Špecifické stanovenie obsahu sodíka - METTLER TOLEDO

Zdravotné riziká nadmerného príjmu kuchynskej soli

Obsah kuchynskej soli v potravinách ovplyvňuje nielen ich chuť, ale môže mať i výrazný vplyv na zdravie človeka. Medzi príjmom sodíka a vysokým krvným tlakom existuje priama súvislosť.

Podľa údajov, ktoré zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), predstavuje u Európanov vysoký krvný tlak hlavné zdravotné riziko. Výrobcovia potravín sú preto nútení uvádzať obsah soli (chloridu sodného) v potravinách alebo ho rovno znižovať.

Analyzátor sodíku
Analyzátor sodíku

Jednoduchá a presná analýza bez kalibrácie


Analyzátor sodíka bol navrhnutý tak, aby zjednodušoval stanovenie obsahu sodíka v potravinárskych výrobkoch technikou štandardného prídavku.
Na rozdiel od argentometrickej titrácie, ktorá stanovuje obsah chloridov (Cl-), analyzátor sodíka priamo stanovuje obsah škodlivého sodíka (Na+) v kuchynskej soli (chlorid sodný, NaCl) obsiahnutej v potravinárskych výrobkoch.
Stačí pridať vzorku a iónový pufer (ISA) a spustiť meranie. To je všetko! Systém nevyžaduje kalibráciu. Stanovenie obsahu sodíka nebolo nikdy jednoduchšie.

 

Znižujte investičné i prevádzkové náklady


Analyzátor sodíka zároveň umožňuje dosahovať vysoko presných výsledkov, ktoré sú porovnateľné so známymi, ale omnoho drahšími alternatívnymi analytickými technikami, ako sú iónová chromatografia (IC) alebo atómová absorpcia (AAS).
S analyzátorom sodíka už nepotrebujete ďalšie veľké prístroje, zložitú infraštruktúru ani značné skúsenosti a znalosti obsluhy, ktoré sú dôležité v prípade alternatívnych analytických techník.
Analyzátor sodíka znižuje nielen vstupné investície, ale i následné prevádzkové náklady. Používajte pre stanovenie obsahu chloridov namiesto obvyklého dusičnanu strieborného (AgNO3) lacnejšie a bezpečnejšie štandardné roztoky a reagenty.
Šetrite čas svojich zamestnancov a zvýšte ich produktivitu pomocou rýchleho merania vzoriek.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.