Ľahké rozhodovanie o údržbe snímača
 
Menu
Biela kniha

Ľahké rozhodovanie o údržbe snímača

Biela kniha

Snímače, ktoré sa učia, eliminujú potrebu odhadovania údržby

Biela kniha: Snímače, ktoré sa učia.
Biela kniha: Snímače, ktoré sa učia.

Údržba snímača je kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivých meraní sondami v linke, ale rozhodovanie o tom, údržbu ktorého snímača a kedy je potrebné vykonať, však môže byť výzvou. Teraz vám inteligentné snímače, ktoré sa učia z vašich procesov, vopred oznámia, kedy je potrebné snímač vyčistiť, kalibrovať a vymeniť. Táto biela kniha sa zaoberá metódou Inteligentná správa snímačov® (ISM®) pre údržbu snímačov na základe aktuálnych požiadaviek každého individuálneho snímača.

Nesprávne merania v dôsledku chybného snímača alebo chybného analytického snímača v linke môžu viesť k nadmernému alebo nedostatočnému používaniu chemikálií, zníženej kvalite produktu alebo dokonca k zastaveniu výroby. Údržba snímača a včasná výmena sú preto nevyhnutné, ale nákladné z hľadiska času a materiálov. Čo ak vykonávate údržbu alebo výmenu snímačov aj vtedy, ak to nie je nevyhnutné?  Zistite viac o zlepšení cyklov vykonávania údržby snímača v tejto bielej knihe.
 

V snímačoch, ktoré sa učia, sa spúšťa ich vlastná diagnostika, pre ktorú sa používajú podmienky procesu v minulom a reálnom čase a tiež „stav“ snímača na predpovedanie potreby vykonania údržby snímača. Snímače, ktoré sa učia, okrem toho reagujú na zmenu podmienok procesu, takže diagnostické informácie sú vždy spoľahlivé.

Táto biela kniha vysvetľuje, ako je možné predísť vykonaniu údržby snímača príliš neskoro alebo príliš zavčasu. Diagnostické nástroje snímačov, ktoré sa učia, napríklad Dynamický indikátor životnosti (DLI), jasne zobrazujú čas potreby vykonania údržby snímača.

Nástroj DLI a ďalšia diagnostika, zobrazená na pripojenom prevodníku alebo prenášaná do riadiacich systémov alebo nástroja na správu zariadení, umožňuje monitorovanie funkcie snímača v reálnom čase a ľahký prienik do plánovania údržby na základe stavu. 

Táto biela kniha sa tiež zaoberá ďalšími výhodami týchto inteligentných snímačov, napríklad funkciou Plug and Measure, ktorá umožňuje kalibráciu mimo procesu. Tým sa urýchľujú činnosti pri vykonávaní údržby a eliminuje potreba vykonávať údržbu snímača v teréne.  Jednoducho nainštalujte vopred kalibrovaný snímač v mieste snímača, ktorý potrebuje kalibráciu a nekalibrovaný snímač umiestnite mimo procesu pre vykonanie jeho kalibrácie a čistenia.

Snímače, ktoré sa učia, teraz zabezpečujú stále monitorovanie stavu snímačov v linke. Činnosti údržby snímačov, napríklad čistenie, kalibráciu alebo výmenu je možné naplánovať presne vtedy, keď ich vykonanie bude skutočne potrebné.
 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.