Ale čo ak sa vo vašej vode z kogeneračných procesov vyskytujú organické látky? - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Ale čo ak sa vo vašej vode z kogeneračných procesov vyskytujú organické látky?

Biela kniha

Organická kontaminácia vo vodnom okruhu kogeneračných zariadení spôsobuje prerušenie procesu a katastrofálne poškodenie drahých zariadení.

Biela kniha: Ak sa vo Vašej vode z kogeneračných procesov vyskytujú organické látky
Biela kniha: Ak sa vo Vašej vode z kogeneračných procesov vyskytujú organické látky

Kľúčom pre potvrdenie a riešenie problémov s odstránením organických látok je spoľahlivé on-line meranie celkového organického uhlíka (TOC). Monitorovanie a kontrola TOC nepomáha len zabezpečiť efektívnu prevádzku cyklu, ale pomáha tiež zabrániť akémukoľvek neplánovanému prestoju výrobných procesov následkom prerušenia dodávky pary/tepla.

Spoločnosť METTLER TOLEDO Thornton ponúka kompletné, viackanálové riešenie s viacerými parametrami pre meranie TOC a vysokej čistoty vody.

Najdôležitejšie témy bielej knihy:

  • Účinky organických látok
  • technológia na meranie TOC
  • Štandardné meranie TOC v kogeneračných zariadeniach