Remote Inventory Solutions - METTLER TOLEDO

Remote Inventory Solutions

Váhové snímače predstavujú dokonalý nástroj na vzdialené sledovanie skladových zásob. Je možné ich používať najrôznejšími spôsobmi:

  • Chytré police: váhové snímače sú zabudované do regálov. Digitálna komunikácia umožňuje vzdialenú kontrolu hmotnosti všetkých jednotlivých nádob a prevedie zistené hmotnosti na skutočný stav zásob ľubovoľného materiálu na sklade (materiál pre údržbu, opravy a prevádzku, elektrické súčasti, spojovací materiál, osobné ochranné pomôcky a pod.).
  • Mobilné regále: vďaka bezdrôtovému pripojeniu je možné kontrolu stavu zásob na sklade vykonávať aj u mobilných regálov. Mobilné regály je možné používať na ľubovoľnom mieste výrobnej plochy (miesto použitia).
  • Výdajné automaty: obzvláš vhodné pre všetky druhy materiáov pre údržbu, opravy a prevádzku, ktoré nie je možné vydávať alebo kontrolovať tradičnými spôosbmi.
  • Kontejnery pre staveniská: slúžia na prepravu nástrojov a zásob materiálov na príslušné miesto použitia. Vďaka tomu dochádza k zásadnému skráteniu času, ktorým sa obvykle plytvá opakovaným chodením do hlavného skladu na stavenisku.

Vážiace podložky, chytré police a paletové váhy pre riadenie stavu zásob. V kombinácií s vhodnými systémami riadenia prístupu je tiež možné využívať pre účely vedenia účtovnictva. Tento spôsob použitia už v súčasných inštaláciách preukázal dramatické úspory.

Vážiace podložky, chytré police a paletové váhy pre riadenie stavu zásob sú k dispozícií v rozsahu váživosti od 1,5 kg do 1 000 kg. Všetky sú vybavené digitálnymi prípojkami, ktoré zjednodušujú ich integráciu do existujúcich sietí.
Naše dlhodobé skúsenosti s uvedenými aplikáciami nás posunuli do čela medzi dodávateľov vážiacich prístrojov pre integráciu do systémov skladového hospodarstva..

More information
Applications
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.