Hodnotenie profilov chemických reakcií | Prieskum
 
Menu
Know-how
Prípadová štúdia
Biela kniha

Hodnotenie profilov chemických reakcií | Prieskum

Know-how
Prípadová štúdia
Biela kniha

20 publikácií, v ktorých sa uvádza spektroskopia FTIR na mieste v súvislosti s hodnotením profilov chemických reakcií

Možnosť sledovať molekulárne zmeny vyskytujúce sa v chemickej reakcii ako funkciu času umožňuje vedeckým pracovníkom rýchlo získať:

  • informácie o kinetike,
  • štrukturálne údaje,
  • predstavu o mechanizme reakcie.
  • Charakteristika katalytického cyklu

V bielej knihe Hodnotenie profilov reakcií na mieste: prieskum literatúry sa skúma 20 príkladov z akademických inštitúcií, ktoré sa týkajú využitia spektroskopie FTIR na mieste na komplexné pochopenie chemických reakcií.
 

Získajte bielu knihu Hodnotenie profilov chemických reakcií na mieste: prieskum literatúry
Ďalšie zdroje
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.