Kalibrácia a technika merania pipetami - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Kalibrácia a technika merania pipetami

Biela kniha

Pomocou kalibrovania pipiet a starostlivého dodržiavania postupov pipetovania dosiahnete v laboratóriu opakovateľné výsledky.

Najnovšia vedecká literatúra neustále upozorňuje na to, že pipety a techniky pipetovania majú zásadný vplyv na úspech alebo neúspech experimentu. Tento prieskum sa zameriava na informácie dokumentov v odbore genomiky a proteomiky zverejnených v uplynulých rokoch. Poskytujú príklady rizík spojených so zanedbávaním kalibrácie a techniky pipetovania a obsahujú odporúčané protokoly práce s pipetami a štandardy kalibrácie.

Keď zameriate svoju pozornosť na kalibráciu pipiet a techniku práce s pipetami používateľa, výrazne tak môžete zredukovať nezrovnalosti meraní spôsobené mechanickými a ľudskými premennými. 

Prevezmite dokument Kalibrácia a technika práce s pipetami a začnite eliminovať bežné chyby pipetovania pri súčasnom zvýšení presnosti v laboratóriu.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.