Kalibračné referenčné roztoky s vysokou čistotou - METTLER TOLEDO
High Purity Calibration Standard Solutions

Kalibračné referenčné roztoky s vysokou čistotou

Kalibračné referenčné roztoky s vysokou čistotou
High Purity Calibration Standard Solutions

Vodivostné roztoky sa vyrábajú, analyzujú a dokumentujú v závode METTLER TOLEDO THORNTON certifikovanom podľa normy ISO 9001 postupmi, ktoré sú podobné postupom používaným na kalibráciu presných snímačov THORNTON na meranie vodivosti. Balia sa do utesnených obalov, ktoré zaručujú zachovanie certifikovanej hodnoty počas expiračnej doby. Tieto referenčné materiály sa analyzujú a používajú v rovnovážnom stave s atmosférou.

Vlastnosti a výhody
  • Plný rozsah hodnôt
  • Nadväznost na ASTM & NIST
  • Certifikované ISO 9001
  • Etiketa a certifikát s císlom šarže, certifikovanou hodnotou a údajmi o nadväznosti
  • 500 mL HDPE utesnené flašky
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.