Riziká vyplývajúce z nárastu teploty | Bezplatná biela kniha
Biela kniha

Riziká vyplývajúce z nárastu teploty

Biela kniha

Zásady bezpečného vyvíjania chemických procesov

Mnohé chemické procesy majú exotermický charakter a uvoľňujú definované množstvo energie. Ak uvoľnenú energiu nie je možné okamžite odstrániť, teplota sa začne zvyšovať. Malý odklon od cieľovej teploty vykazujú aj procesy, ktorých priebeh má mať izotermický charakter.  Táto tepelná odchýlka môže mať dôležité následky na kinetiku reakcie a bezpečnosť celého procesu. Dočasné zmeny teploty nastávajú v dôsledku fyzikálnych vplyvov a odlišujú sa v závislosti od rýchlosti pridávania reagujúcej látky, rýchlosti uvoľňovania tepla, dynamiky procesu a nádoby reaktora. Takéto správanie môže byť spôsobené aj obmedzeniami regulácie teploty alebo kapacitou zahrievania a chladnutia. Dochádza k tomu vtedy, keď sú reakcie rýchle a uvoľňovanie tepla je väčšie, než je kapacita odstránenia tepla. Keď k tomu dôjde, v priebehu daného intervalu sa dočasne akumuluje a uvoľní definované množstvo tepla.  Výsledkom je úvodná zmena teploty. Teplota sa však na konci reakcie znova vráti na definovanú cieľovú hodnotu.

V rámci porozumenia rozširovaniu chemických procesov do výroby je mimoriadne dôležitým aspektom bezpečnosti procesov porozumenie zmenám teploty a súvisiaceho tepla, ktoré je akumulované reakciou.  Táto biela kniha obsahuje informácie o spôsobe hodnotenia vplyvov režimov zmeny teploty v rámci chemických reakcií.  Na odpovedanie na nasledujúce otázky sme použili príklady z laboratória a pilotného závodu:

1.      Prečo a kedy dochádza k akumulácii tepla?

2.      Je potrebné považovať akumuláciu za dôležitú a aká veľká vlastne je?

3.      Aký má vplyv nesprávny výpočet akumulácie?

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.