TA-Services global - METTLER TOLEDO

Pre každodennú prácu v laboratóriu si môžete stiahnuť užitočnú tabuľku najbežnejšie používaných fyzických hodnôt:

Stiahnite si tabuľku alebo požiadajte o laminovanú tlačenú verziu: Tu

 

Spoločnosť METTLER TOLEDO vám ponúka cennú podporu a služby. Získavajte neustále informácie o novom vývoji a rozširujte si vedomosti…

Servis v oblasti termickej analýzy najvyššej úrovne

Náš celosvetový tím vyškolených miestnych predajných zástupcov a servisných technikov je vám k dispozícii kedykoľvek. Naši pracovníci vyškolení vo Švajčiarsku majú profesionálnu odbornosť a know-how, aby vám mohli poskytnúť najvyššiu úroveň popredajnej starostlivosti, a taktiež skúsenosti pre prispôsobenie služieb vašim špecifickým potrebám.

 

účasťou na webových seminároch

Prediskutujte konkrétne témy s odborníkmi!

 

pomocou školení v učebni.

Školenie v učebni je stále najefektívnejšou metódou učenia.

zlepšovaním zručností v oblasti termickej analýzy

Webové školenie je efektívnou metódou rýchleho a pohodlného učenia.

Ďalšie informácie o termickej analýze

Ak máte záujem o najnovšie produkty, propagačné materiály, videá a novinky z oblasti služieb, navštívte lokalitu:

čítaním časopisu UserCom.


Je to obľúbený technický časopis určený pre zákazníkov, v ktorom používatelia a špecialisti uverejňujú články z rôznych oblastí.


preštudovaním našich odborných príručiek.

Tieto príručky sú napísané pre používateľov termickej analýzy a obsahujú hodnotné informácie, teóriu, praktické príklady, užitočné tabuľky vlastností materiálov a veľa zaujímavých príkladov aplikácií

vyhľadávaním informácií v našej databáze.


Ak máte otázku týkajúcu sa konkrétnej aplikácie, odpoveď môžete nájsť v databáze aplikácií.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.