Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash - Prehľad - METTLER TOLEDO

Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash

Švajčiarska kvalita

 

Zariadenie Flash DSC 2+ prináša revolúciu do oblasti postupov DSC s rýchlym skenovaním. Tento nástroj dokáže analyzovať procesy reorganizácie, ktoré sa predtým nedali merať. Zariadenie Flash DSC 2+ je ideálnym doplnkom konvenčných postupov DSC. Rýchlosti zohrievania a chladnutia teraz pokrývajú rozsah viac ako 7 dekád.
Mimoriadne vysoké rýchlosti zohrievania a chladnutia prinášajú novú dimenziu do študovania tepelne podmienených fyzických zmien a chemických procesov, napríklad kryštalizácie a reorganizácie polymérov.

  • Mimoriadne vysoké rýchlosti chladnutia – umožňujú prípravu materiálov s definovanými štrukturálnymi vlastnosťami
  • Mimoriadne vysoké rýchlosti zohrievania – potlačenie procesov reorganizácie
  • Široký rozsah teplôt – merania možno vykonávať v rozsahu od –95 do 1000 °C
Technické parametre - Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash
Data Sampling Max. 10000 data pts/sec
Temperature Range -95 °C – 1,000 °C
Cooling Rate (/min) 6 K – 2,400,000 K
Heating Rate (/min) – 6 K – 3,000,000 K
Sensor Types UFH 1 (high-temperature) or UFS 1 (standard)
Signal Time Constant Approx. 0.2 ms (UFH 1), approx. 1 ms (USF 1)
Objednávkové číslo/čísla 30424745

Inovatívna technológia

 

Vlastnosti a výhody zariadenia Flash DSC 2+

 

Mimoriadne vysoké rýchlosti zohrievania – potlačenie procesov reorganizácie
Mimoriadne vysoké rýchlosti chladnutia – umožňujú tvorbu materiálov s definovanými štrukturálnymi vlastnosťami
Vysoká citlivosť – umožňuje merania pri nízkych rýchlostiach zohrievania, ktoré zodpovedajú tradičným postupom DSC
Široký rozsah teplôt – vykonávajte merania od –95 do 1000 °C
Jednoduché používanie – od jednoduchej prípravy vzoriek a zmeny snímača až po praktické posúdenie výsledkov
Podmienky bez prístupu kyslíka – chráňte svoju vzorku pred oxidáciou
Snímač s rýchlymi reakciami – umožňuje študovať kinetiku extrémne rýchlych reakcií alebo procesov kryštalizácie

 

Dokumentácia

Brožúry

STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Prospekty

STARe Software Option DSC Evaluation
This software option provides you with a number of DSC-specific evaluation tools for both quality control and research and development purposes. The e...
STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...

Manuals

Žiadosť o cenovú ponuku
Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash

Príslušenstvo

Žiadosť o cenovú ponuku
Flash DSC 2+ – diferenčný skenovací kalorimeter typu Flash

Podpora

Výnimočné služby

Ak chcete využiť hodnotnú podporu a pomoc, ktorú vám ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO, s cieľom neustále vám poskytovať informácie o novom vývoji a rozširovať vaše vedomosti, môžete nato využiť nasledovné prostriedky

 

čítať časopis UserCom

Je to obľúbený technický časopis, určený pre zákazníkov, v ktorom používatelia a špecialisti uverejňujú články z rôznych oblastí.

 

zúčastňovať sa webových seminárov

Prediskutujte konkrétne témy s odborníkmi!

 

 

pozrieť si naše odborné príručky

Sú napísané pre používateľov termickej analýzy a obsahujú hodnotné informácie, teóriu, praktické príklady, užitočné tabuľky vlastností materiálov a veľa zaujímavých príkladov využitia.

 

zlepšovať svoje zručnosti v oblasti termickej analýzy

Webové školenie je efektívnou metódou rýchleho a pohodlného učenia.

 

vyhľadávať informácie v našej databáze

Ak máte otázku týkajúcu sa konkrétnej aplikácie, odpoveď môžete nájsť v databáze aplikácií.

 

 

zúčastňovať sa školení v učebni

Školenie v učebni je stále najefektívnejšou metódou učenia.

 

prijímať aktuálne informácie – aj keď ste na cestách

Cez svoje mobilné zariadenie majte prístup k všetkým typom informácií a služieb, ktoré sa týkajú termickej analýzy!

pozerať videá

Naše nové technické videá vysvetľujú komplexné záležitosti súvisiace s prístrojovým vybavením na termickú analýzu a softvérom STARe.

 

 

Spotrebný materiál

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.