Spotrebný materiál na meranie pH: pufre a snímače pre rôzne aplikácie

pH elektródy, kalibračné pufre a starostlivosť

Spoľahlivé meranie pH vďaka pravidelnej kalibrácii a údržbe elektródy

pH elektródy, kalibračné pufre a starostlivosť

Či už potrebujete merať pH, ORP, koncentráciu iónov, vodivosť alebo rozpustený kyslík či biologickú spotrebu kyslíka, spoločnosť METTLER TOLEDO vám...

Či už potrebujete merať pH, ORP, koncentráciu iónov, vodivosť alebo rozpustený kyslík či biologickú spotrebu kyslíka, spoločnosť METTLER TOLEDO vám svojimi mnohoročnými skúsenosťami poskytuje podporu, ktorú potrebujete. Zameriavame sa na vysokokvalitné pH metre a elektródy v kombinácii s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ergonomickým dizajnom. Rozsiahly sortiment produktov pokrýva rozličné elektrochemické aplikácie vo všetkých odvetviach a ponúka riešenia pre širokú škálu aplikácií od tých najjednoduchších, ako je meranie, až po tie najkomplexnejšie, ako je regulačná kontrola.

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka pH metre a elektródy na presné a spoľahlivé meranie pH, ORP, koncentrácie iónov, vodivosti a rozpusteného kyslíka (vrátane biologickej spotreby):

  • Prenosné a stolové meracie prístroje
  • Elektródy (pH, vodivosti, koncentrácie iónov, rozpusteného kyslíka a ORP)
  • Riešenia: tlmivé roztoky, štandardné roztoky, elektrolyty
  • Služby

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka pH elektródy, ORP, vodivostné elektródy, kyslíkové elektródy a iónovo selektívne elektródy. Najvhodnejší pH meter a elektródu pre vašu aplikáciu nájdete tu: www.electrodes.net

Roztoky na kalibráciu a údržbu: pH pufre, pH elektrolyty, čistiace roztoky, štandardy vodivosti, redox a rozpustený kyslík.

Vylepšite svoje elektrochemické postupy a získajte viac informácií o možných rizikách. Kontrola rizika pomocou programu GEP je systematický prístup, ktorý maximalizuje presnosť a opakovateľnosť, poukazuje na potreby zlepšenia a navrhuje spôsoby na jeho dosiahnutie.


Elektródy

pH elektródy, elektródy vodivosti, koncentrácie iónov, rozpusteného kyslíka a redoxného potenciálu.

Elektróda
Elektróda
Elektróda

pH elektróda

Vodivostná elektróda

Iónovo selektívna elektróda

Vysokokvalitné viacúčelové elektródy aj špeciálne elektródy pre konkrétne aplikácie.
Robustné vodivostné elektródy na presné určovanie v celom rozsahu vodivosti.
Rýchle a jednoduché určenie koncentrácie rôznych rozpustených iónov a plynov.
Elektróda
Elektróda
Elektróda

Kyslíková elektróda

Elektróda ORP

Elektróda LightEdition

Optické a polarografické elektródy na spoľahlivé určovanie rozpusteného kyslíka.
Presné a spoľahlivé elektródy na meranie ORP (oxidačno-redukčného potenciálu).
Spoľahlivé elektródy pH, vodivostné elektródy a kyslíkové elektródy za rozumnú cenu.
Elektróda

Vysokokvalitné viacúčelové elektródy aj špeciálne elektródy pre konkrétne aplikácie.

Elektróda

Robustné vodivostné elektródy na presné určovanie v celom rozsahu vodivosti.

Elektróda

Rýchle a jednoduché určenie koncentrácie rôznych rozpustených iónov a plynov.

Elektróda

Optické a polarografické elektródy na spoľahlivé určovanie rozpusteného kyslíka.

Elektróda

Presné a spoľahlivé elektródy na meranie ORP (oxidačno-redukčného potenciálu).

Elektróda

Spoľahlivé elektródy pH, vodivostné elektródy a kyslíkové elektródy za rozumnú cenu.

Pufre, roztoky a elektrolyty

Pufre, roztoky a elektrolyty. Jednoduchá kalibrácia, uskladnenie a údržba

pH pufer
pH elektrolyt
Štandard vodivosti

pH pufer

pH elektrolyt a roztoky na údržbu

Štandardy vodivosti

Technické pufre s doloženou nadväznosťou, certifikované pufre a vysoko presné pufre podľa noriem NIST/DIN na pravidelnú kalibráciu pH máme vo fľaškách aj v pohodlných tubách.
Všetky roztoky potrebné na uskladnenie a údržbu pH elektród v záujme ich dlhšej životnosti a presného merania.
Štandardné roztoky s doloženou nadväznosťou podľa normy NIST na široké spektrum kalibrácií a overovania vodivosti sú dostupné v praktických fľaštičkách alebo pohodlných tubách.
pH pufer, štandard a elektrolyt
pH pufer, štandard a elektrolyt
pH pufer, štandard a elektrolyt

Roztok pre iónovo selektívne elektródy

ORP pufre

Štandard rozpusteného kyslíka

Všetky roztoky potrebné na úspešné určovanie koncentrácie iónov – od elektrolytov cez roztoky na úpravy iónovej sily až po kalibračné štandardy.
Vysokokvalitné ORP pufre umožňujú jednoduchú kontrolu snímača.
Tabletky s nulovým obsahom kyslíka umožňujú jednoduchú prípravu štandardných roztokov a sú ideálne na kalibráciu, overovanie a kondiciovanie elektród pri nízkych hladinách rozpusteného kyslíka.
pH pufer

Technické pufre s doloženou nadväznosťou, certifikované pufre a vysoko presné pufre podľa noriem NIST/DIN na pravidelnú kalibráciu pH máme vo fľaškách aj v pohodlných tubách.

pH elektrolyt

Všetky roztoky potrebné na uskladnenie a údržbu pH elektród v záujme ich dlhšej životnosti a presného merania.

Štandard vodivosti

Štandardné roztoky s doloženou nadväznosťou podľa normy NIST na široké spektrum kalibrácií a overovania vodivosti sú dostupné v praktických fľaštičkách alebo pohodlných tubách.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Všetky roztoky potrebné na úspešné určovanie koncentrácie iónov – od elektrolytov cez roztoky na úpravy iónovej sily až po kalibračné štandardy.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Vysokokvalitné ORP pufre umožňujú jednoduchú kontrolu snímača.

pH pufer, štandard a elektrolyt

Tabletky s nulovým obsahom kyslíka umožňujú jednoduchú prípravu štandardných roztokov a sú ideálne na kalibráciu, overovanie a kondiciovanie elektród pri nízkych hladinách rozpusteného kyslíka.

Publikácie na stiahnutie

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.