Váhové terminály na nádrže, silá, násypníky a zásobníky - Prehľad - METTLER TOLEDO
Tank, Silo, Hopper and Bin Terminals

Váhové terminály na nádrže, silá, násypníky a zásobníky

Robustné, presné a flexibilné váhové terminály na nádrže a zásobníky

Terminály možno integrovať do nádrží, síl, násypníkov a zásobníkov

Spoločnosť METTLER TOLEDO vyrába široké spektrum váh na nádrže, nádoby, násypníky a dopravníky podľa požiadaviek na špecifické použitie a výkon. Na...

Spoločnosť METTLER TOLEDO vyrába široké spektrum váh na nádrže, nádoby, násypníky a dopravníky podľa požiadaviek na špecifické použitie a výkon. Naše váhové terminály poskytujú kompletné riešenie. Ich flexibilitu zvyšuje integrácia výkonnej automatizácie riadiacej jednotky spolu s pokročilým softvérom na dávkovanie a plnenie. Naše riešenia umožňujú komplexné a spoľahlivé váženie v takmer každom výrobnom prostredí.


Váhový terminál IND131/IND331
IND780 Advanced Weighing Terminals
Váhový terminál IND570

Váhové terminály IND131/IND331

Pokročilé váhové terminály IND780

Váhové terminály IND570 a IND570xx

Tento všestranný váhový terminál umožňuje presné a efektívne riadenie úloh od základného váženia cez plnenie až po dávkovanie v ľubovoľnom odvetví.
Viackanálový terminál IND780 dokáže prevádzkovať a sumarizovať až štyri váhy na zabezpečenie maximálnej produktivity akejkoľvek procesnej či transakčnej aplikácie váženia.
Terminál IND570 navrhnutý s dôrazom na výkonnosť a všestrannosť možno ľahko integrovať do systémov a procesov priemyselného váženia.
Jednoduché používanie
Jasný displej OLED umožňuje dobrú čitateľnosť aj pri premenlivých svetelných podmienkach
Kompaktná
Kompaktný pôdorys pri montáži na panel alebo lištu DIN
Všestranná pripojiteľnosť
Podporuje viaceré rozhrania PLC Fieldbus, DIO a sériové rozhranie
Optimalizované riadenie cieľových hodnôt
Dve rýchlosti prenosu materiálu
Vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Schválené do zóny 2/22, divízie 2
Flexibilita
Viaceré možnosti váh, vstupov/výstupov a komunikácie
Pokročilé vlastnosti
Replikácia údajov cez Ethernet, USB a SQL na výkonnú integráciu systému
Rýchlosť
Rýchle procesory zabezpečujú porovnanie údajov z váženia
Orientácia na výkon
Opakovateľné výsledky až pre štyri váhy
Inteligentné funkcie
Vlastné programovanie s možnosťou priameho rozhrania s aplikáciami databázy SQL
Vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Schválené do zóny 2/22, divízie 2
Všestranné možnosti
Ethernet, sériové pripojenie, vstupy a výstupy, rozhranie PLC a USB umožňujú integráciu do kompletného systému s mnohými periférnymi zariadeniami.
Flexibilné možnosti ovládania
Podporuje viaceré typy rozhrania Fieldbus a interné aj externé vstupy a výstupy na automatizované ovládanie zariadení na prenos materiálu.
Pripravený na plnenie a dávkovanie
Jednoduché riadenie cieľových hodnôt aj pokročilé automatizované sekvencie umožňujú zvýšenie produktivity.
Integrované monitorovanie výkonnosti
Výber funkcií diagnostiky a správy položiek poskytuje prehľad o činnosti zariadenia.
Zóna 2/22 a divízia 2
K dispozícii sú aj verzie do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Váhový terminál IND131/IND331

Tento všestranný váhový terminál umožňuje presné a efektívne riadenie úloh od základného váženia cez plnenie až po dávkovanie v ľubovoľnom odvetví.

IND780 Advanced Weighing Terminals

Viackanálový terminál IND780 dokáže prevádzkovať a sumarizovať až štyri váhy na zabezpečenie maximálnej produktivity akejkoľvek procesnej či transakčnej aplikácie váženia.

Váhový terminál IND570

Terminál IND570 navrhnutý s dôrazom na výkonnosť a všestrannosť možno ľahko integrovať do systémov a procesov priemyselného váženia.

Publikácie na stiahnutie

Nádrže, silá a zásobníky
Nádrže, silá a zásobníka – riadenie dávok
Invision Scale
Industrial Catalog 2019/20
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.