Dynamická mechanická termická analýza (DMA) – METTLER TOLEDO
Dynamický mechanický analyzátor (DMA)

Dynamický mechanický analyzátor (DMA)

Dynamický mechanický analyzátor sa používa na meranie mechanických a viskoelastických vlastností materiálov.

 

Dynamická mechanická analýza (DMA)

Určite amplitúdy sily a posunutia, ako aj fázové posuny pomocou dynamického mechanického analyzátora.
Bezkonkurenčná univerzálnosť anal...

Určite amplitúdy sily a posunutia, ako aj fázové posuny pomocou dynamického mechanického analyzátora.
Bezkonkurenčná univerzálnosť analyzátora DMA 1 umožňuje realizáciu aplikácií pri optimálnej konfigurácii merania. Analyzátor DMA 1 sa ľahko nastavuje, či už ide o bežné analýzy DMA, pokusy s využitím statických síl alebo merania v kvapalinách.

 

DMA

Dynamická mechanická analýza (DMA) je dôležitá technika používaná na meranie mechanických a viskoelastických vlastností materiálov, ako sú termoplasty, termosety, elastoméry, keramika a kovy. V dynamickom mechanickom analyzátore sa vzorka podrobuje pravidelnému namáhaniu v jednom z niekoľkých rôznych režimov deformácie. Analyzujú sa amplitúdy sily a posunutia a fázové posuny ako funkcia teploty, času a frekvencie.

 

Analyzátor DMA poskytuje kvantitatívne a kvalitatívne informácie, ktoré majú veľkú hodnotu pre spracovanie a aplikačných technikov, vedcov a chemikov v oblasti výskumu materiálu, ako napríklad:

  • Youngov modul a strihový modul,
  • tlmiace charakteristiky a viskoelastické správanie,
  • štruktúra a morfológia polymérov,
  • správanie toku a dopružovania.

 

Dynamický mechanický analyzátor DMA/SDTA 1+

Prevádzkové princípy analyzátora DMA/SDTA sú v mnohých ohľadoch veľmi odlišné od súčasnej generácie bežných prístrojov DMA. Masívny stojan má za následok systém, ktorý má vnútornú rezonančnú frekvenciu okolo 1500 Hz, ktorá je výrazne nad používanými frekvenciami merania. Samotná vzorka je upevnená priamo na snímač sily, takže sa meria sila skutočne pôsobiaca na vzorku. Táto technika bola vyvinutá v Ústave dynamického testovania materiálov na Ulmskej univerzite v Nemecku, kde sa úspešne niekoľko rokov používa a neustále vyvíja.  Modul sa počíta z pomeru sily k posunutiu vynásobeného geometrickým faktorom daným rozmermi vzorky. Modul je možné určiť s veľkou presnosťou, pretože sa merajú sila aj posunutie. Pevné a pohyblivé dielce je možné upraviť pomocou trojrozmerného nastavovacieho zariadenia tak, aby bola sila na vzorku aplikovaná presne v 90 uhle a nevyskytli sa chyby v dôsledku priečnych síl.

 

Dynamický mechanický analyzátor DMA 1

Bezkonkurenčná univerzálnosť analyzátora DMA umožňuje realizáciu aplikácií pri optimálnej konfigurácii merania. Analyzátor DMA sa rýchlo a ľahko nastavuje, či už ide o bežné analýzy DMA, pokusy s využitím statických síl alebo merania v kvapalinách.

 

Merania pri riadenej relatívnej vlhkosti

Voliteľný doplnok Vlhkosť sa skladá zo špeciálnej vlhkostnej komory, cirkulujúceho zahrievacieho kúpeľa a generátora vlhkosti. Umožňuje vykonávať merania v optimálnych podmienkach v každom režime deformácie. Po inštalácii vlhkostnej komory nie je potrebné špeciálne nastavenie.

 

Meranie so statickými silami

Analyzátor DMA okrem dynamického režimu umožňuje vykonávanie merania pomocou statických síl (režim TMA). Je možné použiť všetky režimy deformácie dostupné pre analyzátor DMA.

 

Meranie v kvapalinách

Voliteľný doplnok Kvapalný kúpeľ umožňuje vykonávať všetky experimenty DMA alebo TMA v kvapalinách pomocou všetkých štandardných režimov deformácií. Celý držiak vzoriek a vzorka sú ponorené v kvapaline. Voliteľný doplnok Kvapalný kúpeľ pozostáva zo špeciálneho ponorného kúpeľa a vonkajšieho riadenia teploty pomocou cirkulujúceho zahrievacieho kúpeľa alebo chladiča.


 

Dynamický mechanický analyzátor DMA/SDTA 1+
Frekvenčný rozsah

Produkty

 
Produkty

Dokumentácia

Brožúry

DMA/SDTA 1+ Product Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is used to measure the mechanical and viscoelastic properties of a material as a function of temperature, time and f...
DMA 1
Dynamic mechanical analysis (DMA) is an important technique used to measure the mechanical and viscoelastic properties of materials such as thermopla...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Prospekty

STARe Software Option DMA Evaluation
In general, the mechanical properties of materials depend on frequency. A good understanding of the influence of frequency on a material is therefore...
STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Aplikácie

Nové aplikácie, revízia analytických tém, praktické tipy

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.