Titrator Compact G20S - Prehľad - METTLER TOLEDO

Titrator Compact G20S

Robustný titrátor na všeobecné použitie. Titrátor G20S rozširuje využiteľnosť kompaktných titrátorov s rovnakým dizajnom pre úsporu priestoru. Podporuje 150 metód analýzy s 12 funkciami metód + 12 skratiek na jedného používateľa a softvér LabX Express. Pre viaceré bežné titrácie a používateľov.

Stabilný výkon

Spoľahlivé kompaktné titrátory vykonávajú každodenné všeobecné titračné analýzy s viacerými pracovníkmi obsluhy a s minimálnym časom, školením a údržbou.

Rozšírené možnosti analýzy

Titrátor G20S spravuje viac aplikácií s ľahkosťou vďaka rozšíreným metódam analýzy, funkciám pre metódy, skratkám a softvérovým možnostiam.

Používateľské rozhranie One Click

Pomocou intuitívneho rozhrania dotykového rozhrania One Click prispôsobte vaše domovské obrazovky na rýchle a jednoduché spúšťanie vašich pracovných postupov len jedným dotykom obrazovky.

Technické parametre - Titrator Compact G20S
Maximálny počet spôsobov 150
Funkcie metód pre každú metódu max. 12
Ďalšie pohony byrety (voliteľné) max. 1 (len pre dávkovanie)
Softvér LabX® Express
Skratky podľa používateľa 12
Typ aplikácie Potenciometrické
Možnosť (možnosti) automatizácie Rondolino
Pripojenie čítačky čiarových kódov Nie
Displej Plne farebný 5,7-palcový VGA displej, dotykový
Titrácia metódou Karla Fishera Nie
Používateľské rozhranie One Click® Áno
Paralelná titrácia Nie
Funkcie Plug & Play Byrety a snímače
Preddefinované metódy 20
Pripojenie tlačiarne Áno (USB)
Vzorky na analýzu (Max.) 120
Možnosť manažéra pre rozpúšťadlá Áno
0
Správa užívateľských práv Vopred definované úlohy pre ''Experta'' a ''Bežného používateľa''
Výpočty definované používateľom Nie
Jazyky čínština, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, kórejčina, poľština, portugalčina, ruština, španielčina
Objednávkové číslo/čísla 30252669

Príslušenstvo Plug & Play

Po pripojení sa automaticky rozpoznajú snímače a byrety. Vyhnite sa chybám tým, že odstránite ďalšie kroky zadávania údajov a zredukujete čas potrebný na nastavenie nástroja.

Vopred definované metódy

20+ optimalizovaných analytických metód a výpočtov z bežných oblastí aplikácie je v kompaktných titrátoroch vopred definovaných. Používajte ich buď priamo, alebo ich jednoducho upravte podľa vašich potrieb.

Bezpečná prevádzka

Označte skupiny používateľov ako "Expert" alebo "Bežný používateľ" pre umožnenie plného alebo obmedzeného prístupu k metódam, výsledkom a parametrom nastavenia nástroja.

Jednoduchá automatizácia

Kompaktné titrátory podporujú automatický menič vzoriek Rondolino. Analýza až 9 vzoriek spolu s automatickým čistením a funkciami na úpravu urýchľujú vykonávanie vašich každodenných úloh.

Bezpečná manipulácia s chemickými látkami

Zredukujte kontakt používateľa s chemikáliami prostredníctvom automatického vypúšťania a dopĺňania bunky titrátora a zabráňte pretečeniu odpadu pomocou špecializovaného príslušenstva.

Dokumentácia

Používateľské príkazy

Analytical Chemistry UserCom 14
Automatic determination of alpha acids in hop extracts using conductometric titration. Bromine number and bromine index of petroleum products. Assig...

Aplikácie

Titračné aplikácie
Aplikační chemici z podpornej skupiny pre oblasť produktov na chemickú analýzu od spoločnosti METTLER TOLEDO pripravili viac ako 600 aplikácií titráci...

Súvisiace produkty a riešenia

Žiadosť o cenovú ponuku
Titrator Compact G20S

Príslušenstvo

Plug & Play combined glass pH electrode
Double pin platinum electrode
Rondolino
Automatický titračný stojan
Žiadosť o cenovú ponuku
Titrator Compact G20S
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.