Terminály na aplikácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu - Prehľad - METTLER TOLEDO
Terminals for Hazardous-Area Applications

Terminály na aplikácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečnosť a pripojiteľnosť vo výbušnom prostredí

Váhové terminály do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Pri vážení vo výbušnom prostredí je prvoradá bezpečnosť. Váhové terminály spoločnosti METTLER TOLEDO vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu...

Pri vážení vo výbušnom prostredí je prvoradá bezpečnosť. Váhové terminály spoločnosti METTLER TOLEDO vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sú kompatibilné s množstvom typov váh, čím poskytujú kompletné riešenie na váženie. Jednoduchý prenos údajov z terminálu do automatizovaných riadiacich jednotiek a systémov na platforme PC. Naše iskrovo bezpečné terminály sú schválené pre výbušné prostredie klasifikované ako zóna 1 a 21 alebo divízia 1.  Dostupné sú aj terminály schválené pre prostredie klasifikované ako zóna 2/22 a divízia 2. 


Váhový terminál IND256x
IND560x Terminals
IND226x Terminals

Váhový terminál IND256x

Váhový terminál IND560x

Váhový terminál IND226x

Všestranný terminál vhodný do samostatných váhových aplikácií, ako je jednoduché alebo kontrolné váženie. Ponúka iskrovo bezpečné komunikačné rozhrania: sériové, analógový výstup a Wi-Fi.
Flexibilný a výkonný váhový terminál, ktorý umožňuje pripojenie k širokému spektru automatizačných zaradení a k softvéru na pokročilé plnenie, dávkovanie a miešanie
Kompaktný váhový terminál do jednoduchých aplikácií váženia a kontrolného váženia v potenciálne výbušných prostrediach.
Zhoda bez kompromisov
Iskrovo bezpečná konštrukcia do zóny 1/21
Jednoduchá inštalácia
Tri druhy napájacej konfigurácie
Používateľsky príjemné rozhranie
Grafický displej vo viacerých jazykoch
Nákladovo efektívne váhové riešenie
Flexibilita rozhrania a aplikácií
Presné
Reprodukovateľné merania od miligramov až po tony
Jednoduchá integrácia
Nákladovo efektívne s viacerými možnosťami pripojenia vrátane Fieldbus a Ethernet TCP/IP.
Manuálna a automatická prevádzka
Presné váženie, miešanie, plnenie a dávkovanie
Zhoda
Vytvorené na riadenie v regulovaných priemyselných odvetviach
Vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Schválené do zóny 1/21, divízie 1
Jednoduchá a efektívna obsluha
Kompaktný dizajn a veľký displej
Jednoduchá integrácia
Pripojenie k sériovým zariadeniam v bezpečných priestoroch pomocou prúdovej slučky
Vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Schválené do zóny 1/21, divízie 1
IND780 Advanced Weighing Terminals
Váhový terminál IND131/IND331
Váhový terminál IND570

Pokročilé váhové terminály IND780

Váhové terminály IND131/IND331

Váhové terminály IND570 a IND570xx

Viackanálový terminál IND780 dokáže prevádzkovať a sumarizovať až štyri váhy na zabezpečenie maximálnej produktivity akejkoľvek procesnej či transakčnej aplikácie váženia.
Tento všestranný váhový terminál umožňuje presné a efektívne riadenie úloh od základného váženia cez plnenie až po dávkovanie v ľubovoľnom odvetví.
Terminál IND570 navrhnutý s dôrazom na výkonnosť a všestrannosť možno ľahko integrovať do systémov a procesov priemyselného váženia.
Flexibilita
Viaceré možnosti váh, vstupov/výstupov a komunikácie
Pokročilé vlastnosti
Replikácia údajov cez Ethernet, USB a SQL na výkonnú integráciu systému
Rýchlosť
Rýchle procesory zabezpečujú porovnanie údajov z váženia
Orientácia na výkon
Opakovateľné výsledky až pre štyri váhy
Inteligentné funkcie
Vlastné programovanie s možnosťou priameho rozhrania s aplikáciami databázy SQL
Vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Schválené do zóny 2/22, divízie 2
Jednoduché používanie
Jasný displej OLED umožňuje dobrú čitateľnosť aj pri premenlivých svetelných podmienkach
Kompaktná
Kompaktný pôdorys pri montáži na panel alebo lištu DIN
Všestranná pripojiteľnosť
Podporuje viaceré rozhrania PLC Fieldbus, DIO a sériové rozhranie
Optimalizované riadenie cieľových hodnôt
Dve rýchlosti prenosu materiálu
Vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Schválené do zóny 2/22, divízie 2
Všestranné možnosti
Ethernet, sériové pripojenie, vstupy a výstupy, rozhranie PLC a USB umožňujú integráciu do kompletného systému s mnohými periférnymi zariadeniami.
Flexibilné možnosti ovládania
Podporuje viaceré typy rozhrania Fieldbus a interné aj externé vstupy a výstupy na automatizované ovládanie zariadení na prenos materiálu.
Pripravený na plnenie a dávkovanie
Jednoduché riadenie cieľových hodnôt aj pokročilé automatizované sekvencie umožňujú zvýšenie produktivity.
Integrované monitorovanie výkonnosti
Výber funkcií diagnostiky a správy položiek poskytuje prehľad o činnosti zariadenia.
Zóna 2/22 a divízia 2
K dispozícii sú aj verzie do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
IND466x Terminals

Váhový terminál ICS466x

Váha s kompaktným dizajnom na základné váženie, manuálne plnenie, kontrolné váženie a sčítavanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Jednoduché použitie
Efektívne a presné operácie vďaka veľkým tlačidlám a displeju s farebným podsvietením
Flexibilita
Pripojenie dvoch váh naraz
Vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Schválené do zóny 1/21, divízie 1
Váhový terminál IND256x

Všestranný terminál vhodný do samostatných váhových aplikácií, ako je jednoduché alebo kontrolné váženie. Ponúka iskrovo bezpečné komunikačné rozhrania: sériové, analógový výstup a Wi-Fi.

IND560x Terminals

Flexibilný a výkonný váhový terminál, ktorý umožňuje pripojenie k širokému spektru automatizačných zaradení a k softvéru na pokročilé plnenie, dávkovanie a miešanie

IND226x Terminals

Kompaktný váhový terminál do jednoduchých aplikácií váženia a kontrolného váženia v potenciálne výbušných prostrediach.

IND780 Advanced Weighing Terminals

Viackanálový terminál IND780 dokáže prevádzkovať a sumarizovať až štyri váhy na zabezpečenie maximálnej produktivity akejkoľvek procesnej či transakčnej aplikácie váženia.

Váhový terminál IND131/IND331

Tento všestranný váhový terminál umožňuje presné a efektívne riadenie úloh od základného váženia cez plnenie až po dávkovanie v ľubovoľnom odvetví.

Váhový terminál IND570

Terminál IND570 navrhnutý s dôrazom na výkonnosť a všestrannosť možno ľahko integrovať do systémov a procesov priemyselného váženia.

IND466x Terminals

Váha s kompaktným dizajnom na základné váženie, manuálne plnenie, kontrolné váženie a sčítavanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Publikácie na stiahnutie

Iskrová bezpečnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Váženie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Zhoda s predpismi o priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Invision Scale
Industrial Catalog 2019/20
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.