Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu - Prehľad - METTLER TOLEDO
Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečné a presné váženie ťažkého nákladu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

 

Podlahové váhy na bezpečné a spoľahlivé váženie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Tam, kde si váženie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu vyžaduje zvýšenú bezpečnosť, produktivitu a kvalitu produktov, vám podlahové váhy ME...

Tam, kde si váženie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu vyžaduje zvýšenú bezpečnosť, produktivitu a kvalitu produktov, vám podlahové váhy METTLER TOLEDO zabezpečia splnenie aj tých najprísnejších kritérií. Naše podlahové váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu zaistia úplnú bezpečnosť vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóna 1/21 alebo divízia 1 a zóna 2/22 alebo divízia 2. Tieto váhy možno poľahky integrovať do vášho procesu s cieľom zvýšiť produktivitu a zaistiť vysokú kvalitu produktov.


 
Podlahové váhy na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Podlahové váhy na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Podlahové váhy na použitie v priestoroch klasifikovaných ako zóna 1/21 a divízia 1

Podlahové váhy na použitie v priestoroch klasifikovaných ako zóna 2/22 a divízia 2

Plošiny určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu klasifikovaných ako zóna 1/21 a divízia 1 umožňujú presné váženie v priestoroch s pravdepodobným výskytom výbušnej atmosféry počas be...
Plošiny určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu klasifikovaných ako zóna 2/22 a divízia 2 umožňujú presné váženie v priestoroch s pravdepodobným zriedkavým alebo krátkodobým výskyto...
Podlahové váhy na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Plošiny určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu klasifikovaných ako zóna 1/21 a divízia 1 umožňujú presné váženie v priestoroch s pravdepodobným výskytom výbušnej atmosféry počas be...

Podlahové váhy na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Plošiny určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu klasifikovaných ako zóna 2/22 a divízia 2 umožňujú presné váženie v priestoroch s pravdepodobným zriedkavým alebo krátkodobým výskyto...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si náš servis – prispôsobený pre vaše zariadenia

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Publikácie

Príručky, biele knihy a webové semináre – rozsiahle vedomosti o vážení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečnosť podlahových váh – menšie riziko úrazu
Hygienicky navrhnuté vážiace zariadenia
Servisný kontrolný zoznam k podlahovým váham
Príručka o bezpečnostných kompetenciách v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Katalóg produktov a riešení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.