pH metre pre laboratórne a procesné aplikácie | METTLER TOLEDO

60 rokov inovácií 

Roky inovácií meracích prístrojov, kombinované so šikovne dizajnovanými prístrojmi, vyústili do produktového radu jedinečnej kvality a flexibility.

Najvyššia výkonnosť 

Od najdrsnejšieho po najsterilnejšie prostredie, naše meracie prístroje poskytujú najlepšiu výkonnosť a presnosť merania.

Pokrytie širokého rozsahu aplikácií

Prístroje METTLER TOLEDO sa používajú pre kritické aplikácie výskumu a vývoja a taktiež na účely riadenia kvality.

Procesné aplikácie

Laboratórne aplikácie 

Prevodníky pH a multiparametrové prevodníky

Široký rozsah multiparametrových a multikanalálových prevodníkov pre pH, DO, vodivosť, merný odpor, TOC, rozpustený ozón, zákal, CO2 a prietok.

pH metre pre in-line merania

Na meranie nízkej hodnoty pH od nízkej po vysokú vo farmaceutickom a chemickom priemysle, v priemysle výroby nápojov a potravín, pokrýva procesy prípravy čistej a ultra čistej vody, ako aj úpravy vody.

NOVÝ multiparametrový stolný merací prístroj SevenExcellence

Spoločnosť METTLER TOLEDO si dovoľuje predstaviť nový revolučný stolový merací prístroj na presné meranie pH, vodivosti, koncentrácie iónov a ORP (oxidačno- redukčný potenciál).

pH metre pre laboratórium

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka širokú paletu prístrojov, stolných alebo prenosných, merajúcich jeden alebo viacero z týchto elektrochemických parametrov: pH/mV, koncentráciu iónov, ORP, vodivosť, rozpustený kyslík.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.