Webový seminár: Bezpečnosť potravín podľa GFSi v aplikáciách kontrolného váženia - METTLER TOLEDO
Webový seminár na objednávku

Webový seminár: Bezpečnosť potravín podľa GFSi v aplikáciách kontrolného váženia

Webový seminár na objednávku
Zúčastnite sa tohto bezplatného webového seminára, získajte vedomosti o dvoch najbežnejších štandardoch v rámci iniciatívy GFSi – BRC a IFS – a zistite, ako ich môžete správne implementovať do procesov na zaistenie bezpečnosti potravín.
35 Minutes
English , 中文 , Tiếng Việt , Italiano , 한국어

Kto by sa mal zúčastniť?

Tento 35-minútový bezplatný webový seminár je vytvorený tak, aby pomohol operátorom, servisným technikom a iným zamestnancom s priamou zodpovednosťou za výrobnú linku. Poskytne vám informácie o dvoch najčastejšie používaných štandardoch v rámci iniciatívy GFSi – BRC a IFS. Získajte prístup k hlbším vedomostiam o kritických kontrolných bodoch a o pravidlách, ktoré platia pri prevádzke kontrolnej váhy, ako aj o rôznych problémoch, ktorým musia výrobcovia čeliť.

Webový seminár sa podrobne venuje nasledujúcim oblastiam: 

  • Dva najbežnejšie štandardy – BRC a IFS
  • Úlohy súvisiace s kontrolným vážením vo výrobe
  • Kritické kontrolné body, ktoré sa musia dodržať
  • Problémy, ktorým čelia výrobcovia
  • Ako vybrať najvhodnejšieho dodávateľa


Venujte nám 30 minút vášho času a pochopíte, aké sú vaše zodpovednosti podľa iniciatívy GFSi a ako môžu tieto zásady zlepšiť procesy vašej výrobnej linky, zabezpečiť súlad s normami a znižovať náklady.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.