Určovanie čistoty nukleových kyselín - METTLER TOLEDO

Určovanie čistoty nukleových kyselín

Pasteurov inštitút je svetovo uznávanou neziskovou nadáciou pre výskum a vzdelávanie v oblasti prevencie a liečenia chorôb. Vďaka UV5Nano spektrofotometru spoločnosti METTLER TOLEDO optimalizoval procesy merania a analýzy nukleových kyselín.

UV5Nano vyskúšaný a otestovaný

Počas zakladania laboratória bioorganickej chémie nukleových kyselín sa pán Hollenstein obrátil na spoločnosť METTLER TOLEDO a bol nadšený novým spektrofotometrom UV5Nano. Laboratórium sa špecializuje na vytváranie modifikovaných nukleozidových trifosfátových analógov používaných na izolovanie DNA a RNA aptamérov a katalyzátorov. Syntetizované oligo-nucleotidy sa potom môžu použiť v rôznych aplikáciách, vrátane génovej terapie a diagnostiky.

UV5Nano spectrometer
UV5Nano spectrometer

UV5Nano sa používa denne v priemere 5-10 meraní.

Každodenný spoločník

Spektrofotometer sa používa denne v priemere na 5-10 meraní na kvantifikovanie prírodných a modifikovaných nukleotidov a oligonukleotidov. Výsledky ponúkajú dôležité informácie o čistote vzorky. Pán Hollenstein si mimoriadne cení rýchlosť prístroja UV5Nano a možnosť jedným prístrojom vykonávať merania mikroobjemov a kyviet. Zdôrazňuje: "Teraz môžeme porovnávať výsledky získané z dvoch meraní. V iných laboratóriách sa tieto merania musia vykonávať na rôznych prístrojoch, ak sú k dispozícii. Čas, ktorý ušetríme, je veľmi cenný."

Ďalej dodáva: "Presnosť mikroobjemovej platformy vyzerá byť vyššia v porovnaní s ostatnými rovnocennými systémami používanými pracovníkmi nášho laboratória. Takže prístroj je veľmi kompaktný, najmä v porovnaní so štandardnými UV/VIS spektrofotometrami."

Členovia laboratória a užívatelia UV5Nano (zľava doprava):
Marcel Hollenstein (vedúci laboratória), Fabienne Levi-Acobas (technik) a Pascal Röthlisberger (post-doc)

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.