Zrýchlenie cyklických procesov elektrárne
Biela kniha

Zrýchlenie cyklických procesov elektrárne

Biela kniha

Odplynená katexovaná vodivosť pre rýchlejšie cyklické procesy elektrárne

Rýchle, efektívne cyklické procesy elektrárne výrazne ovplyvňujú efektivitu výroby energie a príjmy. S ohľadom na rastúce sa rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie musia byť elektrárne schopné znižovať produkciu, keď sú k dispozícii netradičné zdroje energie a v prípade potreby rýchlo spustiť cyklické procesy. Tento vývoj smerom k cyklickým procesom v elektrárni si vyberá daň v podobe zariadení elektrárne, pretože počas expanzie a kontrakcie zariadení sa uvoľňujú kontaminanty, ktoré môžu poškodiť turbíny a ostatné drahé zariadenia.

V tejto bielej knihe sa skúma, o koľko rýchlejšie môžu cyklické procesy v elektrárni zapríčiniť kontamináciu vodného okruhu, ktorá má vplyv na životnosť kľúčových zariadení. Skúma úlohu analytiky pri podpore programu rýchlych cyklických procesov elektrárne a spôsob, ako technológie v paneli na meranie odplynenej katexovanej vodivosti môžu pomôcť zmierniť toto riziko počas spustenia elektrárne.

Biela kniha „Odstránenie vzorky CO2 na rýchle a spoľahlivé meranie vodivosti“ sa zameriava na to, ako rôzne merania, technológie a výpočty na vašom paneli na meranie vodivosti môžu spolupracovať s cieľom zabezpečiť rýchlu,nepretržitú a presnú analýzu vodivosti, ktorá je potrebná na zabezpečenie spustenia vašej elektrárne s minimálnym rizikom pre vaše zariadenia.

Panel na meranie odplynenej katexovanej vodivosti, napríklad DCC1000e, zabezpečuje požadované merania pre rýchlejšie cyklické procesy elektrárne. Zariadenie DCC1000e využíva zdokonalenú technológiu na monitorovanie špecifickej vodivosti, katiónovej vodivosti a odplynenej katexovanej vodivosti pre zabezpečenie čistoty vody.

Špecifická vodivosť umožňuje systému monitorovať koncentráciu amoniaku/amínov. Katiónová vodivosť zabezpečuje počiatočnú indikáciu kontaminácie spôsobenej soľou a kyselinami. Odplynená katexovaná vodivosť zabezpečuje presné meranie hlavných kontaminantov spôsobujúcich koróziu bez vplyvu CO2. Tieto tri merania sa zobrazujú na prevodníku systému M800 spolu s údajmi o teplote, vypočítanej hodnote pH, vypočítanej hodnote CO2 a s ďalším dodatočným meraním pre pomoc pri vašom rozhodovaní ohľadom spustenia a zvýšenia záťaže.

Zhromaždenie týchto údajov poskytuje rýchly a jasný pohľad na kontamináciu vášho vodného okruhu s cieľom umožniť rýchle cyklické procesy v elektrárni s redukciou dopadu kontaminácie na vaše drahé a kľúčové zariadenia elektrárne.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.