Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips - METTLER TOLEDO

Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips

Biela kniha:

Potláčanie retencie kvapalín v špičkách je ďalšou výhodou používania špičiek s nízkou retenciou

Táto správa ukazuje, že špičky Rainin LR dokážu počas pipetovania „normalizovať“ výkon kvapalín s rôznym zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Vynikajúce hydrofóbne vlastnosti povrchu špičiek Rainin s nízkou retenciou sú výnimočne účinné pri potláčaní menšieho povrchového napätia a súdržnosti vzoriek kvapalín z dôvodu pridania povrchovo aktívnych činidiel a pri obnovení presnosti pipetovania uľahčením vylepšeného vytekania vzorky počas dávkovania.

Stiahnite si bielu knihu a prečítajte si úplnú analýzu účinkov špičiek Rainin s nízkou retenciou na pipetovanie rôznych povrchovo aktívnych činidiel

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.