Riešenia na určovanie obsahu vody a vlhkosti - METTLER TOLEDO

Riešenia na určovanie obsahu vody
a vlhkosti

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široký sortiment riešení na meranie vlhkosti alebo obsahu vody vo vzorkách.

Vyžiadajte si viac informácií

Expresná analýza
pomocou analyzátora vlhkosti

Keď záleží na správnej vlhkosti, analyzátory vlhkosti METTLER TOLEDO Excellence sú zárukou vynikajúcich výsledkov.

Vyžiadajte si viac informácií

Určovanie obsahu vody
pomocou titrácie metódou Karla Fischera

Kontrola kvality sa opiera o rýchle a presné analytické merania, ako aj dobrú správu údajov.

Vyžiadajte si viac informácií

Určovanie vlhkosti
pomocou termickej analýzy

Spoľahlivá analýza aj tých najmenších vzoriek s hmotnosťou v mg v presne definovaných atmosférach s pomocou automatickej výmeny vzoriek.

Vyžiadajte si viac informácií

Analýza
úbytku pri sušení

Analýza vlhkosti metódou sušenia v piecke je pri inteligentnej manipulácii so vzorkami pomocou rozhrania One Click™ efektívna a jednoduchá.

Vyžiadajte si viac informácií
Keď záleží na rýchlosti a jednoduchosti analýzy vlhkosti, analyzátory vlhkosti METTLER TOLEDO Excellence ponúkajú vynikajúce výsledky.
Pokročilá halogénová technológia je kľúčom k rýchlemu ohrevu a presnej regulácii teploty, a tým aj k neprekonateľnej presnosti a vysoko spoľahlivým výsledkom v čo najkratšom čase. Grafické používateľské rozhranie One Click Moisture™ umožňuje plynulú a rýchlu obsluhu a v reálnom čase zobrazuje krivky sušenia a kontrolné diagramy. Odolná konštrukcia a nová koncepcia jednoduchého čistenia sú zárukou dlhej životnosti a nerušenej prevádzky v laboratóriu či vo výrobnom závode.
Titrácia metódou Karla Fischera prestavuje štandardnú metódu na určenie obsahu vody a poskytuje presné výsledky v priebehu pár minút.
Titrácia metódou Karla Fischera je metóda určovania vlhkosti špecifická pre vodu a je vhodná v prípade vzoriek s vysokým obsahom vody (-> volumetrická titrácia), ako aj vzoriek s obsahom vody rádovo v ppm (coulometrická metóda). Obsah vody v nerozpustných vzorkách je možné určiť ohrevom vzoriek v prúde plynu alebo extrakciou. Metóda Karla Fischera je preferovanou metódou v prípade mnohých rôznych látok.
Spoľahlivá kvantifikácia stôp a zisťovanie zdrojov vlhkosti v malých vzorkách pomocou termogravimetrickej analýzy.
Termogravimetrická analýza umožňuje rozoznať vlhkosť, kryštalizáciu vody a iné roztoky. Poskytuje komplexné informácie o zmenách hmotnosti, teplotných rozpätiach a kinetike.

Pomocou sorpčného systému TGA je dokonca možné analyzovať vzorky v presne definovaných podmienkach vlhkosti.
Analýza vlhkosti metódou sušenia v piecke je pri použití aplikácie One Click™ Loss on Drying efektívna a jednoduchá.
Analýza úbytku pri sušení je bežný postup používaný v mnohých laboratóriách na určovanie obsahu vlhkosti v látke. Zaistenie správnosti týmto postupom je prácne a časovo náročné. Pomocou aplikácie One Click™ Loss on Drying (zo softvéru LabX) možno túto metódu spustiť skratkou priamo z dotykového displeja váhy. Systém prevedie používateľa krok za krokom celým procesom a výpočty sa vykonajú automaticky. Inteligentná správa úloh uľahčuje spustenie niekoľkých sérií súbežne.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.