Laboratórne prístroje | Vynikajúce prístroje od spoločnosti METTLER TOLEDO

Laboratórne prístroje

Laboratory Instruments

Laboratórne váhy

Analytické, presné, mikro- a ultramikrováhy, dávkovanie práškov a kvapalín, analyzátory vlhkosti, závažia

Pipety Rainin

Manuálne a elektronické pipety, viackanálové pipety, pipetové špičky BioClean, LTS a univerzálne    

pH metre a elektródy

Všetko pre meranie pH, vodivosti, koncentrácie iónov, ORP a rozpusteného kyslíka    

Titrátory

Kompletný rad titrátorov a príslušenstva pokrýva väčšinu titračných aplikácií  

Automatizované reaktory a analýza na mieste    

Charakterizácia častíc, reakčná analýza, reakčné kalorimetre, analýza distribúcie veľkosti častíc

Analyzátory vlhkosti

Rýchle, precízne a spoľahlivé určovanie vlhkosti pomocou analyzátorov vlhkosti a testovacej látky SmartCal na dosiahnutie dôveryhodných výsledkov

Bod topenia a bod odkvapnutia    

Merajte bod topenia, rozsah topenia, bod varu, bod skvapnutia a bod zakalenia plne automaticky   

UV VIS spektrofotometre

UV VIS spektrofotometre pre širokú škálu aplikácií vrátane mikroobjemových meraní

Termická analýza  

Diferenčné skenovacie kalorimetre, termogravimetrické, dynamické mechanické a termomechanické analyzátory

Hustomery   

Stolové a prenosné digitálne hustomery pre širokú škálu aplikácií v laboratóriu alebo pri výrobnej linke

Refraktometre   

Stolové a prenosné refraktometre merajú index lomu a iné súvisiace hodnoty (BRIX, HFCS atď.) 

Laboratórny softvér

Elektronická správa údajov, centrálne riadenie zdrojov, podpora dodržiavania predpisov a oveľa viac

 

Naše najnovšie laboratórne výrobky

 

Laboratórny katalóg

 

Globálny novátor v oblasti výroby laboratórnych prístrojov

Medzi naše inovácie patria

  • Naše odolné a ľahko čistiteľné váhy. Uvedené v roku 1945 ako úplne prvé váhy s jednou vážiacou miskou inšpirovali konštrukciu všetkých nasledujúcich laboratórnych váh. V súčasnosti stále udávajú trendy vďaka presnosti na šesť desatinných miest.
  • Naša rozsiahla odbornosť v elektrochémii, ktorá sa datuje už od vynálezu kombinovanej pH elektródy Dr. Wernerom Ingoldom v päťdesiatych rokoch. Odvtedy boli naše elektrochemické elektródy povestné svojou presnosťou a trvanlivosťou a teraz dokonca ukladajú najnovšie kalibračné údaje a históriu používania.
  • Naše vysokospoľahlivé kalorimetreautomatizované reaktory vrátane jedinečných riešení na automatizovaný odber vzoriek chemických reakcií a naša vedúca analýza častícspektroskopia integrovaná v linke vrátane Ramanovej.
  • Naše robustné a ľahko použiteľné pipety. Od prvých dní manuálneho prenosu kvapalín sa naše pipetovacie portfólio vyvíjalo tak, aby pokrývalo jednokanálové, viackanálovévysokokapacitné zariadenia. Vďaka nášmu súčasnému dôrazu na ergonómiu je nasadenie a vysunutie jednoduché; naše držiaky na špičky TerraRack™ potrebujú iba polovicu plastov bežných stojanov, pričom sú rovnako pevné, čím posilňujú vaše úsilie o udržateľnosť.
  • Náš úplný katalóg automatizovaných riešení, ktoré umožňujú bezproblémové vykonávanie pracovných postupov zahŕňajúcich jeden alebo viac prístrojov.
  • Náš komplexný laboratórny softvér navrhnutý na uľahčenie správy údajov, ich analýzu, archiváciu a audit.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.