Dosiahnutie celosvetovej certifikácie v bezpečnosti potravín – zdarma na stiahnutie - METTLER TOLEDO

Dosiahnutie celosvetovej certifikácie v bezpečnosti potravín – zdarma na stiahnutie

Prehľad a porovnanie globálnych noriem o bezpečnosti potravín

Achieving Global Certification In Food Safety
Achieving Global Certification In Food Safety

Táto biela kniha pojednáva o čtyroch najčastejších normách. Tieto normy vzájomne porovnáva a zdôrazňuje faktory, ktoré by mali výrobcovia potravín zohľadniť pri výbere noriem.

Certifikácia podľa noriem akceptovaných zo strany GFSI, napríklad podľa noriem IFS, SQF, FSSC 22000 alebo BRC, demonštruje záujem výrobných spoločností o zvyšovaní bezpečnosti potravín. Napriek tomu, že sa všetky certifikácie zaoberajú obdobnými bezpečnostnými aspektami, vždy je vhodné zvoliť správnu certifikáciu na základe odboru, potrieb a preferencií zákazníkov.

Znalosť a realizácia požiadaviek v zhode s niektorou z uvedených noriem poskytuje rámec pre nepretržité zlepšovanie procesov súvisiacich s kvalitou výroby. Tento prístup pomáha chrániť a zlepšovať dobré meno značky a zaistiť ziskovosť spoločnosti na konkurenčnom a globalizovanom trhu.

Biela kniha sa podrobne zaoberá témami:

  • Certifikácia: dohľad, povinnosti a prínosy
  • Výber normy
  • Normy akceptované zo strany GFSI
  • Porovnanie noriem
  • Príklad postupu pri audite
  • Výhľad novej legislativy

Spotrebitelia aj štátne orgány na celom svete sa stále intenzívnejšie zaoberajú bezpečnosťou potravín. Táto skutočnosť je dôvodom, prečo vznikajú nové normy a zákonné predpisy o bezpečnosti a kvalite potravín. Potvrzuje to i Fórum pre spotrebný tovar, ktoré konštatovalo, že bezpečnosť potravín a ďalších výrobkov predstavuje pre výrobcov aj predajcov najvyššiu prioritu.

S príchodom novej, prísnej legislatívy z dôležitých trhov, ako sú USA a Čína, kde sa zákonné predpisy sústredia na zabezpečenie optimálnej kvality výrobkov, môže byť stále náročnejšie sa vyznať v právnom rámci globálnych predpisov o bezpečnosti potravín. Práve preto v súčasnosti prebiehajú intenzívne práce na zabezpečení vzájomného súladu medzi normami. Výrobcovia teraz môžu využívať pomoc pri rozhodovaní, ktoré normy sú pre ne vhodné. Práce na zlaďovaní noriem riadi predovšetkým Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín (GFSI), nezisková nadácia výrobcov a predajcov potravín.

Biela kniha pojednáva aj o súčasných trendoch v oblasti bezpečnosti potravín, ako je napríklad potreba výrobcov a dodávateľov zvýšiť svoju aktivitu pri certifikácií, aby si zabezpečili ziskovosť do budúcna.

Súvisiace biele knihy

Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín?
Táto biela kniha je určená pre výrobcov potravín zvažujúcich röntgenovú kontrolu, ktorá bude v zhode s predpismi a legislatívnymi normami upravujúcimi...
Ako röntgenové systémy odhaľujú kontaminanty – PDF na stiahnutie zdarma
Táto biela kniha vysvetľuje, čo sú to röntgenové systémy, a približuje hlavné komponenty a princípy fungovania systémov na röntgenovú kontrolu. Opisuj...
Pochopenie náročných aplikácií
Každý produkt kontrolovaný detektorom kovov ovplyvňuje schopnosť detektora nájsť kovové kontaminanty. Odstránenie efektu produktu umožňuje nájsť menši...
Bezpečnosť farmaceutických výrobkov – porovnanie noriem USA a EÚ
Táto biela kniha opisuje právny rámec prijatý v Európskej únii a v USA a z nich vyplývajúce požiadavky kladené na farmaceutické spoločnosti. Porovnáva...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.