Priemyselné váhy a laboratórne váhy

Katalóg produktov na priemyselné váženie

Pozrite si náš kompletný sortiment riešení na priemyselné váženie, prípravu receptúr, meranie a určovanie rozmerov, ktoré boli navrhnuté pre náročné priemyselné prostredia a aplikácie siahajúce od prípravy farmaceutických receptúr až po skladovanie a expedíciu.

Katalóg spája najširšie spektrum celosvetovo schválených a podporovaných kvalitných vážiacich produktov a obsahuje:

 • plošinové a kompaktné váhy,
 • počítacie váhy,
 • podlahové a paletové váhy,
 • váhové terminály,
 • softvér na váženie,
 • váhové moduly a snímače zaťaženia,
 • mostové váhy,
 • riešenia na prepravu a logistiku,
 • váženie vozidiel a vlakov,
 • kontrolné váženie a
 • riešenia na kontrolu produktov.

Stiahnite si katalóg produktov na priemyselné váženie

Katalóg laboratórnych váh a analytických prístrojov

Komplexný sortiment laboratórnych váh a analytických prístrojov od spoločnosti METTLER TOLEDO poskytuje našim zákazníkom okrem výnimočnej kvality a funkcií aj flexibilitu a presnosť pri každej laboratórnej aplikácii.

Katalóg laboratórnych váh a analytických prístrojov obsahuje nasledujúce produkty a postupy:

 • Analytické a presné váhy
 • Hmotnostné komparátory
 • Analyzátor vlhkosti
 • Pipeta
 • UV/VIS spektroskopia
 • Titrátor
 • Hustomer a refraktometer
 • pH metre a elektródy
 • Automatizovaná syntéza a analýza v reálnom čase
 • Bod topenia a bod odkvapnutia
 • Termická analýza – nástroje DSC, TGA, DMA

Stiahnite si katalóg laboratórnych váh a analytických prístrojov

Viac katalógov, príručiek a návodov nájdete v knižnici

V našej odbornej knižnici nájdete prípadové štúdie, skúsenosti zákazníkov, regulačné príručky, príručky na zvýšenie produktivity a omnoho viac.

Prejsť do knižnice

Váhy na priemyselné váženie
Rad presných a spoľahlivých váh

Popredný celosvetový dodávateľ priemyselných plošinových, paletových a podlahových váh

Len tie najodolnejšie a dobre navrhnuté váhy odolajú náročným priemyselným prostrediam. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka rad robustných priemyselných váh – vrátane plošinových, paletových, koľajových, zásobníkových, podlahových a prispôsobených špeciálnych váh – ktoré zabezpečia vysoko presné a spoľahlivé výsledky vyžadované vašou aplikáciou.

Plošinové váhy

Plošinové váhy ICS ponúkajú špičkovú vážiacu elektroniku a intuitívne používateľské menu pre bezchybné používanie. Tieto plošinové váhy umožňujú vysoký výkon kontrolného váženia, počítania, sčítavania a plnenia. Používateľom definované tlačidlá a veľký inovatívny displej zaisťujú rýchle a presné aplikácie váženia. Vďaka širokej palete váživostí a odčítateľnosti už od 0,001 g sa séria ICS bude dokonale hodiť do vašej aplikácie s priemyselnými plošinovými váhami.

Podlahové váhy

Presné váženie pomáha pri spracovaní surovín, zaisťovaní zhody s predpismi a zvyšovaní kvality produktov. Podlahové váhy, ako je napríklad model PFK9, umožňujú špičkový výkon v príslušnom priemyselnom odvetví pre aplikácie, ktoré vyžadujú spoľahlivosť s najlepšou dostupnou presnosťou. Podlahové váhy s rôznymi rozmermi a rôznou váživosťou sú vhodné pre náročné priemyselné aplikácie.

Samotný model PFK9 – ako aj mnohé ďalšie modely podlahových váh – využívajú snímač zaťaženia s technológiou MonoBloc na zaručenie najvyššej presnosti a spoľahlivosti. Masívny plášť snímača zaťaženia má integrovanú ochranu proti preťaženiu a odolné mechanické rozhrania pre mnoho rokov intenzívneho priemyselného používania.

Automobilové a mostové váhy

Odolné a spoľahlivé automobilové váhy sú kriticky dôležité pri vážení sypaného tovaru nakupovaného alebo predávaného na nákladné vozidlá. Automobilové váhy sú priemyselné váhy schopné vážiť nákladné automobily akejkoľvek veľkosti. Často sa používajú na monitorovanie dovážaných a vyvážaných objemov v závodoch, ako sú centrá na spracovanie a recykláciu pevných odpadov, staveniská a iné závody.

Automobilová váha pozostáva so základne, ktorú môže predstavovať trvalá betónová konštrukcia, automobilovej váhy alebo vážiacej plošiny, snímačov zaťaženia, ktoré merajú výsledky váženia danej váhy, terminálu alebo indikátora, ktorý zobrazuje hodnotu hmotnosti, a káblov, ktoré prepájajú snímače zaťaženia s terminálmi. Aplikácie v regulovanej sfére vyžadujú kalibráciu váh v určitých intervaloch, ktoré určujú miestne orgány pre oblasť mier a váh. Automobilové váhy časom strácajú presnosť, preto je pravidelná kalibrácia kriticky dôležitá. Príručky, webové semináre a biele knihy o automobilových váhach nájdete tu.

Laboratórne váženie
Váhy pre laboratórium


Pre váženie od 0,0000001 g až po stovky ton. Naše váhy majú skvelú reputáciu ako vysoko presné vážiace nástroje výberovej kvality pre laboratóriá, výrobu aj kontrolu kvality, ako aj pre školy, univerzity a špeciálne predajne.

Bez ohľadu na vašu aplikáciu je veľmi pravdepodobné, že spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám v oblasti laboratórneho váženia.

Analytické váhy

Analytické váhy METTLER TOLEDO sú výbornou kombináciou vysokej výkonnosti, spoľahlivosti a jednoduchého používania.

Presné váhy

Presné váhy METTLER TOLEDO sú vyrobené na spoľahlivé a vysoko presné váženie. V laboratóriu aj v drsných priemyselných podmienkach.

Mikrováhy a ultra mikrováhy

Za bežnými hranicami váženia: mikrováhy a ultra mikrováhy Excellence sa môžu pochváliť bezkonkurenčnou presnosťou aj pri vážení tých najmenších vzoriek.

Hmotnostné komparátory

Hmotnostné komparátory stanovujú štandardy v hmotnostnej metrológii a zaručujú nadväznosť na medzinárodný prototyp.

Skúšobné závažia

Vyberte si závažia na testovanie vašej váhy zo širokého rozsahu od 50 µg až po 5000 kg a optimalizujte svoje kalibračné procesy pomocou praktického príslušenstva.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.