Diferenčná skenovacia kalorimetria typu Flash (DSC typu Flash)
Čipová kalorimetria (postupy DSC typu Flash)

Čipová kalorimetria (postupy DSC typu Flash)

Diferenčná skenovacia kalorimetria typu Flash je ideálny doplnok ku konvenčným postupom DSC

Diferenčná skenovacia kalorimetria typu Flash (DSC typu Flash)

Flash DSC 2+ Diferenčná skenovacia kalorimetria alebo DSC je najdôležitejšia metóda termickej analýzy. Meria prúdenie tepla do vzorky alebo z ...

Flash DSC 2+

Diferenčná skenovacia kalorimetria alebo DSC je najdôležitejšia metóda termickej analýzy. Meria prúdenie tepla do vzorky alebo z nej ako funkciu teploty alebo času, vďaka čomu umožňuje kvantitatívne merať fyzické zmeny a chemické reakcie.

 

Diferenčná skenovacia kalorimetria typu Flash prináša revolúciu v oblasti postupov DSC s rýchlym skenovaním.

Zariadenie Flash DSC 2+ dokáže analyzovať procesy reorganizácie, ktoré sa predtým nedali merať. Zariadenie Flash DSC 2+ je ideálnym doplnkom ku konvenčným postupom DSC. Rýchlosti zohrievania teraz pokrývajú rozsah viac ako 7 dekád.

 

Zariadenie Flash DSC 2+ vám umožňuje pripraviť vzorky s definovanými štruktúrami, ako sú napríklad tie, ktoré sa vyskytujú pri rýchlom chladnutí pri procesoch vstrekovania. Aplikácia rôznych rýchlostí chladnutia vplýva na správanie kryštalizácie a štruktúru vzorky. Vďaka vysokým rýchlostiam zohrievania možno materiály analyzovať bez rušenia procesmi reorganizácie – takéto procesy nestihnú prebehnúť.

 

Diferenčná skenovacia kalorimetria typu Flash je tiež ideálna metóda na štúdium kinetiky kryštalizácie.

Pri konvenčných prístrojoch využívajúcich postupy DSC sa vzorka meria v tégliku, aby sa ochránil snímač. Tepelná kapacita a tepelná vodivosť téglika však výrazne vplývajú na takéto meranie. V prípade zariadenia Flash DSC 2+ sa vzorka umiestni priamo na čipový snímač MultiSTAR. Patentovaný obvod riadenia dynamickej kompenzácie výkonu umožňuje vykonávanie meraní s minimálnym rušením pri vysokých rýchlostiach zohrievania a chladnutia.

 

Kompletný systém na termickú analýzu

Kompletný systém na termickú analýzu pozostáva zo štyroch rôznych techník merania. Každá z nich charakterizuje vzorku iným spôsobom. Kombinácia všetkých výsledkov zjednodušuje interpretáciu. Okrem merania prúdenia tepla pomocou postupov DSC alebo DSC typu Flash merajú ďalšie prístroje úbytok hmotnosti (TGA), zmenu dĺžky (TMA) alebo mechanický modul (DMA). Všetky tieto údaje sa menia ako funkcia teploty.


Produkty

 
Produkty
 
Cooling Rate (/min)
Heating Rate (/min) –
Porovnanie

Dokumentácia

Brožúra o produkte

Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...

Brožúry

STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...
Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination
This software option is the right tool for all cases where the experimental time has to be kept as short as possible. It enables you to terminate a me...
STARe Software Option LIMS Interface
The LIMS Interface software option makes it possible to access the STARe software database and to control some features of the STARe System. This is d...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Aplikácie

Nové aplikácie, revízia analytických tém, praktické tipy

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.