
Technické údaje
Váživosť do 5000 kg a presnosť odčítania až 0,1 µg
Vysoká výkonnosť
Špičkové systémy vážiacich buniek a vyrovnania
Obsluha krytov proti prúdeniu vzduchu bez použitia rúk
Ovládajte kryt proti prúdeniu vzduchu pomocou softvéru MC Link Software alebo snímačov SmartSens™
Bezpečná a rýchlejšia kalibrácia závaží
Žiadne manuálne prepisovanie vďaka softvéru MC Link
Softvér MC Link na navádzanie operátora a riadenie procesu
Plynulý proces vďaka pokynom na obrazovke
Zaznamenávanie údajov o prostredí
Systémy na meranie parametrov prostredia Klimet A30 a ClimaLog30
Vákuové hmotnostné komparátory M_one a M_10

Naše svetoznáme vákuové komparátory s nanogramovým rozlíšením stanovujú štandardy v určovaní hmotnosti a používajú ich národné metrologické ústavy.

Robotic Mass Comparators

Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.

Automatické hmotnostné komparátory

Naše všestranné automatické hmotnostné komparátory vykonávajú merania automaticky, vďaka čomu zabezpečia mimoriadne vysoké rozlíšenie a neporovnateľnú opakovateľnosť.

ComparatorPac™

Kompletný balík komparátorov a softvéru ComparatorPac™ je ideálne štartovacie riešenie na jednoduchú kalibráciu závaží s hmotnosťou do 20 kg a presnosťou OIML F2.

Systémy pre objem, hustotu a magnetizmus

Jednoduché a spoľahlivé riešenia na stanovenie objemu, hustoty a magnetizmu spĺňajúce najvyššie požiadavky národných metrologických ústavov.

Manuálne hmotnostné komparátory

Vďaka kombinácii vysoko ergonomického používateľského rozhrania so stanovením hmotnosti prostredníctvom ponúk dokáže softvér zjednodušiť a zdokonaliť prácu každého operátora.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Aplikácie

Comparator Balances Brochure
Our complete range of vacuum, automated, robotic and manual mass comparators, including volume, density, magnetism, weights, and worldwide service sup...
Calibration with Robotic Mass Comparators
Maximize security and deliver the highest accuracy in mass calibration with METTLER TOLEDO's Robotic Mass Comparators. Robotic mass comparator can han...
Brochure : Software Solutions for Mass Calibration
Clever, innovative software solutions, from stand-alone to networked systems supporting Manual, Automated and Robotic Mass Comparators.
Efficient Mass Calibration Software
Efficient mass calibration can be achieved with simple workflows and reliable software for traceable data handling.
Influences on Mass Calibration ꟷ Minimizing Uncertainties
Learn to minimize measurement uncertainty by controlling or correcting physical influences which affect mass calibration.

MC Link

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.