Analýza veľkosti častíc na optimalizáciu procesu - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Analýza veľkosti častíc na optimalizáciu procesu

Biela kniha

Charakterizácia častíc v malých laboratórnych reaktoroch až po komplexné výrobné potrubné vedenia

Biela kniha: Analýza veľkosti častíc na optimalizáciu procesu
Biela kniha: Analýza veľkosti častíc na optimalizáciu procesu

Častice, kryštály a kvapôčky neraz spôsobujú vedcom problémy. Starostlivo vytvorené častice so správnymi výslednými kvalitatívnymi atribútmi však dokážu zjednodušiť ďalšie úkony.

Ak majú vedci k dispozícii kompletný súbor nástrojov na prácu s časticami vrátane metód analýzy priamo na linke aj mimo nej, dokážu:

  • vytvárať častice s požadovanými fyzikálnymi vlastnosťami,
  • získavať dôkazy o koreňových príčinách neúspešných úkonov,
  • dokumentovať pochopenie procesov a preukázať ich riadenie,
  • používať údaje na spoľahlivý prenos výsledkov z laboratória do závodu.

Táto biela kniha o analýze veľkosti častíc na optimalizáciu procesov obsahuje informácie o niektorých najbežnejších prístupoch k analýze veľkosti častíc a o spôsobe ich využívania na efektívne získanie časticových produktov vysokej kvality.

Stiahnite si bielu knihu Analýza veľkosti častíc na optimalizáciu procesu, ktorá opisuje postupy riešenia najčastejších problémov s časticami v raných štádiách vývoja.

Častice: problém alebo príležitosť?

Častice, kryštály a kvapôčky sa vyskytujú v mnohých chemických procesoch naprieč odvetviami a často spôsobujú ťažkosti vedeckým a technickým pracovníkom povereným optimalizáciou kvality výrobkov a efektivity procesov. Efektívna charakteristika vlastností častíc, najmä ich veľkosti a počtu, umožňuje riešenie problémov pri spracovaní výrobkov a následné zvýšenie kvality výrobkov. Donedávna vedci na takúto charakterizáciu využívali analyzátory veľkosti častíc pracujúce v režime offline, založené na laserovej difrakcii alebo preosievaní. V posledných rokoch sa však objavili nové technológie, ktoré opisujú veľkosť a počet častíc v reálnom čase, v ktorom častice v procese prirodzene existujú. Meraním častíc priamo v rámci procesu sa môžu obmedziť chyby spojené s odberom vzoriek offline a možno tak získavať nepretržité informácie o správaní častíc za meniacich sa podmienok procesu, čo umožňuje vedcom pochopiť a optimalizovať náročné procesy na základe odpozorovaných dôkazov. Jedným z náročných procesov vzniku častíc je kryštalizácia, pri ktorej môže mať veľkosť častíc po ich izolácii dramatický vplyv na všetky ďalšie úkony spracovania.  

Ďalšie zdroje
Particles Behaving Badly
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.