Kompetencie v oblasti výroby - METTLER TOLEDO

Pri výrobe je najdôležitejšie zvyšovať produktivitu a súčasne mať pod kontrolou spoľahlivosť procesov. Ušetrite čas a peniaze, zrýchlite svoje procesy a majte kvalitu pod kontrolou. Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje kompletné riešenia pre oblasť váženia a merania a poskytuje služby, ktoré vám umožnia zvýšiť výkon vašej spoločnosti.

Príjem materiálu

Zaistite, aby vaši dodávatelia spĺňali vaše špecifikácie, pomocou najmodernejších riešení váženia a merania. Overte množstvo dodaného tovaru rýchlo a presne pomocou váh na vozidlá, podlahových váh a plošinových váh. Skontrolujte materiál pomocou analyzátorov vlhkosti a iných analytických nástrojov a zaistite jeho kvalitu a spoľahlivosť.
Kontrola kvality a vývoj produktov

Kontrola kvality, analýza porúch a vývoj nových produktov sú oblasti, ktoré vyžadujú spoľahlivé a výkonné analytické nástroje. Kľúčovým spôsobom využitia je charakterizácia materiálu pomocou tepelnej analýzy. Titrácia metódou Karla Fischera umožňuje určiť obsah vody s presnosťou na 1 ppm. Presné analýzy sú kľúčové pre dlhodobý úspech na trhu.
Skladovanie

Inteligentné riešenia váženia a počítania umožňujú zachovať si prehľad o pohybe skladových zásob, zaručiť bezchybné uloženie tovaru a vyhnúť sa neočakávaným nedostatkom zásob vďaka priamej integrácii do systémov ERP. Mobilné počítacie váhy zjednodušujú a urýchľujú zostavovanie.
Výroba

Automatizácia procesov a rýchle navádzanie používateľa sú nevyhnutné na zvýšenie účinnosti a konzistentnosti výroby. Dávkovacie váhy automaticky zmiešavajú suroviny, kým počítacie váhy a riešenia na váženie podľa receptu rýchlo a spoľahlivo navádzajú operátora pri jednotlivých krokoch pracovného procesu.Kontrola kvality
vo výrobe


Spoľahlivosť procesov je nenahraditeľným predpokladom vysokej kvality produktov a spokojnosti zákazníkov. Poškodené alebo nekompletné produkty alebo duté miesta v odliatkoch sa odhalia počas manuálneho kontrolného váženia alebo pomocou integrovaných vážiacich modulov s vysokou presnosťou priamo vo výrobných strojoch.


Balenie

Zabezpečte, aby boli výrobky vždy správne zabalené a označené, a aby obsahovali správny počet dielov. Statické alebo dynamické kontrolné váhy zaručia, že žiaden produkt neopustí výrobný závod, ak v ňom nejaký diel chýba. Obrazová kontrola overí balenie a označenie a zabezpečí správnu prezentáciu vašej značky.

Logistika, expedícia a zasielanie

Pred odoslaním sa objednávky musia včas skompletizovať a musí sa vytvoriť dokumentácia potrebná na ich sledovanie.
Riešenia váženia a označovania od spoločnosti METTLER TOLEDO zabezpečia splnenie všetkých noriem, ako aj požiadaviek vašich zákazníkov.Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.