Manažér pre rozpúšťadlá - Prehľad - METTLER TOLEDO
 
Menu

Manažér pre rozpúšťadlá

Zariadenie pre manipuláciu s KF chemikáliami riadené titrátorom.

SolventManager

Technické parametre - Manažér pre rozpúšťadlá
Objednávkové číslo/čísla 51105652
Popis
Bezpečná manipulácia s chemikáliami pomocou Manažéra pre rozpúšťadlá

Zásadne sa treba vyhýbať kontaktu s činidlami Karl Fischer. Manažér pre rozpúšťadlá zabezpečuje plnenie, čistenie a výmenu činidiel. Manažér je úplne ovládaný titrátorom, ktorý cez rozhranie One Click® ponúka prístup na všetky riešené úlohy, pomocou snímačov hladiny v zbernej nádobe chráni pred preplnením.

Riadenie rozpúšťadiel/činidiel (V30/C30):
monitorovanie všetkých dôležitých parametrov a priama výmena chemikálií.
 

Titračná cela je vždy v dobrom stave, pretože systém riadenia rozpúšťadiel/činidiel monitoruje tri rôzne parametre a v prípade potreby vymení rozpúšťadlo pomocou systému One Click®. Manažér pre rozpúšťadlá taktiež v prípade potreby vypúšťa, plní alebo vymieňa rozpúšťadlo a tak chráni užívateľa.

Kompaktné volumetrické titrátory KF:
Jednoduché a bezpečné monitorovanie rozpúšťadiel
 

Rozpúšťadlá je treba pravidelne vymieňať na zabezpečenie správnych výsledkom merania. Systém riadenia rozpúšťadiel monitoruje tri parametre. Napríklad, ak sa v 100 mL rozpúšťadla môže rozpustiť desať vzoriek, systém po 10 vzorkách upozorní užívateľa na výmenu rozpúšťadla a ponúkne mu tlačidlo z prostredia One Click®. Systém monitorovania rozpúšťadiel je aktívny aj v pohotovostnom režime a v prípade potreby automaticky zabezpečí výmenu rozpúšťadla. Systém zachováva optimálne podmienky pri minimálnych zásahoch užívateľa a poskytuje rýchle, presné výsledky.

Kompaktné coulometre:
Vždy pripravené vďaka systému riadenia činidiel
 

Činidlá zohrávajú významnú úlohu pri coulometrickej titrácii Karl Fischer. Systém riadenia činidiel monitoruje tri parametre, takže pri dosiahnutí maximálnej kapacity systém vyzve užívateľa na výmenu činidla. Systém ponúka možnosť spustiť výmenu rozhraním One Click® a v prípade, že zariadenie sa nachádza v pohotovostnom režime a okamžite sa spustí kondiciovanie činidla. Zabráni sa kontaktu s činidlami a užívateľ má neustále k dispozícii optimálny systém schopný okamžite merať a dávať správne a presné výsledky.

Objednávanie:

Rad Compact:

51105600 Solvent Manager set 


Poznámka: Manažér riadenia vzoriek Sample Manager je súčasťou štandardnej výbavy kompaktných titrátorov Compact KF!

Titrátory radu Excellence (len pre T70/T90)

51105605 KF Kit (vrátane manažéra pre rozpúšťadlá/Solvent Manager, titračného stojana, nádoby, snímača, hadíc a všetkého príslušenstva)

Dokumentácia

Príslušenstvo

Žiadosť o cenovú ponuku
Manažér pre rozpúšťadlá
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.