Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash - Prehľad - METTLER TOLEDO

Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash

Švajčiarska kvalita

 

Zariadenie Flash DSC 2+ prináša revolúciu do oblasti postupov DSC s rýchlym skenovaním. Tento nástroj dokáže analyzovať procesy reorganizácie, ktoré sa predtým nedali merať. Zariadenie Flash DSC 2+ je ideálnym doplnkom konvenčných postupov DSC. Rýchlosti zohrievania a chladnutia teraz pokrývajú rozsah viac ako 7 dekád.
Mimoriadne vysoké rýchlosti zohrievania a chladnutia prinášajú novú dimenziu do študovania tepelne podmienených fyzických zmien a chemických procesov, napríklad kryštalizácie a reorganizácie polymérov.

  • Mimoriadne vysoké rýchlosti chladnutia – umožňujú prípravu materiálov s definovanými štrukturálnymi vlastnosťami
  • Mimoriadne vysoké rýchlosti zohrievania – potlačenie procesov reorganizácie
  • Široký rozsah teplôt – merania možno vykonávať v rozsahu od –95 do 1000 °C
Technické parametre - Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash
Data Sampling Max. 10000 data pts/sec
Temperature Range -95 °C – 1,000 °C
Cooling Rate (/min) 6 K – 2,400,000 K
Heating Rate (/min) – 6 K – 3,000,000 K
Sensor Types UFH 1 (high-temperature) or UFS 1 (standard)
Signal Time Constant Approx. 0.2 ms (UFH 1), approx. 1 ms (USF 1)
Objednávkové číslo/čísla 30424745

Inovatívna technológia

 

Vlastnosti a výhody zariadenia Flash DSC 2+

 

Mimoriadne vysoké rýchlosti zohrievania – potlačenie procesov reorganizácie
Mimoriadne vysoké rýchlosti chladnutia – umožňujú tvorbu materiálov s definovanými štrukturálnymi vlastnosťami
Vysoká citlivosť – umožňuje merania pri nízkych rýchlostiach zohrievania, ktoré zodpovedajú tradičným postupom DSC
Široký rozsah teplôt – vykonávajte merania od –95 do 1000 °C
Jednoduché používanie – od jednoduchej prípravy vzoriek a zmeny snímača až po praktické posúdenie výsledkov
Podmienky bez prístupu kyslíka – chráňte svoju vzorku pred oxidáciou
Snímač s rýchlymi reakciami – umožňuje študovať kinetiku extrémne rýchlych reakcií alebo procesov kryštalizácie

 

Dokumentácia

Brožúry

STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Prospekty

STARe Software Option DSC Evaluation
This software option provides you with a number of DSC-specific evaluation tools for both quality control and research and development purposes. The e...
STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...

Manuals

Žiadosť o cenovú ponuku
Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash

Príslušenstvo

Žiadosť o cenovú ponuku
Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash

Podpora

Výnimočné služby

Ak chcete využiť hodnotnú podporu a pomoc, ktorú vám ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO, s cieľom neustále vám poskytovať informácie o novom vývoji a rozširovať vaše vedomosti, môžete nato využiť nasledovné prostriedky

 

čítať časopis UserCom

Je to obľúbený technický časopis, určený pre zákazníkov, v ktorom používatelia a špecialisti uverejňujú články z rôznych oblastí.

 

zúčastňovať sa webových seminárov

Prediskutujte konkrétne témy s odborníkmi!

 

 

pozrieť si naše odborné príručky

Sú napísané pre používateľov termickej analýzy a obsahujú hodnotné informácie, teóriu, praktické príklady, užitočné tabuľky vlastností materiálov a veľa zaujímavých príkladov využitia.

 

zlepšovať svoje zručnosti v oblasti termickej analýzy

Webové školenie je efektívnou metódou rýchleho a pohodlného učenia.

 

vyhľadávať informácie v našej databáze

Ak máte otázku týkajúcu sa konkrétnej aplikácie, odpoveď môžete nájsť v databáze aplikácií.

 

 

zúčastňovať sa školení v učebni

Školenie v učebni je stále najefektívnejšou metódou učenia.

 

prijímať aktuálne informácie – aj keď ste na cestách

Cez svoje mobilné zariadenie majte prístup k všetkým typom informácií a služieb, ktoré sa týkajú termickej analýzy!

pozerať videá

Naše nové technické videá vysvetľujú komplexné záležitosti súvisiace s prístrojovým vybavením na termickú analýzu a softvérom STARe.

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.