Prenosné pH metre od jednoduchých až po sofistikované aplikácie

Prenosný pH meter

Jednoduché meranie v teréne aj na linke

Vyberte si prenosný merací prístroj, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Prenosný pH meter
Prenosný pH meter
Prenosný pH meter

Pokročilý jednokanálový prenosný pH meter Seven2Go

Štandardný jednokanálový prenosný pH meter FiveGo

SevenGo Duo – dvojkanálový prenosný pH meter

Robustný, ľahko použiteľný, prenosný prístroj vhodný na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov v laboratóriu aj v teréne.
Kompletný finančne dostupný prenosný prístroj na rýchle a spoľahlivé meranie.
Flexibilný dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov na akomkoľvek pracovisku
Prenosný pH meter

Robustný, ľahko použiteľný, prenosný prístroj vhodný na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov v laboratóriu aj v teréne.

Prenosný pH meter

Kompletný finančne dostupný prenosný prístroj na rýchle a spoľahlivé meranie.

Prenosný pH meter

Flexibilný dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov na akomkoľvek pracovisku

Vyberte si prenosný merací prístroj, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Prenosný pH meter
Prenosný pH meter
Prenosný pH meter

Pokročilý jednokanálový prenosný pH meter Seven2Go

Štandardný jednokanálový prenosný pH meter FiveGo

SevenGo Duo – dvojkanálový prenosný pH meter

Robustný, ľahko použiteľný, prenosný prístroj vhodný na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov v laboratóriu aj v teréne.
Kompletný finančne dostupný prenosný prístroj na rýchle a spoľahlivé meranie.
Flexibilný dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov na akomkoľvek pracovisku
Prenosný pH meter

Robustný, ľahko použiteľný, prenosný prístroj vhodný na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov v laboratóriu aj v teréne.

Prenosný pH meter

Kompletný finančne dostupný prenosný prístroj na rýchle a spoľahlivé meranie.

Prenosný pH meter

Flexibilný dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, ORP a koncentrácie iónov na akomkoľvek pracovisku

Publikácie na stiahnutie

Najčastejšie otázky

Čo odporučíte radšej: špecializovaný, alebo multifunkčný pH meter?

To závisí od vašej aplikácie. Špecializované meracie prístroje možno použiť na meranie jedného parametra (napr. pH, ORP, koncentrácie iónov, vodivosti alebo rozpusteného kyslíka). Viacparametrové systémy sú potrebné, keď sa na tom istom pracovisku merajú viaceré parametre.

Ako zistím, či je odčítaná hodnota pH presná?

V prvom rade, výkonnosť systému indikujú výsledky kalibrácie. Po kalibrácii môžete vykonať kontrolu (odmerať známy tlmivý roztok), či je meranie presné. Prijateľná hodnota je ±0,05 jednotky pH od známej hodnoty pH pri nameranej teplote. Použite kalibračné body ako ohraničenia rozsahu pH vašej vzorky. Odporúča sa použiť aspoň dva body. Dodržiavajte taktiež osvedčené postupy, ako je udržiavanie hydratácie sklenenej banky a otvorenie plniaceho otvoru.

Aký máme sklon a posun kalibračnej krivky a čo to znamená?

Sklon kalibračnej krivky je prevod signálu snímača v mV na hodnotu pH. Posun je hodnota v mV na snímači pri meraní v tlmivom roztoku s hodnotou pH 7. Posun by nemal byť väčší ako  ±30 mV.

Aké kalibračné body odporúčate použiť?

Kalibrácia by mala pokrývať rozsah požadovaných hodnôt merania. Najčastejšou metódou kalibrácie pH elektród je dvojbodová kalibrácia.

Čo je to ATC?

ATC je automatická kompenzácia teploty a umožňuje pH metru kompenzovať zmenu teploty, ktorá môže mať vplyv na presnosť merania pH.

Aký je rozdiel medzi lineárnou a segmentovanou kalibráciou?

Vyššie si pozrite grafy, v ktorých je znázornený rozdiel medzi režimom lineárnej a segmentovanej kalibrácie.

Po vykonaní segmentovanej kalibrácie s 3 tlmivými roztokmi prístroj udá 2 hodnoty sklonu kalibračnej krivky a 2 hodnoty jej posunu. Pri vykonávaní lineárnej 3-bodovej kalibrácie dostanete len jednu hodnotu sklonu a jednu hodnotu posunu vychádzajúcu z priamky danej lineárnou regresiou (metódou najmenších štvorcov) medzi všetkými 3 kalibračnými bodmi.

Rozdiel medzi týmito dvomi metódami spočíva v tom, že segmentovaná kalibrácia sa považuje za presnejšiu, lebo v porovnaní s jednou priamkou lepšie zodpovedá skutočnému správaniu elektródy.

Pri vykonávaní merania po segmentovanej kalibrácii prístroj použije sklon a posun kalibračnej krivky podľa nameranej hodnoty pH. Ak je napríklad nameraná hodnota pH 5, použije sa hodnota sklonu/posunu medzi hodnotami pH 4,00 a 7,00. Ak je nameraná hodnota pH 9, použije sa sklon/posun medzi hodnotami pH 7,00 a 10.

Pri vykonávaní merania po lineárnej kalibrácii sa v prípade nameraných hodnôt pH 5 aj 9 použije pri výpočte rovnaká hodnota sklonu.

Čo znamená IP67?

IP označuje krytie, resp. ochranu krytom (angl. ingress protection)
Kód IP sa používa na označenie ochrany elektronického zariadenia krytom pred vplyvmi prostredia. Tieto parametre sa určujú špecifickými skúškami. Všetky naše prenosné pH metre majú krytie IP67.
Kód IP pozostáva z dvoch číslic, z ktorých prvá označuje ochranu pred pevnými časticami a druhá pred kvapalinami. Čím vyššie číslo, tým väčšia ochrana.

Prvé číslo

0

– žiadna ochrana (niekedy X)

1

– ochrana pred pevnými časticami do 50 mm³

2

– ochrana pred pevnými časticami do 12 mm³

3

– ochrana pred pevnými časticami do 2,5 mm³

4

– ochrana pred pevnými časticami do 1 mm³

5

– ochrana pred prachom, obmedzené vnikanie (nehromadia sa škodlivé nánosy)

6

– úplne prachotesné

Druhá číslica

0

– žiadna ochrana (niekedy X)

1

– ochrana pred zvislo padajúcimi kvapkami vody (napr. kondenzáciou)

2

– ochrana pred priamym striekaním vody do 15°od zvislice

3

– ochrana pred priamym striekaním vody do 60°od zvislice

4

– ochrana pred vodou striekajúcou zo všetkých smerov – obmedzené vnikanie

5

– ochrana pred vodou tryskajúcou pod nízkym tlakom zo všetkých smerov – obmedzené vnikanie

6

– ochrana pred vodou tryskajúcou pod nízkym tlakom – obmedzené vnikanie (napr. na palube lode)

7

– ochrana pri ponorení do hĺbky 15 cm až 1 m

8

– ochrana pri dlhodobom ponorení pod tlakom

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.