Rýchla purifikácia proteínov v špičke pipety - METTLER TOLEDO

Špičky PureSpeed výrazne zjednodušujú purifikáciu proteínov a iných biomolekúl.

Prečo PureSpeed?

Špičky PureSpeed predstavujú pohodlný, nízkonákladový poloautomatický spôsob purifikácie mikromnožstiev cieľového proteínu.

  • Vynikajúca čistota v porovnaní s existujúcimi technológiami
  • Vysoká koncentrácia – žiadne dodatočné koncentračné úkony
  • Vysoká kapacita – paralelné spracovanie až 12 vzoriek
PureSpeed – zachytenie
PureSpeed – zachytenie

Zachytenie

Jedinečný proces v špičkách PureSpeed maximalizuje získavanie proteínov tým, že opakovane naberá a vypúšťa vzorku cez zhutnené živicové lôžko v konci špičky s nízkym mŕtvym objemom.

PureSpeed – purifikácia
PureSpeed – purifikácia

Purifikácia

Opakované kroky premývania odstránia neviazané nešpecifické proteíny a kontaminanty, čím sa získajú mimoriadne čisté proteínové frakcie.

PureSpeed – obohatenie
PureSpeed – obohatenie

Obohatenie

V rámci posledného kroku malé množstvo elučného pufrovacieho roztoku s nízkym pH uvoľní proteín zo živice, čím sa získa mimoriadne čistý, koncentrovaný proteín.


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.