Princípy náležitej starostlivosti – PDF na stiahnutie zdarma - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Princípy náležitej starostlivosti – PDF na stiahnutie zdarma

Biela kniha

Na kontrolu kvality a právne zabezpečenie

Princípy náležitej starostlivosti
Princípy náležitej starostlivosti

Táto biela kniha vysvetľuje koncepciu a princípy náležitej starostlivosti. V prvom rade poukazuje na jej dôležitosť v zmysle poskytovania základu pre právnu obranu v prípadných súdnych sporoch vyplývajúcich zo sťažností na kontamináciu nájdenú v potravinových výrobkoch. Ďalej sa zameriava na podrobný myšlienkový proces za správnym výberom systému na kontrolu kvality výrobkov, ktorý splní tieto potreby.

Túto bielu knihu možno použiť ako kontrolný zoznam na porovnanie rôznych detektorov kovov a röntgenových kontrolných systémov na trhu. Ak systém na kontrolu kvality, ktorý zvažujete, nezahŕňa niektoré alebo žiadne z označených vlastností, poukazuje to na slabé možnosti pri dokazovaní dodržiavania náležitej starostlivosti.

Navyše, výber systému na kontrolu kvality výrobkov, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na princípy náležitej starostlivosti, umožňuje najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa a značky. 

Táto biela kniha sa zameriava na nasledovné témy:

  • Čo je to náležitá starostlivosť a povinná obozretnosť
  • Rôzne rámce bezpečnosti potravín, ako napr. analýza rizík a kritické kontrolné body (HACCP) alebo normy GFSI
  • Riziká fyzickej kontaminácie
  • 16 kritických problémov pri kontrole výrobkov a ich riešenia
  • Súčasti spoľahlivého kontrolného programu, ktoré zabezpečia náležitú starostlivosť

Stiahnite si kompletnú bielu knihu a zistite viac o ochrane svojho podniku.

Vlády, maloobchodníci aj spotrebitelia majú stále viac vedomostí o problematike bezpečnosti potravín a o nových predpisoch, ako sú 7. verzia svetovej normy BRC alebo najnovšie predpisy FSMA, ktoré sa sústavne revidujú a aktualizujú. Musíte preto poznať všetky nové smernice a podniknúť aktívne kroky, ktoré zabezpečia všestrannú zhodu vašich systémov na kontrolu kvality výrobkov s predpismi. Toto je životne dôležité pre zdravie spotrebiteľov, pre ochranu vašej značky a pre rast šancí vášho podniku na lukratívnych trhoch.

Súvisiace biele knihy

Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín?
Táto biela kniha je určená pre výrobcov potravín zvažujúcich röntgenovú kontrolu, ktorá bude v zhode s predpismi a legislatívnymi normami upravujúcimi...
Lepšia kontrola kvality okrúhlych balení
Táto biela kniha poskytuje prehľad dvoch metód 360° vizuálnej kontroly – spájania obrázkov a panelového obrazu a ich výhod a nevýhod pri kontrole okrú...
Serializácia farmaceutických produktov
Serializácia predstavuje priradenie a umiestnenie jedinečného kódu na jednotlivé balenia na účely sledovania farmaceutických produktov. Prevezmite si...
Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne
V tejto bielej knihe nájdete predpisy týkajúce sa označovania kozmetických výrobkov na americkom, európskom a čínskom trhu a je užitočným materiálom p...

Riešenia na kontrolu produktov

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.