iSense – váš expert na digitálne snímače - METTLER TOLEDO
Softvér iSense posúva jednoduchosť použitia na vyššiu úroveň

iSense – váš expert na digitálne snímače

iSense je softvér od spoločnosti METTLER TOLEDO pre technológiu ISM® (inteligentná správa snímačov). ISM je digitálna platforma pre analytické snímače, ktorá zvyšuje spoľahlivosť procesov, zjednodušuje manipuláciu so snímačmi a redukuje potrebu údržby. Jadrom technológie ISM je súbor algoritmov, ktoré nepretržite monitorujú stav snímačov a poskytujú diagnostické nástroje, ktoré predpovedajú potrebu údržby.

Snímače, ktoré sa učia
Snímače, ktoré sa učia

Sensors That LearnTM

Technológia ISM prináša prvé snímače pre procesnú analytiku na svete, ktoré sa dokážu učiť. Pokročilé algoritmy umožňujú snímačom naučiť sa podmienky procesu za jeden deň. Tým sa zvyšuje rýchlosť presnej diagnostiky a zvyšuje konzistentnosť informácií zo snímačov po dobu ich životnosti.

 

iMonitor – Nepotrebuje žiadne vysvetlivky
iMonitor – Nepotrebuje žiadne vysvetlivky

Nepotrebuje žiadne vysvetlivky

Aplikácia iSense je jednoduchá a intuitívna. Kódovanie podobné farbám semaforu, interpretácia grafického znázornenia trendov a indikátorov nevyžaduje žiadne predchádzajúce vedomosti. Názorné animácie zaisťujú, že každá kalibrácia a každá údržba sa vykoná reprodukovateľným spôsobom a bez chýb alebo vynechaných krokov.

 

iSense bez použitia papiera
iSense bez použitia papiera

Elektronická dokumentácia

Šetrnosť k životnému prostrediu a spoľahlivá elektronická dokumentácia patria medzi hlavné zásady mnohých súčasných podnikov. Plne digitálne databázy a protokoly iSense umožňujú jednoduchú organizáciu, lokalizáciu a zdieľanie všetkých informácií zozbieraných počas životnosti snímača. Pre farmaceutický priemysel je k dispozícii verzia iSense vyhovujúca požiadavkám 21 CFR, časť 11, ktorá zvyšuje zabezpečenie elektronickej dokumentácie.

 

Jednoduchá mobilita
Jednoduchá mobilita

Jednoduchá mobilita

S aplikáciou iSense môžete kontrolovať stav snímačov alebo vykonávať kalibráciu či údržbu, kedykoľvek je to vhodné. Stačí pripojiť snímač ISM k aplikácii iSense alebo iSense mobile cez Bluetooth alebo kábel iLink. Potom môžete vykonávať údržbu snímačov z počítača alebo mobilného zariadenia. S aplikáciou iSense môžete odoslať informácie z diagnostiky snímačov e-mailom stlačením jedného tlačidla. Aplikácia iSense mobile je k dispozícii pre operačné systémy iOS aj Android.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.